Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:204 · Visa fulltext
Resegarantilag (1972:204)
Departement: Finansdepartementet KO
Förarbeten: Prop. 1972:92, NU 30, rskr 193
Upphävd: 2018-08-01
Ändring, SFS 1985:859
Rubrik: Lag (1985:859) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: upph. 16 §; ändr. 1, 5, 6, 10, 14, 15 §§
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:214, LU 1985/86:2, rskr 1985/86:4
Ändring, SFS 1986:1162
Rubrik: Lag (1986:1162) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1988:208
Rubrik: Lag (1988:208) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1988-06-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:69, KU 1987/88:38, rskr 1987/88:189
Ändring, SFS 1992:1673
Rubrik: Lag (1992:1673) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 4, 5, 6, 7, 14 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:95, bet. 1992/93:LU21, rskr 1992/93:129
Ändring, SFS 1994:405
Rubrik: Lag (1994:405) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:138, bet. 1993/94:NU20, rskr. 1993/94:261
Ändring, SFS 1996:354
Rubrik: Lag (1996:354) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 8, 11, 14, 15 §§; nya 2, 4 a §§; omtryck
Ikraft: 1996-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:182, bet. 1995/96:LU25, rskr. 1995/96:235
Ändring, SFS 2002:601
Rubrik: Lag (2002:601) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 1, 4, 4 a, 6, 14, 15 §§; ny 1 a §
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:138, bet. 2001/02:LU24, rskr. 2001/02:302
Ändring, SFS 2004:426
Rubrik: Lag (2004:426) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2009:1085
Rubrik: Lag (2009:1085) om ändring i resegarantilagen (1972:204)
Omfattning: ny 1 b §
Ikraft: 2009-12-27
Förarbeten: Prop. 2008/09:187, bet. 2009/10:NU6, rskr. 2009/10:18, EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123
Ändring, SFS 2018:1218
Omfattning: upph.