Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:994 · Visa fulltext
Jordabalk (1970:994)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1970:20, 142, 146 och 158, 3LU 80 och 82, rskr 443
Ändring, SFS 1971:503
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, 7 kap 16, 17, 19 §§, 8 kap 15 §, 12 kap 29 §, 17 kap 10 §, 19 kap 21 §, 20 kap 6, 9 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1971:20, LU 11, rskr 126
Ändring, SFS 1971:546
Omfattning: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 71 §, 13 kap 23, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Ändring, SFS 1971:873
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1971:1034
Omfattning: ändr. 19 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1971:180, CU 29, rskr 320
Ändring, SFS 1971:1209
Omfattning: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 18 kap 8 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1971:179, LU 27, rskr 354
Ändring, SFS 1972:252
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §, 11 kap. 6 §, 12 kap. 8, 58, 60, 63, 66, 72 §§
Förarbeten: Prop. 1972:70, LU 17, rskr 221
Ändring, SFS 1972:720
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 13 kap 24 §
Förarbeten: Prop. 1972:109, CU 34, rskr 346
Ändring, SFS 1973:97
Omfattning: ny 19 kap 24 §
Förarbeten: Prop. 1973:13, CU 1973:9, rskr 1973:80
Ändring, SFS 1973:187
Omfattning: ändr. 8 kap 8, 31, 33 §§, 9 kap 9, 12 §§, 11 kap 4-6 §§, 12 kap 6, 8, 34, 35, 44, 46-49, 51, 53-55, 57-59, 63, 65, 70, 72 §§, rubr. närmast efter 12 kap 19, 53 §§; nya 11 kap 6 a §, 12 kap 4 a, 19 a, 27 a, 58 a §§
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:13, rskr 1973:153
Ändring, SFS 1973:660
Omfattning: ändr. 12 kap 33, 45 §§; ny 12 kap 47 a §
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:21, rskr 1973:257
Ändring, SFS 1973:1133
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §, 18 kap 1 §, 20 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1973:167, LU 1973:44, rskr 1973:385
Ändring, SFS 1973:1145
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:157, CU 1973:34, rskr 1973:390
Ändring, SFS 1973:1163
Omfattning: ändr. 20 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1974:820
Omfattning: ändr. 8 kap 29 §, 12 kap 4 a, 16, 35, 44-46, 48, 49, 54, 62, 66, 68, 70-73 §§, 13 kap 2 §, 18 kap 5, 6 §§, 19 kap 2, 23, 24 §§, rubr. närmast före 12 kap 23 §; ny 12 kap 24 a §
Förarbeten: Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1974:1083
Omfattning: ändr. 12 kap 51-53, 62, 70-73 §§; omtryck 12 kap
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375
Ändring, SFS 1974:1084
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:187
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375
Ändring, SFS 1975:367
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1975:65, LU 1975:27, rskr 1975:232
Ändring, SFS 1975:641
Omfattning: ändr. 4 kap 25 §, 12 kap 53, 60 §§, 13 kap 19 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1975:919
Omfattning: ikrafttr. av 1973:1133
Ändring, SFS 1975:1085
Omfattning: ändr. 7 kap 18, 19 §§, 20 kap 10, 12, 13 §§, 22 kap 12 §, 23 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:21, LU 1975/76:1, rskr 1975/76:43
Ändring, SFS 1976:193
Rubrik: Lag (1976:193) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 8 kap 27 §, 12 kap 64 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Ändring, SFS 1976:588
Rubrik: Lag (1976:588) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 67 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1977:160
Rubrik: Lag (1977:160) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 17 kap 8 §; ny 22 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:72, LU 1976/77:23, rskr 1976/77:215
Ändring, SFS 1977:662
Rubrik: Lag (1977:662) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:1146
Rubrik: Lag (1977:1146) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 71 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:67, JuU 1977/78:15, rskr 1977/78:106
Ändring, SFS 1978:305
Rubrik: Lag (1978:305) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 12 kap 19 a, 24 a, 35, 44, 46, 63, 65 §§; nya 12 kap 55 a, 65 a §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1978:884
Rubrik: Lag (1978:884) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 21 §, 21 kap 5 §, 22 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:28, SkU 1978/79:13, rskr 1978/79:83
Ändring, SFS 1979:252
Rubrik: Lag (1979:252) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 3, 4, 19 a, 58, 58 a §§; ny 12 kap 57 a §; omtryck 12 kap
