Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.


Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:266 · Visa fulltext
Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Departement: Finansdepartementet S2
Förarbeten: Prop. 1972:58, SkU 29, rskr 202
Upphävd: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1973:992
Omfattning: upph. 27, 28 §§; ändr. 2, 26, 30 §§
Förarbeten: Prop. 1973:187, SkU 1973:69, rskr 1973:358
Ändring, SFS 1974:416
Omfattning: upph. anvisn. till 5 §; ändr. 1, 5-7, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 29, 30, 32 §§, anvisn. till 1, 9, 14, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1974:84, SkU 1974:34, rskr 1974:257
Ändring, SFS 1975:117
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4-6, 8, 29, 32 §§, 1, 2 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 14 §
Förarbeten: SkU 1975:12, rskr 1975:74
Ändring, SFS 1977:367
Rubrik: Lag (1977:367) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:99, KU 1976/77:42, rskr 1976/77:260
Ändring, SFS 1977:1050
Rubrik: Lag (1977:1050) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 1, 12, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:58, KU 1977/78:16, rskr 1977/78:76
Ändring, SFS 1984:156
Rubrik: Lag (1984:156) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 2, 8, 15, 17, 20, 22, 29, 30 §§; ändr. 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 32 §§, anvisn. till 13 §; ny 33 §; omtryck
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Ändring, SFS 1985:158
Rubrik: Lag (1985:158) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 bil. 1, SkU 1984/85:25, rskr 1984/85:156
Ändring, SFS 1985:497
Rubrik: Lag (1985:497) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 14, 26 §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:206, SkU 1984/85:65, rskr 1984/85:372
Ändring, SFS 1987:1237
Rubrik: Lag (1987:1237) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1990:1438
Rubrik: Lag (1990:1438) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1993:468
Rubrik: Lag (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 7, 10, 14, 19, 24, 25, 32 §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ändring, SFS 1994:1566
Rubrik: Lag (1994:1566) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 9, 26, 32 §§; ny 9 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95
Ändring, SFS 1994:1870
Rubrik: Lag (1994:1870) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1996:962
Rubrik: Lag (1996:962) om ändring i lagen (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1993:468
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1998:597
Rubrik: Lag (1998:597) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 7, 14, 23 §§, anvisn. till 14 §; ändr. 4, 5, 6, 9, 11, 13, 26, 32, 33, anvisn. till 9, 13 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1999:404
Rubrik: Lag (1999:404) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1241
Rubrik: Lag (1999:1241) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. anvisn. till 9, 13 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:48
Rubrik: Lag (2000:48) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ny 34 §
Ikraft: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:469
Rubrik: Lag (2000:469) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 10, 32 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1434
Rubrik: Lag (2000:1434) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2002:401
Rubrik: Lag (2002:401) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 26, 33 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2004:122
Rubrik: Lag (2004:122) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2005:957
Rubrik: Lag (2005:957) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2006:229
Rubrik: Lag (2006:229) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2007:1167
Rubrik: Lag (2007:1167) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 24 §; ändr 1, 12, 24, 32 §§, anvisn. till 13 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:18, bet. 2007/08:SkU8, rskr. 2007/08:44
Ändring, SFS 2010:108
Rubrik: Lag (2010:108) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2011:280
Rubrik: Lag (2011:280) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1305
Rubrik: Lag (2011:1305) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2016:256
Rubrik: Lag (2016:256) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26, 33 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1068
Rubrik: Lag (2016:1068) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 12, 16, 24, 26 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1202
Rubrik: Lag (2017:1202) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 1, 4, 12, 16, 18, 21, 26, 32 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2019:1170
Rubrik: Lag (2019:1170) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59
Ändring, SFS 2021:1166
Rubrik: Lag (2021:1166) om upphävande av lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph.
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46