Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1971:1078 · Visa fulltext
Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1971:138, LU 23, rskr 297
Ändring, SFS 1975:734
Omfattning: ändr. 1, 3, 9-11, 13, 19, 22 §§
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1978:157
Rubrik: Lag (1978:157) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Omfattning: ändr. 5, 7, 10, 12, 15, 18 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:1, LU 1977/78:10, rskr 1977/78:126
Ändring, SFS 1978:158
Rubrik: Förordning (1978:158) om ikraftträdande av lagen (1978:157) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Omfattning: ikrafttr. av 1978:157
Ändring, SFS 1980:211
Rubrik: Lag (1980:211) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Omfattning: upph. 21 §; nuvarande 19, 20, 22 §§ betecknas 21, 22, 23 §§; ändr. 4-6, 9, 16 §§; rubr. närmast före nuvarande 19 § sätts närmast före nya 21 §; nya 19, 20 §§, rubr. närmast före nya 19 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1986:1161
Rubrik: Lag (1986:1161) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1993:1407
Rubrik: Lag (1993:1407) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:22, bet. 1993/94:LU4, rskr. 1993/94:53
Ändring, SFS 1997:916
Rubrik: Lag (1997:916) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Omfattning: ändr. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 23 §§
Ikraft: 1998-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:1 utg.omr. 24, bet. 1997/98:LU5, rskr. 1997/98:50
Ändring, SFS 2009:410
Rubrik: Lag (2009:410) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 2009-06-30
Förarbeten: Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237
Ändring, SFS 2016:195
Rubrik: Lag (2016:195) om ändring i lagen (1971:1078) om försvarsuppfinningar
Omfattning: ändr. 14 §; ny 24 §
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159