Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:272 · Visa fulltext
Förordning (1972:272) med instruktion för resegarantinämnden
Departement: Finansdepartementet
Upphävd: 1989-01-01
Ändring, SFS 1986:1278
Rubrik: Förordning (1986:1278) om ändring i instruktionen (1972:272) för resegaranti- nämnden
Omfattning: ändr. författningsrubr., 11, 17 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1988:1584
Omfattning: upph.