Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:435 · Visa fulltext
Lag (1972:435) om överlastavgift
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Förarbeten: Prop. 1972:81, TU 13, rskr 232
Ändring, SFS 1972:837
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1974:292
Omfattning: ändr. 9 §; ny 8 a §
Förarbeten: Prop. 1974:101, TU 1974:17, rskr 1974:215
Ändring, SFS 1975:1413
Omfattning: ändr. 7, 8 a, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1978:451
Rubrik: Lag (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:137, TU 1977/78:27, rskr 1977/78:365
Ändring, SFS 1978:454
Rubrik: Förordning (1978:454) om ikraftträdande av lagen (1978:451) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ikrafttr. av 1978:451
Ändring, SFS 1982:173
Rubrik: Lag (1982:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:100 (bil. 9 p. 5), TU 1981/82:13, rskr 1981/82:167
Ändring, SFS 1984:173
Rubrik: Lag (1984:173) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §; nya 10, 11 §§
Ikraft: 1984-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Ändring, SFS 1988:334
Rubrik: Lag (1988:334) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:159, SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Ändring, SFS 1990:14
Rubrik: Lag (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: upph. 8 a §; ändr. 1-5, 8, 11 §§
Ikraft: 1990-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:17, 1989/90:TU10, rskr 1989/90:75
Ändring, SFS 1990:1196
Rubrik: Lag (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. ikraftträdandebest. till 1990:14
Förarbeten: Prop. 1990/91:35, 1990/91:TU8, rskr 1990/91:63
Ändring, SFS 1990:1197
Rubrik: Lag (1990:1197) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:35, 1990/91:TU8, rskr 1990/91:63
Ändring, SFS 1992:631
Rubrik: Lag (1992:631) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1732
Rubrik: Lag (1992:1732) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1 § i 1990:14
Förarbeten: Prop. 1992/93:28, bet. 1992/93:TU7, rskr 1992/93:92
Ändring, SFS 1992:1733
Rubrik: Lag (1992:1733) om ändring i lagen (1990:1196) om ändring i lagen (1990:14) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1990:1196
Förarbeten: Prop. 1992/93:28, bet. 1992/93:TU7, rskr 1992/93:92
Ändring, SFS 1993:678
Rubrik: Lag (1993:678) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993-10-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:192, bet. 1992/93:SkU34, rskr. 1992/93:370
Ändring, SFS 1993:1604
Rubrik: Lag (1993:1604) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Ändring, SFS 1994:1420
Rubrik: Lag (1994:1420) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:23, bet. 1994/95:JuU2, rskr. 1994/95:40
Ändring, SFS 1994:1729
Rubrik: Lag (1994:1729) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:7, bet. 1994/95:FöU2, rskr. 1994/95:80
Ändring, SFS 1995:28
Rubrik: Lag (1995:28) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1203
Rubrik: Lag (1995:1203) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9, 10, 11 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:24, bet. 1995/96:SkU4, rskr. 1995/96:12
Ändring, SFS 1999:879
Rubrik: Lag (1999:879) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:123, bet. 1999/2000:TU2, rskr. 1999/2000:17
Ändring, SFS 2001:560
Rubrik: Lag (2001:560) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 8 §; ny 1 a §
Ikraft: 2001-10-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252
Ändring, SFS 2002:402
Rubrik: Lag (2002:402) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 11 §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2004:1083
Rubrik: Lag (2004:1083) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9, 11 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63
Ändring, SFS 2006:230
Rubrik: Lag (2006:230) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 7, 9 §§; ny 10 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2006:559
Rubrik: Lag (2006:559) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ny 7 §
Ikraft: 2006-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:117, bet. 2005/06:LU34, rskr. 2005/06:328
Ändring, SFS 2008:211
Rubrik: Lag (2008:211) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:52, bet. 2007/08:SkU23, rskr. 2007/08:154
Ändring, SFS 2009:225
Rubrik: Lag (2009:225) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2009-04-29
Förarbeten: Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188
Ändring, SFS 2009:1349
Rubrik: Lag (2009:1349) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1, 8, 8 d, 9, 11 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2009:1350
Rubrik: Lag (2009:1350) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2009/10:20, bet. 2009/10:TU6, rskr. 2009/10:85
Ändring, SFS 2014:716
Rubrik: Lag (2014:716) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 8 a, 8 d §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1409
Rubrik: Lag (2014:1409) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 8 a, 8 b, 8 d §§, 11 §
Ikraft: 2015-01-02
Förarbeten: Prop. 2013/14:232, bet. 2014/15:JuU3, rskr. 2014/15:23
Ändring, SFS 2015:444
Rubrik: Lag (2015:444) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2015-08-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260
Ändring, SFS 2015:790
Rubrik: Lag (2015:790) om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:31, bet. 2015/16:TU5, rskr. 2015/16:44