Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:1156 · Visa fulltext
Dumpningskungörelse (1971:1156)
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 1999-01-01
Ändring, SFS 1988:472
Rubrik: Förordning (1988:472) om ändring i dumpningskungörelsen (1971:1156)
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1991:554
Rubrik: Förordning (1991:554) om ändring i dumpningskungörelsen (1971:1156)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1998:902
Omfattning: upph.