Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:291 · Visa fulltext
Förvaltningsprocesslag (1971:291)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ikraft: 1971-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1973:246
Omfattning: ändr. 44 §
Förarbeten: Prop. 1973:30, JuU 1973:17, rskr 1973:168
Ändring, SFS 1973:1107
Omfattning: ändr. 1, 9, 27, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1973:162, SkU 1973:70, rskr 1973:391
Ändring, SFS 1974:357
Omfattning: ändr. 34, 51 §§
Förarbeten: Prop. 1974:78, JuU 1974:14, rskr 1974:233
Ändring, SFS 1975:1298
Omfattning: ändr. 25, 51 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:64, JuU 1975/76:18, rskr 1975/76:124
Ändring, SFS 1977:1034
Rubrik: Lag (1977:1034) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:38, KU 1977/78:19, rskr 1977/78:77
Ändring, SFS 1978:29
Rubrik: Lag (1978:29) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:20, SfU 1977/78:15, rskr 1977/78:113
Ändring, SFS 1979:167
Rubrik: Lag (1979:167) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 27, 33 §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:86, JuU 1978/79:27, rskr 1978/79:216
Ändring, SFS 1979:243
Rubrik: Lag (1979:243) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:90, JuU 1978/79:30, rskr 1978/79:268
Ändring, SFS 1979:290
Rubrik: Lag (1979:290) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 52 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:132, JuU 1978/79:33, rskr 1978/79:289
Ändring, SFS 1980:14
Rubrik: Lag (1980:14) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:220, SoU 1979/80:16, rskr 1979/80:130
Ändring, SFS 1980:104
Rubrik: Lag (1980:104) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 19, 20, 39, 43 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:2, KU 1979/80:37, rskr 1979/80:179
Ändring, SFS 1980:263
Rubrik: Lag (1980:263) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 38 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:87, JuU 1979/80:37, rskr 1979/80:283
Ändring, SFS 1980:275
Rubrik: Lag (1980:275) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 2, 15, 26, 35-37 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:105, KU 1979/80:46, rskr 1979/80:270
Ändring, SFS 1982:125
Rubrik: Lag (1982:125) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 31 §, rubr. närmast före 35 §; ny 37 a §
Förarbeten: Prop. 1981/82:88, SfU 1981/82:7, rskr 1981/82:141
Ändring, SFS 1982:333
Rubrik: Lag (1982:333) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:190, JuU 1981/82:57, rskr 1981/82:330
Ändring, SFS 1983:461
Rubrik: Lag (1983:461) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 9, 48 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:134, JuU 1982/83:36, rskr 1982/83:378
Ändring, SFS 1985:271
Rubrik: Lag (1985:271) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:109, JuU 1984/85:23, rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1986:224
Rubrik: Lag (1986:224) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:80, KU 1985/86:21, rskr 1985/86:202
Ändring, SFS 1986:1322
Rubrik: Lag (1986:1322) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 27, 33 §§
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:332
Rubrik: Lag (1987:332) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:113, JuU 1986/87:29, rskr 1986/87:243
Ändring, SFS 1987:748
Rubrik: Lag (1987:748) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: upph. 40 §; ändr. 25, 48, 50 §§, rubr. närmast före 38 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1987:999
Rubrik: Lag (1987:999) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:160, KU 1987/88:6, rskr 1987/88:14
Ändring, SFS 1988:193
Rubrik: Lag (1988:193) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1989:1001
Rubrik: Lag (1989:1001) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:3, 1989/90:SkU1, rskr 1989/90:38
Ändring, SFS 1990:452
Rubrik: Lag (1990:452) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 32, 50 §§
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:486
Rubrik: Lag (1990:486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:119, 1989/90:JuU34, rskr 1989/90:320
Ändring, SFS 1990:1412
Rubrik: Lag (1990:1412) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1991-02-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:11, 1990/91:JuU8, rskr 1990/91:90
Ändring, SFS 1991:211
Rubrik: Lag (1991:211) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 9, 33, 37 a §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:80, 1990/91:JuU18, rskr 1990/91:216
Ändring, SFS 1991:298
Rubrik: Lag (1991:298) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 38 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av 1991:211
Ändring, SFS 1991:1653
Rubrik: Lag (1991:1653) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:343
Rubrik: Lag (1992:343) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1993:575
Rubrik: Lag (1993:575) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 a §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:215, bet. 1992/93:JuU33, rskr. 1992/93:372
Ändring, SFS 1994:436
Rubrik: Lag (1994:436) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 4, 31, 33, 35, 37 §§, rubr. närmast före 35 §; nya 34 a §, rubr. närmast före 34 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:133, bet. 1993/94:JuU24, rskr. 1993/94:319
