Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:266 · Visa fulltext
Lag (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Departement: Finansdepartementet S2
Förarbeten: Prop. 1972:58, SkU 29, rskr 202
Upphävd: 2022-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1973:992
Omfattning: upph. 27, 28 §§; ändr. 2, 26, 30 §§
Förarbeten: Prop. 1973:187, SkU 1973:69, rskr 1973:358
Ändring, SFS 1974:416
Omfattning: upph. anvisn. till 5 §; ändr. 1, 5-7, 13, 14, 16, 18, 23, 24, 26, 29, 30, 32 §§, anvisn. till 1, 9, 14, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1974:84, SkU 1974:34, rskr 1974:257
Ändring, SFS 1975:117
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4-6, 8, 29, 32 §§, 1, 2 p anvisn. till 1 §, anvisn. till 14 §
Förarbeten: SkU 1975:12, rskr 1975:74
Ändring, SFS 1977:367
Rubrik: Lag (1977:367) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 24 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:99, KU 1976/77:42, rskr 1976/77:260
Ändring, SFS 1977:1050
Rubrik: Lag (1977:1050) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 1, 12, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:58, KU 1977/78:16, rskr 1977/78:76
Ändring, SFS 1984:156
Rubrik: Lag (1984:156) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 2, 8, 15, 17, 20, 22, 29, 30 §§; ändr. 11, 14, 16, 19, 21, 24, 26, 32 §§, anvisn. till 13 §; ny 33 §; omtryck
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Ändring, SFS 1985:158
Rubrik: Lag (1985:158) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:100 bil. 1, SkU 1984/85:25, rskr 1984/85:156
Ändring, SFS 1985:497
Rubrik: Lag (1985:497) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 14, 26 §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:206, SkU 1984/85:65, rskr 1984/85:372
Ändring, SFS 1987:1237
Rubrik: Lag (1987:1237) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:42, SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1990:1438
Rubrik: Lag (1990:1438) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:54, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1993:468
Rubrik: Lag (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 7, 10, 14, 19, 24, 25, 32 §§
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:196, bet. 1992/93:SkU28, rskr. 1992/93:336
Ändring, SFS 1994:1566
Rubrik: Lag (1994:1566) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 9, 26, 32 §§; ny 9 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:56, bet. 1994/95:SkU6, rskr. 1994/95:95
Ändring, SFS 1994:1870
Rubrik: Lag (1994:1870) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:91, bet. 1994/95:SkU11, rskr. 1994/95:157
Ändring, SFS 1996:962
Rubrik: Lag (1996:962) om ändring i lagen (1993:468) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1993:468
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1998:597
Rubrik: Lag (1998:597) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 7, 14, 23 §§, anvisn. till 14 §; ändr. 4, 5, 6, 9, 11, 13, 26, 32, 33, anvisn. till 9, 13 §§
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1999:404
Rubrik: Lag (1999:404) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 1999-07-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:79, bet. 1998/99:SkU19, rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 1999:1241
Rubrik: Lag (1999:1241) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. anvisn. till 9, 13 §§
Ikraft: 2000-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:2, bet. 1999/2000:SkU2, rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:48
Rubrik: Lag (2000:48) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ny 34 §
Ikraft: 2000-03-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:23, bet. 1999/2000:LU8, rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:469
Rubrik: Lag (2000:469) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 10, 32 §§
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:105, bet. 1999/2000:SkU22, rskr. 1999/2000:246
Ändring, SFS 2000:1434
Rubrik: Lag (2000:1434) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:126, 2000/01:31, bet. 2000/01:SkU11, 2000/01:SkU13, rskr. 2000/01:129
Ändring, SFS 2002:401
Rubrik: Lag (2002:401) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 19 §; ändr. 26, 33 §§
Ikraft: 2003-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273
Ändring, SFS 2004:122
Rubrik: Lag (2004:122) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2004-04-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:41, bet. 2003/04:SkU19, rskr. 2003/04:140
Ändring, SFS 2005:957
Rubrik: Lag (2005:957) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 12, 24 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:1, bet. 2005/06:FiU1, rskr. 2005/06:34
Ändring, SFS 2006:229
Rubrik: Lag (2006:229) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2006-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167
Ändring, SFS 2007:1167
Rubrik: Lag (2007:1167) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 24 §; ändr 1, 12, 24, 32 §§, anvisn. till 13 §
Ikraft: 2008-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:18, bet. 2007/08:SkU8, rskr. 2007/08:44
Ändring, SFS 2010:108
Rubrik: Lag (2010:108) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2010-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:63, bet. 2009/10:SkU31, rskr. 2009/10:189
Ändring, SFS 2011:280
Rubrik: Lag (2011:280) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26 §
Ikraft: 2011-04-15
Förarbeten: Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184
Ändring, SFS 2011:1305
Rubrik: Lag (2011:1305) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2016:256
Rubrik: Lag (2016:256) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 26, 33 §§
Ikraft: 2016-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161
Ändring, SFS 2016:1068
Rubrik: Lag (2016:1068) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 12, 16, 24, 26 §§
Ikraft: 2017-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2016/17:1, bet. 2016/17:FiU1, rskr. 2016/17:49
Ändring, SFS 2017:1202
Rubrik: Lag (2017:1202) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph. 24 §; ändr. 1, 4, 12, 16, 18, 21, 26, 32 §§
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU1, rskr. 2017/18:54
Ändring, SFS 2019:1170
Rubrik: Lag (2019:1170) om ändring i lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: ändr. 12, 16 §§
Ikraft: 2020-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:1, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:59
Ändring, SFS 2021:1166
Rubrik: Lag (2021:1166) om upphävande av lagen (1972:266) om skatt på annonser och reklam
Omfattning: upph.
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46