Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:943 · Visa fulltext
Lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten: Prop. 1970:150, 2LU 94, rskr 459
Ändring, SFS 1973:838
Omfattning: ändr. 15, 17, 18 §§
Förarbeten: Prop. 1973:130, SoU 1973:25, rskr 1973:290
Ändring, SFS 1974:361
Omfattning: ändr. 12, 20 §§; nya 12 a, 12 b §§
Förarbeten: Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272
Ändring, SFS 1975:732
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1978:340
Rubrik: Lag (1978:340) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 3, 8, 9, 15 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:121, SoU 1977/78:28, rskr 1977/78:270
Ändring, SFS 1980:209
Rubrik: Lag (1980:209) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: upph. 16 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:85
Rubrik: Lag (1982:85) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 11-12 b, 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:675
Rubrik: Lag (1982:675) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:154, SoU 1981/82:55, rskr 1981/82:436
Ändring, SFS 1994:1988
Rubrik: Lag (1994:1988) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-02-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95:SoU7, rskr. 1994/95:107
Ändring, SFS 1995:1240
Rubrik: Lag (1995:1240) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 1, 8, 15 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:79, bet. 1995/96:AU2, rskr. 1995/96:29
Ändring, SFS 2000:765
Rubrik: Lag (2000:765) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 15, 17, 18 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Ändring, SFS 2000:1361
Rubrik: Lag (2000:1361) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/02:103
Ändring, SFS 2008:296
Rubrik: Lag (2008:296) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 1, 8, 15 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5, rskr. 2007/08:180
Ändring, SFS 2013:612
Rubrik: Lag (2013:612) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: nuvarande 20, 21 §§ betecknas 24, 25 §§; ändr. 17, 18, 19 §§, den nya 24 §; nya 20, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2016:249
Rubrik: Lag (2016:249) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156
Ändring, SFS 2018:1719
Rubrik: Lag (2018:1719) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 24 §; nya 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:272, bet. 2018/19:AU3, rskr. 2018/19:15