Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1972:180 · Visa fulltext
Lag (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Prop. 1972:86, SkU 26, rskr 165
Ändring, SFS 1972:446
Omfattning: ikrafttr. i viss del
Ändring, SFS 1973:620
Omfattning: ändr. 4 § av 1972:446
Ändring, SFS 1981:805
Rubrik: Lag (1981:805) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1987:696
Rubrik: Lag (1987:696) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 2006:687
Rubrik: Lag (2006:687) om ändring i lagen (1972:180) om avrundning av vissa fordringar till helt krontal, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356