Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:14 · Visa fulltext
Kungörelse (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.
Departement: Finansdepartementet ESA
Förarbeten: Prop. 1970:137, SU 158, rskr 355
Ändring, SFS 1973:218
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Förarbeten: Prop. 1973:14, LU 1973:8, rskr 1973:111
Ändring, SFS 1981:824
Rubrik: Lag (1981:824) om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1214
Rubrik: Förordning (1981:1214) om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 12-14 §§
Ändring, SFS 2003:828
Rubrik: Lag (2003:828) om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:5, bet. 2003/04:LU5, rskr. 2003/04:30
Ändring, SFS 2010:1212
Rubrik: Lag (2010:1212) om ändring i kungörelsen (1971:14) om tillägg till vissa statliga skadelivräntor, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7