Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:229 · Visa fulltext
Lag (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Departement: Civildepartementet RÄ
Förarbeten: Prop. 1972:83, KU 28, rskr 181
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1979:413
Rubrik: Lag (1979:413) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga sammanläggningsdelegerade
Omfattning: ändr. författningsrubr., rubr. närmast före 1, 4, 19 §§, 1, 2, 4, 6, 9, 11, 15, 19, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:157, KU 1978/79:40, rskr 1978/79:363
Ändring, SFS 1980:280
Rubrik: Lag (1980:280) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 21 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1982:1057
Rubrik: Lag (1982:1057) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 1-3, 6, 11, 15, 17, 18, 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1982/83:19, KU 1982/83:8, rskr 1982/83:30
Ändring, SFS 1984:978
Rubrik: Lag (1984:978) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:31, KU 1984/85:13, rskr 1984/85:42
Ändring, SFS 1988:194
Rubrik: Lag (1988:194) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 1-3, 6, 11, 15, 17, 18, 20, 21 §§
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1990:296
Rubrik: Lag (1990:296) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 1, 2, 4-6 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:101, 1989/90:KU35, rskr 1989/90:278
Ändring, SFS 1991:515
Rubrik: Lag (1991:515) om ändring i lagen (1972:229) om kyrkliga indelningsdelegerade
Omfattning: ändr. 15, 21 §§
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:153, 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1992:301
Omfattning: upph.