Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:318 · Visa fulltext
Växtskyddslag (1972:318)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1972:89, JoU 41, rskr 236
Upphävd: 2022-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1977:351
Rubrik: Lag (1977:351) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:111, JoU 1976/77:29, rskr 1976/77:276
Ändring, SFS 1989:492
Rubrik: Lag (1989:492) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 2-6, 8, 10, 11 §§; rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 6 §; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:140, 1988/89:JoU21, rskr 1988/89:322
Ändring, SFS 1990:93
Rubrik: Lag (1990:93) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ändring, SFS 1991:389
Rubrik: Lag (1991:389) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Ändring, SFS 1993:554
Rubrik: Lag (1993:554) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Ändring, SFS 1994:903
Rubrik: Lag (1994:903) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: upph. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §; ändr. 6, 10 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:198, bet. 1993/94:JoU29, rskr. 1993/94:391
Ändring, SFS 1995:26
Rubrik: Lag (1995:26) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:364
Rubrik: Lag (1995:364) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 10, 11 §§; nya 5 a, 7 a §§
Ikraft: 1995-04-15
Förarbeten: Prop. 1994/95:145, bet. 1994/95:JoU15, rskr. 1994/95:260
Ändring, SFS 2006:808
Rubrik: Lag (2006:808) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 a, 11 §§; nya 2 a, 6 a, 8 a, 11 a §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL169/2000 s1, EGTL355/2002 s45
CELEX-nr: 32000L0029, 32002L0089
Ändring, SFS 2013:1057
Rubrik: Lag (2013:1057) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 3, 5, 5 a, 7, 7 a, 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 6 b §, nya rubr. närmast före 4, 5 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:174 och prop. 2013/14:18, bet. 2013/14:MJU4,rskr. 2013/14:72, EGTL169/2000 s1, EUTL7/2010 s17-20
CELEX-nr: 32000L0029, 32010L0001
Ändring, SFS 2016:1125
Rubrik: Lag (2016:1125) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 4, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:200, bet. 2016/17:MJU5, rskr. 2016/17:46, direktiv 2000/29/EG
Ändring, SFS 2018:784
Rubrik: Lag (2018:784) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2022:725
Omfattning: upph.