Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:988 · Visa fulltext
Fastighetsbildningslag (1970:988)
Departement: Justitiedepartementet L1
Ikraft: 1972-01-01
Förarbeten: Prop. 1969:128, 3LU 1970:35, rskr 189
Ändring, SFS 1970:1023
Omfattning: ändr. 10 kap 2 §, 12 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1970:145, 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:649
Omfattning: ändr. 4 kap 6, 13, 35 §§, 12 kap 8 §, 15 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:917
Omfattning: ändr. 5 kap 9, 10 §§, 8 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1971:122, CU 27, rskr 310
Ändring, SFS 1971:1035
Omfattning: upph. 18 kap 2 §; nuvarande 10 kap 9 § betecknas 10 kap 10 §, nuvarande 18 kap 3 § betecknas 18 kap 2 §; ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 2, 3 §§, 4 kap 2, 8, 15, 22, 24 §§, 5 kap 3, 7, 16, 30, 34 §§, 8 kap 7 §, 9 kap 5 §, 12 kap 4, 7 §§, 13 kap 2 §, 15 kap 7-10 §§, 16 kap 3, 5, 11 §§; ny 10 kap 9 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1971:180, CU 29, rskr 320
Ändring, SFS 1972:778
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1972:111 bil. 2 och 3, CU 35, rskr 348
Ändring, SFS 1973:99
Omfattning: nuvarande 19 kap 5 § betecknas 19 kap 6 §; ny 19 kap 5 §
Förarbeten: Prop. 1973:13, CU 1973:9, rskr 1973:80
Ändring, SFS 1973:1146
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 7 §, 7 kap 2 §, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap 1 §; ny 7 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1973:157, CU 1973:34, rskr 1973:390
Ändring, SFS 1973:1157
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3 §§, 7 kap 9 §, 9 kap 1, 7 §§, 14 kap 1 §, 16 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1975:1138
Omfattning: ändr. 4 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:33, CU 1975/76:5, rskr 1975/76:102
Ändring, SFS 1977:362
Rubrik: Lag (1977:362) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 8 kap 8 §; ändr. 1 kap 5 §, 3 kap 2, 11 §§,5 kap 16, 30 §§, 10 kap 2 §, 11 kap 1, 10 §§, 15 kap 2, 3 §§, 16 kap 9 §, 17 kap 2 §, 18 kap 1 §; ny 5 kap 30 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:114, CU 1976/77:36, rskr 1976/77:321
Ändring, SFS 1979:232
Rubrik: Lag (1979:232) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap 20 §, 10 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:85, JoU 1978/79:19, rskr 1978/79:213
Ändring, SFS 1979:900
Rubrik: Lag (1979:900) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap 30, 30 a §§
Förarbeten: Prop. 1978/79:214, CU 1979/80:2, rskr 1979/80:6
Ändring, SFS 1981:793
Rubrik: Lag (1981:793) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 9 kap 4 §, 12 kap 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:1221
Rubrik: Lag (1981:1221) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 41 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:47, CU 1981/82:5, rskr 1981/82:63
Ändring, SFS 1983:658
Rubrik: Lag (1983:658) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 7 kap 2, 9 §§, 9 kap 1 §, 14 kap 1 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1987:124
Rubrik: Lag (1987:124) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §, 3 kap 2, 3 §§, 4 kap 25 §, 5 kap 3, 22 §§, 6 kap 1 §, 7 kap 1, 4, 6 §§, 8 kap 4 §, 14 kap 1, 9, 10 §§, 15 kap 8, 9 §§, 16 kap 14 §; nya 4 kap 25 a §, 6 kap 2 a §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:803
Rubrik: Lag (1987:803) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 12 kap 2 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1988:1258
Rubrik: Lag (1988:1258) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:724
Rubrik: Lag (1989:724) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 4 kap 42 §; ändr. 4 kap 8, 11, 12, 15, 17 18, 25 a, 29, 30, 39 §§, 5 kap 3, 5, 10, 17, 18, 30 a §§, 6 kap 6 §, 7 kap 5 §, 8 kap 7 §, 14 kap 2, 8 §§, 15 kap 2-7, 10, 11 §§, 16 kap 1-3, 9, 11, 12, 15 §§, 17 kap 1, 2 §§, 18 kap 1 §, 19 kap 3 §; nya 4 kap 10 a §, 5 kap 30 b, 33 a, 34 a §§, 6 kap 7 §, 7 kap 12, 13 §§
Ikraft: 1990-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, 1988/89:BoU11, rskr 1988/89:255
Ändring, SFS 1990:450
Rubrik: Lag (1990:450) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 15 kap 2 §, 17 kap 1 §
Ikraft: 1990-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:1101
Rubrik: Lag (1990:1101) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap 1, 5 §§, 4 kap 2 §, 5 kap 10, 18, 33 a §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:151, 1990/91:BoU3, rskr 1990/91:21
Ändring, SFS 1991:1652
Rubrik: Lag (1991:1652) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 15, 24, 25 a §§, 15 kap 7 §, 16 kap 3, 5, 11 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:1212
