Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:69 · Visa fulltext
Skattebrottslag (1971:69)
Departement: Finansdepartementet S3
Förarbeten: Prop. 1971:10, SkU 16, rskr 72
Ändring, SFS 1971:800
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:129, SkU 61, rskr 258
Ändring, SFS 1972:268
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1972:58, SkU 29, rskr 202
Ändring, SFS 1972:821
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1972:128, SkU 66, rskr 342
Ändring, SFS 1973:38
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: SkU 1973:3, rskr 1973:19
Ändring, SFS 1973:605
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:94, SkU 1973:41, rskr 1973:254
Ändring, SFS 1974:871
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1974:164, SkU 1974:59, rskr 1974:385
Ändring, SFS 1975:331
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975:98, SkU 1975:27, rskr 1975:181
Ändring, SFS 1975:1180
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:70, SkU 1975/76:18, rskr 1975/76:71
Ändring, SFS 1977:307
Rubrik: Lag (1977:307) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:108, SkU 1976/77:40, rskr 1976/77:231
Ändring, SFS 1977:324
Rubrik: Lag (1977:324) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:144, SkU 1976/77:48, rskr 1976/77:302
Ändring, SFS 1978:74
Rubrik: Lag (1978:74) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:78, SkU 1977/78:21, rskr 1977/78:120
Ändring, SFS 1978:145
Rubrik: Lag (1978:145) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:98, SkU 1977/78:45, rskr 1977/78:222
Ändring, SFS 1981:1157
Rubrik: Lag (1981:1157) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, SkU 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:152
Rubrik: Lag (1982:152) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 10 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:85, JuU 1981/82:31, rskr 1981/82:159
Ändring, SFS 1982:692
Rubrik: Lag (1982:692) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:159, SkU 1981/82:66, rskr 1981/82:359
Ändring, SFS 1982:1202
Rubrik: Lag (1982:1202) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:50 bil. 2, SkU 1982/83:15, rskr 1982/83:106
Ändring, SFS 1983:220
Rubrik: Lag (1983:220) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1983-05-17 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:102, SkU 1982/83:40, rskr 1982/83:259
Ändring, SFS 1983:460
Rubrik: Lag (1983:460) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: nya 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:134, JuU 1982/83:36, rskt 1982/83:378
Ändring, SFS 1983:1105
Rubrik: Lag (1983:1105) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:48, 50, 62, JuU 1983/84:12, rskr 1983/84:127
Ändring, SFS 1984:169
Rubrik: Lag (1984:169) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:71, SkU 1983/84:22, rskr 1983/84:145
Ändring, SFS 1984:601
Rubrik: Lag (1984:601) om ändring i lagen (1984:169) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:180, 1983/84:194, 1983/84:195, SkU 1983/84:55, rskr 1983/84:411
Ändring, SFS 1984:854
Rubrik: Lag (1984:854) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1984-12-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:45, SkU 1984/85:14, rskr 1984/85:28
Ändring, SFS 1984:1059
Rubrik: Lag (1984:1059) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:178, 1984/85:18, SkU 1983/84:40, 1984/85:17, 1984/85:24, rskr 1984/85:90
Ändring, SFS 1985:105
Rubrik: Lag (1985:105) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 14, 17 §§; nya 14 a, 14 b, 14 c §§
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:47, JuU 1984/85:14, rskr 1984/85:142
Ändring, SFS 1985:409
Rubrik: Lag (1985:409) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:180, SkU 1984/85:60, rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1985:416
Rubrik: Lag (1985:416) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:178, JuU 1984/85:39, rskr 1984/85:360
Ändring, SFS 1986:1228
Rubrik: Lag (1986:1228) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:61, SkU 1986:87:17, SkU 1986/87:20, rskr 1986/87:87
Ändring, SFS 1988:332
Rubrik: Lag (1988:332) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:159, SkU 1987/88:38, rskr 1987/88:316
Ändring, SFS 1988:1568
Rubrik: Lag (1988:1568) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-03-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:39, 1988/89:SkU10, rskr 1988/89:79
Ändring, SFS 1989:351
Rubrik: Lag (1989:351) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989-06-15
Förarbeten: Prop. 1988/89:132, 1988/89:SkU33, rskr 1988/89:304
Ändring, SFS 1989:472
Rubrik: Lag (1989:472) om ändring i lagen (1989:351) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 § i 1989:351
Ikraft: 1989-06-15
Förarbeten: 1988/89:FiU36, rskr 1988/89:329
Ändring, SFS 1990:148
Rubrik: Lag (1990:148) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990-05-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:96, 1989/90:SkU27, rskr 1989/90:207
Ändring, SFS 1990:360
Rubrik: Lag (1990:360) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:589
Rubrik: Lag (1990:589) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:111, 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1990:1435
Rubrik: Lag (1990:1435) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:19, 1990/91:54, 1990/91:SkU2, 1990/91:SkU10, rskr 1990/91:106