Förarbeten: Prop. 1978/79:89, CU 1978/79:32, rskr 1978/79:308
Ändring, SFS 1979:341
Rubrik: Lag (1979:341) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 31 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:105, LU 1978/79:19, rskr 1978/79:309
Ändring, SFS 1979:371
Rubrik: Lag (1979:371) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 28, 31, 33 §§, 9 kap 8, 9 §§, 10 kap 6 §; nya 9 kap 9 a §, 10 kap 6 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:183, LU 1978/79:23, rskr 1978/79:413
Ändring, SFS 1980:95
Rubrik: Lag (1980:95) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 32, 37, 39, 70 §§; ny 12 kap 34 a §
Förarbeten: Prop. 1979/80:72, CU 1979/80:12, rskr 1979/80:180
Ändring, SFS 1980:893
Rubrik: Lag (1980:893) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 42, 43 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:179, JuU 1980/81:12, rskr 1980/81:43
Ändring, SFS 1981:194
Rubrik: Lag (1981:194) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:86, LU 1980/81:10, rskr 1980/81:191
Ändring, SFS 1981:784
Rubrik: Lag (1981:784) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 5 §§, 6 kap 10, 12 §§, 7 kap 16, 17, 19 §§, 8 kap 4 §, 12 kap 21, 22, 44 §§, 13 kap 26 §, 19 kap 21 §, 20 kap 6 §, 21 kap 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §; ny 12 kap 67 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:849
Rubrik: Lag (1981:849) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 27, 71 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1982:357
Rubrik: Lag (1982:357) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr 4 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Ändring, SFS 1983:657
Rubrik: Lag (1983:657) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 9 kap 33 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1983:899
Rubrik: Lag (1983:899) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 15 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:146, BoU 1983/84:5, rskr 1983/84:26
Ändring, SFS 1984:401
Rubrik: Lag (1984:401) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 42 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:651
Rubrik: Lag (1984:651) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 4 §§; nytt 24 kap
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:678
Rubrik: Lag (1984:678) om ändring i jordabalken
Omfattning: utgår rubr. närmast före 9 kap 36 §; upph. 9 kap 36-39 §§; ändr. 7 kap 5 §, 8 kap 2, 8, 23, 24, 31, 33 §§, 9 kap 2, 3, 7, 8, 10-13, 17, 18, 20-22, 24, 29, 31 §§, 10 kap 3-5, 6 a §§, 11 kap 6, 6 a §§; nya 9 kap 12 a, 12 b, 17 a §§, 11 kap 5 a, 6 b §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1983/84:35, rskr 1983/84:394
Ändring, SFS 1984:694
Rubrik: Lag (1984:694) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §; omtryck 12 kap
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29, rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 1985:172
Rubrik: Lag (1985:172) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 18 kap 8 §; ny 6 kap 7 a §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:54, LU 1984/85:20, rskr 1984/85:129
Ändring, SFS 1985:183
Rubrik: Lag (1985:183) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 65 a §
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: BoU 1984/85:12, rskr 1984/85:194
Ändring, SFS 1985:278
Rubrik: Lag (1985:278) om ändring i jordabalken
Omfattning: nya 7 kap 31 §, rubr. närmast före 7 kap 31 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:111, LU 1984/85:25, rskr 1984/85:250
Ändring, SFS 1985:279
Rubrik: Lag (1985:279) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 10 kap 1 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:111, LU 1984/85:36, rskr 1984/85:281
Ändring, SFS 1985:659
Rubrik: Lag (1985:659) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §; ny 8 kap 27 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1984/85:35, rskr 1984/85:309
Ändring, SFS 1985:928
Rubrik: Lag (1985:928) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 23 §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:197, LU 1985/86:11, rskr 1985/86:34
Ändring, SFS 1986:226
Rubrik: Lag (1986:226) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 3 kap 4, 6 §§; ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:83, LU 1985/86:25, rskr 1985/86:176
Ändring, SFS 1986:1240
Rubrik: Lag (1986:1240) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 15, 71 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:6, rskr 1986/87:78
Ändring, SFS 1987:132
