Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:291 · Visa fulltext
Förvaltningsprocesslag (1971:291)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1971-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1973:246
Omfattning: ändr. 44 §
Förarbeten: Prop. 1973:30, JuU 1973:17, rskr 1973:168
Ändring, SFS 1973:1107
Omfattning: ändr. 1, 9, 27, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1973:162, SkU 1973:70, rskr 1973:391
Ändring, SFS 1974:357
Omfattning: ändr. 34, 51 §§
Förarbeten: Prop. 1974:78, JuU 1974:14, rskr 1974:233
Ändring, SFS 1975:1298
Omfattning: ändr. 25, 51 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1977:1034
Rubrik: Lag (1977:1034) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:38, KU 1977/78:19, rskr 1977/78:77
Ändring, SFS 1978:29
Rubrik: Lag (1978:29) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:20, SfU 1977/78:15, rskr 1977/78:113
Ändring, SFS 1979:167
Rubrik: Lag (1979:167) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 27, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Ändring, SFS 1979:243
Rubrik: Lag (1979:243) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:90, JuU 1978/79:30, rskr 1978/79:268
Ändring, SFS 1979:290
Rubrik: Lag (1979:290) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 52 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:132, JuU 1978/79:33, rskr 1978/79:289
Ändring, SFS 1980:14
Rubrik: Lag (1980:14) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:220, SoU 1979/80:16, rskr 1979/80:130
Ändring, SFS 1980:104
Rubrik: Lag (1980:104) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 19, 20, 39, 43 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Ändring, SFS 1980:263
Rubrik: Lag (1980:263) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 38 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:87, JuU 1979/80:37, rskr 1979/80:283
Ändring, SFS 1980:275
Rubrik: Lag (1980:275) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 2, 15, 26, 35-37 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1982:125
Rubrik: Lag (1982:125) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 31 §, rubr. närmast före 35 §; ny 37 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:88, SfU 1981/82:7, rskr 1981/82:141
Ändring, SFS 1982:333
Rubrik: Lag (1982:333) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:190, JuU 1981/82:57, rskr 1981/82:330
Ändring, SFS 1983:461
Rubrik: Lag (1983:461) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 9, 48 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:134, JuU 1982/83:36, rskr 1982/83:378
Ändring, SFS 1985:271
Rubrik: Lag (1985:271) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:109, JuU 1984/85:23, rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1986:224
Rubrik: Lag (1986:224) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr 1985/86:202
Ändring, SFS 1986:1322
Rubrik: Lag (1986:1322) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 27, 33 §§
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:332
Rubrik: Lag (1987:332) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:113, JuU 1986/87:29, rskr 1986/87:243
Ändring, SFS 1987:748
Rubrik: Lag (1987:748) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: upph. 40 §; ändr. 25, 48, 50 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:999
Rubrik: Lag (1987:999) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Ändring, SFS 1988:193
Rubrik: Lag (1988:193) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1989:1001
Rubrik: Lag (1989:1001) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:3, 1989/90:SkU1, rskr 1989/90:38
Ändring, SFS 1990:452
Rubrik: Lag (1990:452) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 32, 50 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:486
Rubrik: Lag (1990:486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:119, 1989/90:JuU34, rskr 1989/90:320
Ändring, SFS 1990:1412
Rubrik: Lag (1990:1412) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:11, 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ändring, SFS 1991:211
Rubrik: Lag (1991:211) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 33, 37 a §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:298
Rubrik: Lag (1991:298) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:211
Ändring, SFS 1991:1653
Rubrik: Lag (1991:1653) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:343
Rubrik: Lag (1992:343) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1993:575
Rubrik: Lag (1993:575) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 a §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:215, bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372
Ändring, SFS 1994:436
Rubrik: Lag (1994:436) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 4, 31, 33, 35, 37 §§, rubr. närmast före 35 §; nya 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ändring, SFS 1994:1400
Rubrik: Lag (1994:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:217, 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Ändring, SFS 1994:1486
Rubrik: Lag (1994:1486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:217, bet. 1994/95:KU10, rskr. 1994/95:35
Ändring, SFS 1995:22
Rubrik: Lag (1995:22) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: upph. 37 a §; ändr. 1, 33, 35 §§, rubr. närmast före 33, 35 §§; nya 37 b, 37 c §§, rubr. närmast före 37 b §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1692
Rubrik: Lag (1995:1692) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 10, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 7 a §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:1635
Rubrik: Lag (1996:1635) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1998:151
Rubrik: Lag (1998:151) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:64, bet. 1997/98:JuU14, rskr. 1997/98:170
Ändring, SFS 1998:374
Rubrik: Lag (1998:374) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: nuvarande 7 § betecknas 6 a §; ändr. 33, 34 a §§; ny 7 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:736
Rubrik: Lag (1998:736) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ändring, SFS 1999:98
Rubrik: Lag (1999:98) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1999-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Ändring, SFS 1999:934
Rubrik: Lag (1999:934) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2001:27
Rubrik: Lag (2001:27) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 14, 25, 32 §§
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Ändring, SFS 2005:695
Rubrik: Lag (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 14, 25 §§
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ikrafttr. av 2005:695
Ändring, SFS 2008:647
Rubrik: Lag (2008:647) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 23 §§
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2008:652
Rubrik: Lag (2008:652) om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 14, 25 §§ i 2005:695
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2009:305
Rubrik: Lag (2009:305) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:409
Rubrik: Lag (2009:409) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 19, 43 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:783
Rubrik: Lag (2009:783) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 6 a, 7, 9, 27, 33, 34 a §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1400
Rubrik: Lag (2010:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 33, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 35 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1940
Rubrik: Lag (2010:1940) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 3, 47 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:1304
Rubrik: Lag (2011:1304) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:86
Rubrik: Lag (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 28, 31, 33, 34 a, 35, 36, 44, 48, 49 §§; nya 6 b, 36 a, 36 b §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:459
Rubrik: Lag (2013:459) om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 § i 2013:86
Förarbeten: Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252
Ändring, SFS 2017:730
Rubrik: Lag (2017:730) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:901
Rubrik: Lag (2017:901) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 6 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2
Ändring, SFS 2018:1960
Rubrik: Lag (2018:1960) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 7, 9, 47, 50, 52 §§
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2019:300
Rubrik: Lag (2019:300) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 38 §, ny 38 a §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2020:319
Rubrik: Lag (2020:319) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 38 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260
Ändring, SFS 2020:922
Rubrik: Lag (2020:922) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 44 §; ny 43 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30