Rubrik: Lag (1992:1212) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 8 kap 5, 6 §§; ändr. 4 kap 34 §, 5 kap 5, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19 §§, 6 kap 6, 7 §§, 7 kap 2 §, 15 kap 2 §, 16 kap 14 §, 17 kap 3 §, 18 kap 2 §; nya 5 kap 8 a, 10 a, 10 b, 12 a, 12 b, 12 c, 36 §§, rubr. närmast före 36 §; omtryck
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:127, bet. 1992/93:BoU1, rskr 1992/93:36
Ändring, SFS 1993:1340
Rubrik: Lag (1993:1340) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap 5, 6, 7 §§, 4 kap 9, 10 §§, 11 kap 8 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:27, bet. 1993/94:BoU4, rskr. 1993/94:41
Ändring, SFS 1994:1624
Rubrik: Lag (1994:1624) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 2 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:87, bet. 1994/95:KU21, rskr. 1994/95:69
Ändring, SFS 1995:1394
Rubrik: Lag (1995:1394) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 2, 11 §§, 4 kap 1, 7, 8, 9, 10 a, 11, 13, 14, 17, 20, 21, 24, 25, 25 a, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 41 §§, 5 kap 12 a, 12 c, 15, 16, 17, 21, 22, 27, 30, 30 a, 30 b, 31, 33 a, 34 a, 36 §§, 7 kap 11, 12 §§, 8 kap 1 §, 9 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§, 10 kap 2, 9 §§, 12 kap 8, 9, 13 §§, 13 kap 4, 5 §§, 14 kap 2, 3, 4, 6, 8 §§, 15 kap 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11 §§, 16 kap 1, 9, 11, 12, 15 §§, 19 kap 3, 5, 6 §§, rubr. närmast före 4 kap 1 §, 5 kap 36 §; nya 4 kap 7 a, 34 a §§, 16 kap 12 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1416
Rubrik: Lag (1995:1416) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 12 §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:47, 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1650
Rubrik: Lag (1995:1650) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap 5 §; nya 5 kap 8 b, 8 c §§
Ikraft: 1996-02-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:2, bet. 1995/96:TU8, rskr. 1995/96:127
Ändring, SFS 1997:339
Rubrik: Lag (1997:339) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §
Ikraft: 1997-07-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:75, 1996/97:JoU15, rskr. 1996/97:239
Ändring, SFS 1998:371
Rubrik: Lag (1998:371) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 15 kap 6 §
Ikraft: 1998-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 1998:865
Rubrik: Lag (1998:865) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 10 a §, 7 kap 2, 9 §§, 9 kap 1, 7 §§, 14 kap 1 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 2000:233
Rubrik: Lag (2000:233) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 5 kap 18, 30, 31, 33 a §§, 8 kap 7 §, 12 kap 10 §, 15 kap 6 §, 19 kap, rubr. närmast före 19 kap
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2001:890
Rubrik: Lag (2001:890) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 4 kap 25 §, 5 kap 1 §, 10 kap 5 §, 11 kap 6 §, 14 kap 1 §, rubr. närmast före 7 kap; ny 7 kap 14 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37
Ändring, SFS 2003:380
Rubrik: Lag (2003:380) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap 18 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:628
Rubrik: Lag (2003:628) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: nuvarande 8 kap 7 § betecknas 8 kap 10 §; ändr. 3 kap 1 §, 4 kap 7, 14, 25, 27 §§, 15 kap 1 §; nya 1 kap 1 a §, 3 kap 1 a §, 8 kap 5, 6, 7, 8, 9 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1
Ändring, SFS 2004:393
Rubrik: Lag (2004:393) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 15, 17, 18, 24, 25 a, 29 §§, 7 kap 5 §, 14 kap 9 §, 15 kap 7 §, 16 kap 3, 5, 11 §§, 17 kap 3 §, 18 kap 2 §; nya 4 kap 33 a §, 16 kap 14 a §
Ikraft: 2004-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:115, bet. 2003/04:BoU9, rskr. 2003/04:236
Ändring, SFS 2004:396
Rubrik: Lag (2004:396) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ny 10 kap 8 a §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:73, bet. 2003/04:BoU11, rskr. 2003/04:238
Ändring, SFS 2005:1211
Rubrik: Lag (2005:1211) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 19 kap 6 §
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:5, bet. 2005/06:BoU4, rskr. 2005/06:51
Ändring, SFS 2006:41
Rubrik: Lag (2006:41) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 7 kap 2 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2005/06:TU4, rskr. 2005/06:142
Ändring, SFS 2008:159
Rubrik: Lag (2008:159) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 12 kap 12 §; ändr. 19 kap 5 §
Ikraft: 2008-06-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2008:543