Rubrik: Lag (1987:132) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, 7 kap 5 §, 9 kap 8 §, 10 kap 5 §, 13 kap 4, 22 kap 11 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:242
Rubrik: Lag (1987:242) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 46, 67, 71 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:13, rskr 1986/87:249
Ändring, SFS 1987:679
Rubrik: Lag (1987:679) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 26 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:816
Rubrik: Lag (1987:816) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 12 kap 48 §; ändr. 12 kap 1, 5, 33, 45, 47, 49, 67, 70 §§, 20 kap 1, 7 §§, 22 kap 4 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, 1986/87:124, LU 1986/87:28, rskr 1986/87:350
Ändring, SFS 1987:1275
Rubrik: Lag (1987:1275) om ändring i lagen (1987:816) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1 § i 1987:816
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1987:1276
Rubrik: Lag (1987:1276) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 15, 16, 32, 39 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1988:408
Rubrik: Lag (1988:408) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 65 a, 66, 67, 70, 73 §§; nya 12 kap 55 b §, rubr. närmast före 55 b §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:162, BoU 1987/88:22, rskr 1987/88:345
Ändring, SFS 1988:927
Rubrik: Lag (1988:927) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 8, 19, 23, 40, 57-60, 66, 70 §§; ny 12 kap 58 b §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:146, BoU 1987/88:21, rskr 1987/88:344
Ändring, SFS 1988:1257
Rubrik: Lag (1988:1257) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 3 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, bet. 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:722
Rubrik: Lag (1989:722) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 28, 29 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 23 §, 20 kap 13 §; nya 23 kap 9 §, rubr. närmast före 23 kap 9 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, bet. 1988/89:BoU 11, rskr. 1988/89:255
Ändring, SFS 1990:445
Rubrik: Lag (1990:445) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 17 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, bet. 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:936
Rubrik: Lag (1990:936) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 11-13, 15, 19, 27 §§; nya 4 kap 19 a-19 d §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:77, bet. 1989/90:LU36 rskr 1989/90:301
Ändring, SFS 1990:1127
Rubrik: Lag (1990:1127) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 71 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, bet. 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Ändring, SFS 1990:1387
Rubrik: Lag (1990:1387) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, bet. 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1991:611
Rubrik: Lag (1991:611) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 65 a §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:109, bet. 1990/91:BoU15, rskr 1990/91:335
Ändring, SFS 1991:617
Rubrik: Lag (1991:617) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 p övergångsbest. till 1984:694
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, bet. 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:850
Rubrik: Lag (1991:850) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 8, 32 §§, 12 kap 8, 26 §§, 13 kap 26 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, bet. 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:850
Ändring, SFS 1991:1548
Rubrik: Lag (1991:1548) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, bet. 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1992:126
Rubrik: Lag (1992:126) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 12 kap 72 §; ändr. 12 kap 71, 73 §§
Ikraft: 1992-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:84, bet. 1991/92:AU6, rskr 1991/92:132
Ändring, SFS 1992:448
Rubrik: Lag (1992:448) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2 §§, 19 kap 13 §, 20 kap 12 §, 22 kap 12 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:110, bet. 1991/92:LU31, rskr 1991/92:235
Ändring, SFS 1992:1209
Rubrik: Lag (1992:1209) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3, 5, 7 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:6, bet. 1992/93:LU8, rskr 1992/93:46
Ändring, SFS 1992:1460
Rubrik: Lag (1992:1460) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 7 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:23, bet. 1992/93:LU25, rskr 1992/93:130
