Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:229 · Visa fulltext
Lag (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Departement: Civildepartementet RÄ
Förarbeten: Prop. 1972:83, KU 28, rskr 181
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1979:413
Rubrik: Lag (1979:413) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga sammanläggningsdelegerade
Omfattning: ändr. författningsrubr., rubr. närmast före 1, 4, 19 §§, 1, 2, 4, 6, 9, 11, 15, 19, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:157, KU 1978/79:40, rskr 1978/79:363
Ändring, SFS 1980:280
Rubrik: Lag (1980:280) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 21 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1982:1057
Rubrik: Lag (1982:1057) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 1-3, 6, 11, 15, 17, 18, 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1982/83:19, KU 1982/83:8, rskr 1982/83:30
Ändring, SFS 1984:978
Rubrik: Lag (1984:978) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:31, KU 1984/85:13, rskr 1984/85:42
Ändring, SFS 1988:194
Rubrik: Lag (1988:194) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 1-3, 6, 11, 15, 17, 18, 20, 21 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1990:296
Rubrik: Lag (1990:296) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 1, 2, 4-6 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:101, 1989/90:KU35, rskr 1989/90:278
Ändring, SFS 1991:515
Rubrik: Lag (1991:515) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 15, 21 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1992:301
Omfattning: upph.