Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:752 · Visa fulltext
Lag (1972:752) med anledning av införandet av ny vägtrafiklagstiftning
Departement: Infrastrukturdepartementet RST TM
Förarbeten: Prop. 1972:137, TU 19, rskr 317
Ändring, SFS 1972:756
Omfattning: ikrafttr.