Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:205 · Visa fulltext
Permutationslag (1972:205)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: Prop. 1972:8, LU 11, rskr 182
Ändring, SFS 1994:1224
Rubrik: Lag (1994:1224) om ändring i permutationslagen (1972:205)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:9, bet. 1993/94:LU12, rskr. 1993/94:225
Ändring, SFS 2009:247
Rubrik: Lag (2009:247) om ändring i permutationslagen (1972:205)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2010-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185