Ändring, SFS 1993:400
Rubrik: Lag (1993:400) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 25, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 55 b, 63 §§; ny 12 kap 72 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:115, bet. 1992/93:BoU24, rskr. 1992/93:350
Ändring, SFS 1993:407
Rubrik: Lag (1993:407) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 32, 39, 65 a §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Ändring, SFS 1993:1418
Rubrik: Lag (1993:1418) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 20 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 1994:445
Rubrik: Lag (1994:445) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:191, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Ändring, SFS 1994:449
Rubrik: Lag (1994:449) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2 §§, 22 kap 5, 8 a, 13 §§; nya 22 kap 5 a, 5 b §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:197, bet. 1993/94:LU33, rskr. 1993/94:349
Ändring, SFS 1994:509
Rubrik: Lag (1994:509) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 22 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94:BoU25, rskr. 1993/94:334
Ändring, SFS 1994:804
Rubrik: Lag (1994:804) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1994:817
Rubrik: Lag (1994:817) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 8, 42, 46, 47, 53, 55, 55 a, 55 b, 63, 66, 67, 70 §§, rubr. närmast före 55 b § sätts närmast före 55 d §; nya 12 kap 18 a, 18 b, 18 c, 54 a, 55 d §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Ändring, SFS 1994:841
Rubrik: Lag (1994:841) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 44, 71, 73 §§; ny 12 kap 55 c §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373, prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ändring, SFS 1994:1036
Rubrik: Lag (1994:1036) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 14 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1942
Rubrik: Lag (1994:1942) om ändring i lagen (1994:804) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142
Ändring, SFS 1995:567
Rubrik: Lag (1995:567) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 21, 31, 33 §§, 9 kap 22, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap 31 §; nya 9 kap 21 a, 31 a, 31 b §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:155, bet. 1994/95:LU26, rskr. 1994/95:361
Ändring, SFS 1995:1397
Rubrik: Lag (1995:1397) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 29 §, 22 kap 5 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1474
Rubrik: Lag (1995:1474) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 19, 28, 31 §§, 10 kap 4 §; nya 8 kap 12 a, 12 b §§, 9 kap 34 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:63, bet. 1995/96:LU8, rskr 1995/96:80
Ändring, SFS 1996:246
Rubrik: Lag (1996:246) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 12 a §, 12 kap 21 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1997:62
Rubrik: Lag (1997:62) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 12 kap 55 a §; ändr. 12 kap 18 a §, 53, 54 a, 55, 55 c, 63, 70, 73 §§; nya 12 kap 18 d, 18 e, 18 f, 18 g, 18 h §§ rubr. närmast före 18 d §
Ikraft: 1997-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Ändring, SFS 1997:617
Rubrik: Lag (1997:617) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 33 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Ändring, SFS 1998:146
Rubrik: Lag (1998:146) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 11, 40, 70, 73 §§; nya 12 kap 18 i, 28 a §§, rubr. närmast före 18 i §
Ikraft: 1998-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152
Ändring, SFS 1998:861
Rubrik: Lag (1998:861) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 3 §, 7 kap 3 §, 9 kap 33 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1998:1505
Rubrik: Lag (1998:1505) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23
Ändring, SFS 1999:119
Rubrik: Lag (1999:119) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 28 §, 12 kap 66 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:1208
Rubrik: Lag (1999:1208) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:JuU1, rskr 1999/2000:78
Ändring, SFS 2000:182
Rubrik: Lag (2000:182) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2000:226
Rubrik: Lag (2000:226) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 19 kap; ändr. 2 kap 3 §, 6 kap 7 §, 12 kap 16 §, 13 kap 15, 16, 18, 25 §§, 18 kap 8, 10 §§, 20 kap 4, 5, 6, 7, 13, 14 §§, 21 kap 4, 6 §§, 22 kap 2, 3, 4, 12 §§, 23 kap 2 §, 24 kap 1, 2 §§; nytt 19 kap.
