Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:207 · Visa fulltext
Skadeståndslag (1972:207)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1972:5, LU 10, rskr 192
Ändring, SFS 1973:215
Omfattning: ny 5 kap. 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:14, LU 1973:8, rskr 1973:111
Ändring, SFS 1974:576
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 10 §§
Förarbeten: Prop. 1974:35, KU 1974:21, rskr 1974:160
Ändring, SFS 1975:241
Omfattning: ändr. 5 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1975:19, JuU 1975:12, rskr 1975:90
Ändring, SFS 1975:404
Omfattning: upph. 5 kap 8, 9 §§; ändr. 3 kap 6 §, 5 kap 1-7 §§, rubr. till 5 kap; nya 1 kap 3 §, 2 kap 5 §, 6 kap; omtryck
Förarbeten: Prop. 1975:12, LU 1975:16, rskr 1975:133, LU 1975:23, rskr 1975:209
Ändring, SFS 1975:1357
Omfattning: ändr. 6 kap 1 § i 1975:404
Förarbeten: Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1975:1411
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:15, LU 1975/76:3, rskr 1975/76:113
Ändring, SFS 1977:272
Rubrik: Lag (1977:272) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:64, SfU 1976/77:21, rskr 1976/77:201
Ändring, SFS 1980:1023
Rubrik: Lag (1980:1023) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:43, FöU 1980/81:13, rskr 1980/81:76
Ändring, SFS 1986:445
Rubrik: Lag (1986:445) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:98, SfU 1985/86:20, rskr 1985/86:301
Ändring, SFS 1986:650
Rubrik: Lag (1986:650) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 1987-06-01
Förarbeten: Prop. 1985/86::9, JuU 1985/86:24, rskr 1985/86:213
Ändring, SFS 1989:926
Rubrik: Lag (1989:926) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: upph. 3 kap 3-5 §§; ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:42, 1989/90:LU10, rskr 1989/90:50
Ändring, SFS 1990:153
Rubrik: Lag (1990:153) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 6 kap 1 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:2, 1989/90:JuU2, rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1991:1555
Rubrik: Lag (1991:1555) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 2 kap 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1994:2065
Rubrik: Lag (1994:2065) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:6, bet. 1994/95:FöU1, rskr. 1994/95:78
Ändring, SFS 1995:24
Rubrik: Lag (1995:24) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1190
Rubrik: Lag (1995:1190) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 5 kap 3 §
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:229, bet. 1995/96:LU3, rskr. 1995/96:7
Ändring, SFS 1998:715
Rubrik: Lag (1998:715) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:105, bet. 1997/98:LU27, rskr. 1997/98:277
Ändring, SFS 1999:935
Rubrik: Lag (1999:935) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2000:126
Rubrik: Lag (2000:126) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ny 6 kap 5 §
Ikraft: 2000-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:47, bet. 1999/2000:LU14, rskr. 1999/2000:164
Ändring, SFS 2001:732
Rubrik: Lag (2001:732) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: upph. 1 kap 3 §; nuvarande 2 kap 2, 3 §§, 2 kap 4 §, 2 kap 5 §, 6 kap 3, 4, 5 §§ betecknas 2 kap 4, 5 §§, 2 kap 2 §, 2 kap 6 §, 6 kap 4, 5, 6; ändr. 2 kap 1 §, nya 2 kap 2, 4, 5, 6 §§, 3 kap 1, 2 §§, 5 kap 1, 2, 5, 6 §§, 6 kap 1 §, nya 6 §; nya 2 kap 3 §, 6 kap 3 §; omtryck
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:68, bet. 2000/01:LU19, rskr. 2000/01:216
Ändring, SFS 2010:703
Rubrik: Lag (2010:703) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 6 §, rubr. till 3 kap.; nya 3 kap. 5, 11 §§
Ikraft: 2010-09-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296
Ändring, SFS 2010:704
Rubrik: Lag (2010:704) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:142, bet. 2009/10:CU23, rskr. 2009/10:296
Ändring, SFS 2010:1213
Rubrik: Lag (2010:1213) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 5 kap. 3 §
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2010:1458
Rubrik: Lag (2010:1458) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 7, 10 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2018:23
Rubrik: Lag (2018:23) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: upph. 3 kap. 10 §, ändr. 6 kap. 3 §; ny 3 kap. 4 §, 5 kap. 8 §, 6 kap. 7 §
Ikraft: 2018-04-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:7, bet. 2017/18:KU12, rskr. 2017/18:140
Ändring, SFS 2019:849
Rubrik: Lag (2019:849) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 3 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2022:754
Rubrik: Lag (2022:754) om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 4, 5 §§, 5 kap. 6 §, 6 kap. 3, 6 §§; nya 2 kap. 3 a §, 5 kap. 6 a §
Ikraft: 2022-07-01
Förarbeten: Prop. 2021/22:198, bet. 2021/22:CU20, rskr. 2021/22:326