Ändring, SFS 1994:1400
Rubrik: Lag (1994:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:217, 1994/95:51, bet. 1994/95:KU20, rskr. 1994/95:36
Ändring, SFS 1994:1486
Rubrik: Lag (1994:1486) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 a §
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:217, bet. 1994/95:KU10, rskr. 1994/95:35
Ändring, SFS 1995:22
Rubrik: Lag (1995:22) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: upph. 37 a §; ändr. 1, 33, 35 §§, rubr. närmast före 33, 35 §§; nya 37 b, 37 c §§, rubr. närmast före 37 b §
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:27, bet. 1994/95:JuU6, rskr. 1994/95:165
Ändring, SFS 1995:1692
Rubrik: Lag (1995:1692) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 10, 14 §§, rubr. närmast före 3 §; ny 7 a §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:1635
Rubrik: Lag (1996:1635) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55
Ändring, SFS 1998:151
Rubrik: Lag (1998:151) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1998-07-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:64, bet. 1997/98:JuU14, rskr. 1997/98:170
Ändring, SFS 1998:374
Rubrik: Lag (1998:374) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: nuvarande 7 § betecknas 6 a §; ändr. 33, 34 a §§; ny 7 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:736
Rubrik: Lag (1998:736) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1998-10-24 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:97, bet. 1997/98:JuU20, rskr. 1997/98:276
Ändring, SFS 1999:98
Rubrik: Lag (1999:98) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 1999-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1998/99:34, bet. 1998/99:SkU9, rskr. 1998/99:145
Ändring, SFS 1999:934
Rubrik: Lag (1999:934) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:124, bet. 1999/2000:KU5, rskr. 1999/2000:45
Ändring, SFS 2001:27
Rubrik: Lag (2001:27) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 14, 25, 32 §§
Ikraft: 2001-04-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:142, bet. 2000/01:JuU5, rskr. 2000/01:132
Ändring, SFS 2005:695
Rubrik: Lag (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 14, 25 §§
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ikrafttr. av 2005:695
Ändring, SFS 2008:647
Rubrik: Lag (2008:647) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 23 §§
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2008:652
Rubrik: Lag (2008:652) om ändring i lagen (2005:695) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 14, 25 §§ i 2005:695
Förarbeten: Prop. 2007/08:139, bet. 2007/08:JuU31, rskr. 2007/08:251
Ändring, SFS 2009:305
Rubrik: Lag (2009:305) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:94, bet. 2008/09:MJU20, rskr. 2008/09:197
Ändring, SFS 2009:409
Rubrik: Lag (2009:409) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 19, 43 §§
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2009:783
Rubrik: Lag (2009:783) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 6 a, 7, 9, 27, 33, 34 a §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: Prop. 2008/09:165, bet. 2008/09:JuU23, rskr. 2008/09:290
Ändring, SFS 2010:1400
Rubrik: Lag (2010:1400) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 1, 33, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 35 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2010:1940
Rubrik: Lag (2010:1940) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 3, 47 §§
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2011:1304
Rubrik: Lag (2011:1304) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 2012-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29
Ändring, SFS 2013:86
Rubrik: Lag (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 17, 28, 31, 33, 34 a, 35, 36, 44, 48, 49 §§; nya 6 b, 36 a, 36 b §§
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2013:459
Rubrik: Lag (2013:459) om ändring i lagen (2013:86) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 35 § i 2013:86
Förarbeten: Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252
Ändring, SFS 2017:730
Rubrik: Lag (2017:730) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 2018-01-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335
Ändring, SFS 2017:901
Rubrik: Lag (2017:901) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 6 b §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2016/17:180, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2
Ändring, SFS 2018:1960
Rubrik: Lag (2018:1960) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 7, 9, 47, 50, 52 §§
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:279, bet. 2018/19:JuU5, rskr. 2018/19:40
Ändring, SFS 2019:300
Rubrik: Lag (2019:300) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 16, 38 §, ny 38 a §
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227
Ändring, SFS 2020:319
Rubrik: Lag (2020:319) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 38 a §
Ikraft: 2020-07-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:88, bet. 2019/20:JuU39, rskr. 2019/20:260
Ändring, SFS 2020:922
Rubrik: Lag (2020:922) om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291)
Omfattning: ändr. 44 §; ny 43 a §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30