Ändring, SFS 1991:700
Rubrik: Lag (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:166, 1990/91:SkU29, rskr 1990/91:289
Ändring, SFS 1991:1484
Rubrik: Lag (1991:1484) om ändring i lagen (1991:700) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 § i 1991:700
Förarbeten: Prop. 1991/92:1, 1991/92:SkU1, rskr 1991/92:9
Ändring, SFS 1992:629
Rubrik: Lag (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:93, 1991/92:SkU19, rskr 1991/92:269
Ändring, SFS 1992:1751
Rubrik: Lag (1992:1751) om ändring i lagen (1992:629) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 § i 1992:629
Förarbeten: Prop. 1992/93:50 (bil.5), 1992/93:136, bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU9, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Ändring, SFS 1993:846
Rubrik: Lag (1993:846) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993-10-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:123, bet. 1992/93:SkU34, rskr. 1992/93:370
Ändring, SFS 1993:1556
Rubrik: Lag (1993:1556) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:50, 1993/94:80, bet. 1993/94:SkU15, 1993/94:AU6, rskr. 1993/94:108
Ändring, SFS 1994:207
Rubrik: Lag (1994:207) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:99, bet. 1993/94:SkU29, rskr. 1993/94:170
Ändring, SFS 1994:504
Rubrik: Lag (1994:504) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:130, bet. 1993/94:JuU27, rskr. 1993/94:321
Ändring, SFS 1994:1711
Rubrik: Lag (1994:1711) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994-12-31
Förarbeten: Prop. 1994/95:43, bet. 1994/95:JoU11, rskr. 1994/95:127
Ändring, SFS 1994:1787
Rubrik: Lag (1994:1787) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:41, 1994/95:56, 1994/95:99, bet. 1994/95:SfU6, 1994/95:SkU17, 1994/95:AU5, rskr. 1994/95:160
Ändring, SFS 1995:331
Rubrik: Lag (1995:331) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-04-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:146, bet. 1994/95:JoU17, rskr. 1994/95:228
Ändring, SFS 1995:621
Rubrik: Lag (1995:621) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:213, bet. 1994/95:SkU29, rskr. 1994/95:321
Ändring, SFS 1995:1669
Rubrik: Lag (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:87, bet. 1995/96:SkU18, rskr. 1995/96:122
Ändring, SFS 1996:657
Rubrik: Lag (1996:657) om ändring i lagen (1995:1669) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.best. till 1995:1669
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:658
Rubrik: Lag (1996:658) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: upph. 9, 11 §§; ändr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 14 a, 14 c §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:170, bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1997:486
Rubrik: Lag (1997:486) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1997-11-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:100, bet. 1996/97:SkU23, rskr. 1996/97:276
Ändring, SFS 1997:1025
Rubrik: Lag (1997:1025) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:10, bet. 1997/98:SkU10, rskr. 1997/98:70
Ändring, SFS 2000:1229
Rubrik: Lag (2000:1229) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:124, bet. 2000/01:JuU2, rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2003:682
Rubrik: Lag (2003:682) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2003:805
Rubrik: Lag (2003:805) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:1, bet. 2003/04:FiU1, rskr. 2003/04:42
Ändring, SFS 2004:229
Rubrik: Lag (2004:229) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2004-06-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:117, bet. 2003/04:SkU30, rskr. 2003/04:201
Ändring, SFS 2005:292
Rubrik: Lag (2005:292) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ny 13 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:457
Rubrik: Lag (2005:457) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:149, bet. 2004/05:SkU32, rskr. 2004/05:258
Ändring, SFS 2011:513
Rubrik: Lag (2011:513) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 13 a §; ny 11 §
Ikraft: 2011-07-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:76, bet. 2010/11:JuU26, rskr. 2010/11:255
Ändring, SFS 2011:1247
Rubrik: Lag (2011:1247) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 6, 7, 12, 14 §§
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:165, bet. 2011/12:SkU3, rskr. 2011/12:28
Ändring, SFS 2014:1490
Rubrik: Lag (2014:1490) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:1, bet. 2014/15:FiU1, rskr. 2014/15:29
Ändring, SFS 2015:634
Rubrik: Lag (2015:634) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 13 §; ny 13 b §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:131, bet. 2015/16:SkU4, rskr. 2015/16:16
Ändring, SFS 2016:511
Rubrik: Lag (2016:511) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234
Ändring, SFS 2018:564
Rubrik: Lag (2018:564) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:144, bet. 2017/18:SkU18, rskr. 2017/18:286
Ändring, SFS 2022:159
Rubrik: Lag (2022:159) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2023-02-13
Förarbeten: Prop. 2021/22:61, bet. 2021/22:SkU9, rskr. 2021/22:161.
Ändring, SFS 2023:876
Rubrik: Lag (2023:876) om ändring i skattebrottslagen (1971:69)
Omfattning: ändr. 13 b §
Ikraft: 2024-01-01
Förarbeten: Prop. 2023/24:32, bet. 2023/24:SkU6, rskr. 2023/24:89