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2000:1384
Rubrik: Lag (2000:1384) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 35, 65 a §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:26, bet. 2000/01:BoU2, rskr. 2000/01:91
Ändring, SFS 2001:170
Rubrik: Lag (2001:170) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 5, 7 §§; ny 18 kap 4 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:61, bet. 2000/01:LU18, rskr. 2000/01:190
Ändring, SFS 2001:889
Rubrik: Lag (2001:889) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37
Ändring, SFS 2002:29
Rubrik: Lag (2002:29) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 18 d, 18 e, 18 f, 18 h, 45, 50, 55, 57 a, 58 b §§; ny 12 kap 55 a §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:41, bet. 2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143
Ändring, SFS 2002:94
Rubrik: Lag (2002:94) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 12 kap 1 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2002:103
Rubrik: Lag (2002:103) om ändring i lagen (2002:29) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 55 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2002:29
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:58, bet. 2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160
Ändring, SFS 2002:351
Rubrik: Lag (2002:351) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2003:378
Rubrik: Lag (2003:378) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 33 §, 20 kap 7 §, 22 kap 4 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:530
Rubrik: Lag (2003:530) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 12 kap 31 §, 24 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:626
Rubrik: Lag (2003:626) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 3 kap 5 §, 3 kap 7 § betecknas 3 kap 4 §, 3 kap 11 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 3 §, nya 3 kap 4 §, 10 kap 5 §, 11 kap 5 §, 12 kap 18 a, 18 d §§; nya 1 kap 1 §, 3 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1
Ändring, SFS 2004:395
Rubrik: Lag (2004:395) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:73, bet. 2003/04:BoU11, rskr. 2003/04:238
Ändring, SFS 2004:424
Rubrik: Lag (2004:424) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 18 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:449
Rubrik: Lag (2004:449) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 22 kap 2, 8 a §§, 24 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:108, bet. 2003/04:LU27, rskr. 2003/04:248
Ändring, SFS 2004:555
Rubrik: Lag (2004:555) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 19 d §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Ändring, SFS 2005:436
Rubrik: Lag (2005:436) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:686
Rubrik: Lag (2005:686) om ändring i jordabalken
Omfattning: utgår genom 2008:154
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2005:902
Rubrik: Lag (2005:902) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2005:947
Rubrik: Lag (2005:947) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 45, 56, 70 §§; ny 12 kap 45 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:13, bet. 2005/06:BoU3, rskr. 2005/06:54
Ändring, SFS 2005:1058
Rubrik: Lag (2005:1058) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 8 kap 33 §; ändr. 8 kap 31, 32 §§, 9 kap 12, 12 a, 12 b, 13 §§, 31 b §; nya 8 kap 31 a, 31 b, 31 c, 31 d §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55
Ändring, SFS 2006:42
Rubrik: Lag (2006:42) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2004/06:TU4, rskr. 2005/06:142
Ändring, SFS 2006:142
Rubrik: Lag (2006:142) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 19 kap 15 §; ändr. 19 kap 8, 9, 10, 20, 27, 31 §§, 20 kap 6 §, 21 kap 2 §, 23 kap 2 §, rubr. närmast före 19 kap 8 §; nya 19 kap 10 a, 11 a, 39 a, 39 b, 39 c §§
Ikraft: 2006-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:28, bet. 2005/06:LU17, rskr. 2005/06:159
Ändring, SFS 2006:408
Rubrik: Lag (2006:408) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 12 kap 55 c, 55 d §§ betecknas 12 kap 55 d, 55 e §§; ändr. 12 kap 53, 55, 66, 67, 70, 73 §§, den nya 12 kap 55 e §§, rubr. närmast före nuvarande 12 kap 55 d § sätts närmast före 12 kap 55 e §; ny 12 kap 55 c §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Ändring, SFS 2006:928
Rubrik: Lag (2006:928) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 42, 44, 47 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:366
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:686) om ändring i jordabalken
Omfattning: utgår genom 2008:154
Ändring, SFS 2008:153
Rubrik: Lag (2008:153) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 19 kap 4, 5, 33 §§; ändr. 2 kap 4 §, 19 kap 1, 3, 7, 12, 16, 22, 26, 32, 34, 37 §§, 20 kap 10, 12 §§, 22 kap 2 §; nya 19 kap 26 a, 26 b, 26 c, 26 d §§, 20 kap 10 a, 10 b, 12 a §§
Ikraft: 2008-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2008:154
Rubrik: Lag (2008:154) om ändring i lagen (2005:686) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2005:686 utgår
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2008:182
Rubrik: Förordning (2008:182) om ändring i förordningen (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken och viss följdlagstiftning
Omfattning: p 4 i 2007:636 utgår
Ändring, SFS 2008:377
Rubrik: Lag (2008:377) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 29 §, 21 kap 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §, 24 kap 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2008:541
