Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:171 · Visa fulltext
Lag (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Departement: Finansdepartementet S1
Förarbeten: Prop. 1971:68, SkU 32, rskr 162
Ändring, SFS 1980:960
Rubrik: Lag (1980:960) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:61, SkU 1980/81:17, rskr 1980/81:67
Ändring, SFS 1986:1321
Rubrik: Lag (1986:1321) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1990:361
Rubrik: Lag (1990:361) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1994:1913
Rubrik: Lag (1994:1913) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:53, bet. 1994/95:SkU13, rskr. 1994/95:150
Ändring, SFS 1998:243
Rubrik: Lag (1998:243) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:134, bet. 1997/98:SkU24, rskr. 1997/98:218
Ändring, SFS 2003:683
Rubrik: Lag (2003:683) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:99, bet. 2003/04:SkU2, rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2007:1415
Rubrik: Lag (2007:1415) om ändring i lagen (1971:171) om särskilt uppskattningsvärde på fastighet
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:27, bet. 2007/08:SkU10, rskr. 2007/08:90