Rubrik: Lag (2008:543) om ändring i fastighetsutbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap 7 a, 34 a §§, 19 kap 5 §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2009:183
Rubrik: Lag (2009:183) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 a §, 3 kap. 1, 1 a §§; ny 3 kap. 1 b §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Ändring, SFS 2009:533
Rubrik: Lag (2009:533) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §
Ikraft: 2009-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:119, bet 2008/09:MJU13, rskr. 2008/09:227
Ändring, SFS 2009:562
Rubrik: Lag (2009:562) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 14 kap. 1, 9, 10 §§, 15 kap. 2, 3, 6, 10 §§, 16 kap. 11 §, 19 kap. 2, 3 §§, rubr. närmast före 14 kap.; nya 14 kap. 1 a, 1 b, 11, 12, 13, 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 1, 15 §§
Ikraft: 2010-01-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:177, bet. 2008/09:CU27, rskr. 2008/09:248
Ändring, SFS 2010:816
Rubrik: Lag (2010:816) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 5 kap. 10 a §
Ikraft: 2010-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:162, bet. 2009/10:CU21, rskr. 2009/10:362
Ändring, SFS 2010:995
Rubrik: Lag (2010:995) om ändring i fastighetsbildninglagen (1970:988)
Omfattning: upph. 16 kap. 1, 3, 4, 6, 7 §§, 17 kap. 1 §, 18 kap. 1 §; ändr. 4 kap. 39 §, 9 kap. 5 §, 15 kap. 1, 10 §§, 16 kap. 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15 §§, 17 kap. 2 §, 18 kap. 2 §, rubr. till 15, 16, 17 kap.
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1003
Rubrik: Lag (2010:1003) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 §, 5 kap. 5, 8 a, 10 a §§, 7 kap. 1, 4, 6 §§, 8 kap. 4 §, 16 kap. 14 §, 17 kap. 3 §; ny 5 kap. 4 a §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:170, 2009/10:215, bet. 2009/10:CU25, rskr. 2009/10:366
Ändring, SFS 2010:1211
Rubrik: Lag (2010:1211) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 6 kap. 6 §
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2012:181
Rubrik: Lag (2012:181) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph. 6 kap. 2 a §
Ikraft: 2012-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:54, bet. 2011/12:CU22, rskr. 2011/12:186
Ändring, SFS 2012:427
Rubrik: Lag (2012:427) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 14 kap. 1 a §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2011/12:118, bet. 2011/12:TU13, rskr. 2011/12:257
Ändring, SFS 2013:378
Rubrik: Lag (2013:378) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 3 kap. 11 §, 4 kap. 41 §
Ikraft: 2016-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:120, bet. 2012/13:SkU25, rskr. 2012/13:254
Ändring, SFS 2013:490
Rubrik: Lag (2013:490) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ny 4 kap. 11 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244
Ändring, SFS 2014:205
Rubrik: Lag (2014:205) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: upph.4 kap. 10 a §; ändr. 3 kap. 2 §, 4 kap. 25, 25 a §§, 6 kap. 1 §
Ikraft: 2014-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:58, bet. 2013/14:CU21, rskr. 2013/14:190
Ändring, SFS 2014:601
Rubrik: Lag (2014:601) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 38 §
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262
Ändring, SFS 2014:1342
Rubrik: Lag (2014:1342) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8, 9, 13 §§; nya 4 kap. 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 8 e §§
Ikraft: 2015-01-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:236, bet. 2014/15:CU2, rskr. 2014/15:4
Ändring, SFS 2015:370
Rubrik: Lag (2015:370) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 14 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14, rskr. 2014/15:213
Ändring, SFS 2016:638
Rubrik: Lag (2016:638) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 8 §
Ikraft: 2016-07-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:72, bet. 2015/16:TU18, rskr. 2015/16:253
Ändring, SFS 2018:275
Rubrik: Lag (2018:275) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 19 kap. 4 §; ny 19 kap. 4 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2018:783
Rubrik: Lag (2018:783) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 15 kap. 10 §
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2020:363
Rubrik: Lag (2020:363) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §; ny 2 kap. 7 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283
Ändring, SFS 2020:921
Rubrik: Lag (2020:921) om ändring i fastighetsbildningslagen (1970:988)
Omfattning: ändr. 4 kap. 13 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30