Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:486 · Visa fulltext
Bostadsrättskungörelse (1971:486)
Departement: Bostadsdepartementet
Upphävd: 1991-07-01
Ändring, SFS 1982:358
Rubrik: Förordning (1982:358) om ändring i bostads- rättskungörelsen (1971:486)
Omfattning: ändr. 1-3 §§, bil.; omtryck
Ändring, SFS 1991:630
Omfattning: upph.