Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:437 · Visa fulltext
Rennäringslag (1971:437)
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Förarbeten: Prop. 1971:51, JoU 37, rskr 216
Ändring, SFS 1971:893
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1972:726
Omfattning: ändr. 26, 29 §§
Förarbeten: Prop. 1972:109, CU 34, rskr 346
Ändring, SFS 1973:658
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1973:32, LU 1973:20, rskr 1973:256
Ändring, SFS 1974:246
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1974:44, LU 1974:12, rskr 1974:169
Ändring, SFS 1974:349
Omfattning: ändr. 93 §
Förarbeten: Prop. 1974:81, JoU 1974:21, rskr 1974:241
Ändring, SFS 1977:698
Rubrik: Lag (1977:698) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 22, 25-27, 33, 34, 73, 98, 100 §§, övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1981:835
Rubrik: Lag (1981:835) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 45 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1985:919
Rubrik: Lag (1985:919) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 85, 86, 88 §§; omtryck
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:226, JoU 1985/86:2, rskr 1985/86:11
Ändring, SFS 1987:154
Rubrik: Lag (1987:154) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 30 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:804
Rubrik: Lag (1987:804) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 81 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:1314
Rubrik: Lag (1988:1314) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 49 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1990:1490
Rubrik: Lag (1990:1490) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: upph. 98 §; ändr. 4, 7, 15, 16, 24, 36, 66, 67, 71, 72, 87, 89, 99, 100, 102 §§, 2, 3 p övergångsbest. till 1985:919
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:27, 1990/91:BoU5, rskr 1990/91:65
Ändring, SFS 1991:387
Rubrik: Lag (1991:387) om ändring i lagen (1990:1490) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 99, 100 §§ i 1990:1490
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:99, 1990/91:JoU27, rskr 1990/91:276
Ändring, SFS 1992:785
Rubrik: Lag (1992:785) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 3, 16, 17, 18, 21, 25 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:134, 1991/92:NU33, rskr 1991/92:351
Ändring, SFS 1993:36
Rubrik: Lag (1993:36) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: upph. 2 §; ändr. 1, 3, 11, 12, 14, 15, 17, 26, 30, 35, 59, 65, 66, 68, 71, 85, 86, 89, 94, 99 §§, rubr. närmast före 1 §; nya 65 a, 66 a §§, rubr. närmast före 3, 31 §§; omtryck
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:32, bet. 1992/93:BoU8, rskr. 1992/93:115
Ändring, SFS 1994:625
Rubrik: Lag (1994:625) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 101 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:193, bet. 1993/94:JoU27, rskr. 1993/94:364
Ändring, SFS 1995:1693
Rubrik: Lag (1995:1693) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 99 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:949
Rubrik: Lag (1996:949) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 3, 17, 21, 25, 102 §§
Ikraft: 1997-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1553
Rubrik: Lag (1996:1553) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 65 a, 99 §§
Ikraft: 1997-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:226, bet. 1996/97:JoU5, rskr. 1996/97:63
Ändring, SFS 2000:595
Rubrik: Lag (2000:595) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 32 §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:73, bet. 1999/2000:MJU17, rskr. 1999/2000:253
Ändring, SFS 2001:439
Rubrik: Lag (2001:439) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 65 a §
Ikraft: 2001-07-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:111, bet. 2000/01:MJU18, rskr. 2000/01:248
Ändring, SFS 2006:686
Rubrik: Lag (2006:686) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 96 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2006:802
Rubrik: Lag (2006:802) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: upph. 83 §; ändr. 7, 12, 14, 25, 39, 41, 42, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 62, 73, 74, 78, 79, 80, 84, 85, 86, 88, 89, 94, 95, 97, 99, 100, 102 §§, rubr. närmast före 73 §
Ikraft: 2007-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:86, bet. 2005/06:KU32, rskr. 2005/06:253
Ändring, SFS 2010:817
Rubrik: Lag (2010:817) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 2010-08-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2014:696
Rubrik: Lag (2014:696) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 93, 96 §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2018:364
Rubrik: Lag (2018:364) om ändring i rennäringslagen (1971:437)
Omfattning: ändr. 74 §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:122, bet. 2017/18:TU12, rskr. 2017/18:245