Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:318 · Visa fulltext
Växtskyddslag (1972:318)
Departement: Näringsdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1972:89, JoU 41, rskr 236
Upphävd: 2022-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1977:351
Rubrik: Lag (1977:351) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:111, JoU 1976/77:29, rskr 1976/77:276
Ändring, SFS 1989:492
Rubrik: Lag (1989:492) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 2-6, 8, 10, 11 §§; rubr. närmast före 8 § sätts närmast före 6 §; nya 2 a §, rubr. närmast före 2 a §
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:140, 1988/89:JoU21, rskr 1988/89:322
Ändring, SFS 1990:93
Rubrik: Lag (1990:93) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:57, 1989/90:JoU13, rskr 1989/90:114
Ändring, SFS 1991:389
Rubrik: Lag (1991:389) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Ändring, SFS 1993:554
Rubrik: Lag (1993:554) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:226, bet. 1992/93:JoU15, rskr. 1992/93:352
Ändring, SFS 1994:903
Rubrik: Lag (1994:903) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: upph. 2 a §, rubr. närmast före 2 a §; ändr. 6, 10 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:198, bet. 1993/94:JoU29, rskr. 1993/94:391
Ändring, SFS 1995:26
Rubrik: Lag (1995:26) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:364
Rubrik: Lag (1995:364) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 6, 10, 11 §§; nya 5 a, 7 a §§
Ikraft: 1995-04-15
Förarbeten: Prop. 1994/95:145, bet. 1994/95:JoU15, rskr. 1994/95:260
Ändring, SFS 2006:808
Rubrik: Lag (2006:808) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 7 a, 11 §§; nya 2 a, 6 a, 8 a, 11 a §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:128, bet. 2005/06:MJU23, rskr. 2005/06:357, EGTL169/2000 s1, EGTL355/2002 s45
CELEX-nr: 32000L0029, 32002L0089
Ändring, SFS 2013:1057
Rubrik: Lag (2013:1057) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 3 §; ändr. 1, 3, 5, 5 a, 7, 7 a, 8, 10, 11 §§, rubr. närmast före 1 §; ny 6 b §, nya rubr. närmast före 4, 5 §§
Ikraft: 2014-01-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:174 och prop. 2013/14:18, bet. 2013/14:MJU4,rskr. 2013/14:72, EGTL169/2000 s1, EUTL7/2010 s17-20
CELEX-nr: 32000L0029, 32010L0001
Ändring, SFS 2016:1125
Rubrik: Lag (2016:1125) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 4, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ikraft: 2017-01-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:200, bet. 2016/17:MJU5, rskr. 2016/17:46, direktiv 2000/29/EG
Ändring, SFS 2018:784
Rubrik: Lag (2018:784) om ändring i växtskyddslagen (1972:318)
Omfattning: ändr. 11 a §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2022:725
Omfattning: upph.