Rubrik: Lag (2008:541) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 3, 37 §§, 22 kap 5 a §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2008:989
Rubrik: Lag (2008:989) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 24 kap 2 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2008:1074
Rubrik: Lag (2008:1074) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 39, 40, 45, 55 e §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:27, bet. 2008/09:CU8, rskr. 2008/09:73
Ändring, SFS 2009:180
Rubrik: Lag (2009:180) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 3 kap. 11 § betecknas 3 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1 a §, 3 kap. 5 §, 12 kap. 15, 18 g, 19, 24 a, 35, 45 a, 46 §§, 13 kap. 2 §; ny 3 kap. 11 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Ändring, SFS 2010:238
Rubrik: Lag (2010:238) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §, 20 kap. 7 §, 22 kap. 3 §
Ikraft: 2010-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:82, bet. 2009/10:CU18, rskr. 2009/10:216
Ändring, SFS 2010:811
Rubrik: Lag (2010:811) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 55, 55 e §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374
Ändring, SFS 2010:993
Rubrik: Lag (2010:993) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 8 kap. 32 §; ändr. 8 kap. 31 b §, 13 kap. 23, 24 §§, rubr. närmast före 8 kap. 29 §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1935
Rubrik: Lag (2010:1935) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2010:2048
Rubrik: Lag (2010:2048) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:62
Rubrik: Förordning (2011:62) om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken
Omfattning: ikrafttr. av 2006:142
Ändring, SFS 2011:893
Rubrik: Lag (2011:893) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 24 §; ny 9 kap. 24 a §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2012:819
Rubrik: Lag (2012:819) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 55 c §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:56
Ändring, SFS 2012:979
Rubrik: Lag (2012:979) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Ändring, SFS 2013:426
Rubrik: Lag (2013:426) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 11 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:489
Rubrik: Lag (2013:489) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 26 c §, 23 kap. 6 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244
Ändring, SFS 2014:318
Rubrik: Lag (2014:318) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 19 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:142, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:236
Ändring, SFS 2014:335
Rubrik: Lag (2014:335) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 42, 46, 63 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238
Ändring, SFS 2014:337
Rubrik: Lag (2014:337) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 19 §
Ikraft: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:237, direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2015:369
Rubrik: Lag (2015:369) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 14, 16 §§, 20 kap. 11 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14, rskr. 2014/15:213
Ändring, SFS 2015:419
Rubrik: Lag (2015:419) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2015-08-17
Förarbeten: Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261
Ändring, SFS 2018:270
Rubrik: Lag (2018:270) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 22 §; ny 19 kap. 25 a §, rubr. närmast före 19 kap. 25 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2018:778
Rubrik: Lag (2018:778) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 22, 26 b, 26 d §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:244
Rubrik: Lag (2019:244) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 31 §, 12 kap. 52, 70 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Ändring, SFS 2019:523
Rubrik: Lag (2019:523) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 35, 39, 40, 42, 43, 55, 55 c, 55 e, 65, 65 a §§; nya 12 kap. 65 b, 65 c §§
Ikraft: 2019-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:107, bet. 2018/19:CU17, rskr. 2018/19:264
Ändring, SFS 2019:533
Rubrik: Lag (2019:533) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 12 kap. 55 d, 55 e §§ ska betecknas 12 kap. 55 e, 55 f §§; ändr. rubr. närmast före nuvarande 12 kap. 55 e § sätts närmast före nya 12 kap. 55 f §, 12 kap. 42, 44, 47, 53, 55, 66, 67, 70, 73 §§, den nya 55 f §; ny 12 kap. 55 d §
Ikraft: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266
Ändring, SFS 2019:840
Rubrik: Lag (2019:840) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:362
Rubrik: Lag (2020:362) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 10. kap. 6 a § betecknas 10 kap. 6 b §; ändr. 8 kap. 8, 28, 31 d §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 19 kap. 1, 14 §§; nya 8 kap. 8 a §, 9, kap. 3 a §, 10 kap. 3 a, 6 a §§, 19 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 19 kap. 4 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283
Ändring, SFS 2020:919
Rubrik: Lag (2020:919) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 26 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30
Ändring, SFS 2021:1097
Rubrik: Lag (2021:1097) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 10, 16, 63, 70, 73 §§; nya 12 kap. 46 a, 46 b §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42
Ändring, SFS 2022:967
Rubrik: Lag (2022:967) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 26 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375