Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:990 · Visa fulltext
Lag (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1970:144, 3LU 92, rskr 464
Ändring, SFS 1987:130
Rubrik: Lag (1987:130) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1992:1215
Rubrik: Lag (1992:1215) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93:BoU1, rskr 1992/93:36
Ändring, SFS 2000:235
Rubrik: Lag (2000:235) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2012:182
Rubrik: Lag (2012:182) om ändring i lagen (1970:990) om förmånsrätt för fordran på grund av fastighetsbildning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186