Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:943 · Visa fulltext
Lag (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Förarbeten: Prop. 1970:150, 2LU 94, rskr 459
Ändring, SFS 1973:838
Omfattning: ändr. 15, 17, 18 §§
Förarbeten: Prop. 1973:130, SoU 1973:25, rskr 1973:290
Ändring, SFS 1974:361
Omfattning: ändr. 12, 20 §§; nya 12 a, 12 b §§
Förarbeten: Prop. 1974:88, InU 1974:15, rskr 1974:272
Ändring, SFS 1975:732
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1978:340
Rubrik: Lag (1978:340) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 3, 8, 9, 15 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:121, SoU 1977/78:28, rskr 1977/78:270
Ändring, SFS 1980:209
Rubrik: Lag (1980:209) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: upph. 16 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1982:85
Rubrik: Lag (1982:85) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 11-12 b, 20, 21 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:71, AU 1981/82:11, rskr 1981/82:153
Ändring, SFS 1982:675
Rubrik: Lag (1982:675) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:154, SoU 1981/82:55, rskr 1981/82:436
Ändring, SFS 1994:1988
Rubrik: Lag (1994:1988) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995-02-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:77, bet. 1994/95:SoU7, rskr. 1994/95:107
Ändring, SFS 1995:1240
Rubrik: Lag (1995:1240) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: upph. 10 §; ändr. 1, 8, 15 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:79, bet. 1995/96:AU2, rskr. 1995/96:29
Ändring, SFS 2000:765
Rubrik: Lag (2000:765) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 15, 17, 18 §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:141, bet. 2000/01:AU2, rskr. 2000/01:2
Ändring, SFS 2000:1361
Rubrik: Lag (2000:1361) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:1, utg.omr. 13, bet. 2000/01:AU1, rskr. 2000/02:103
Ändring, SFS 2008:296
Rubrik: Lag (2008:296) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 1, 8, 15 §§
Ikraft: 2009-01-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:65, bet. 2007/08:AU5, rskr. 2007/08:180
Ändring, SFS 2013:612
Rubrik: Lag (2013:612) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: nuvarande 20, 21 §§ betecknas 24, 25 §§; ändr. 17, 18, 19 §§, den nya 24 §; nya 20, 21, 22, 23 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU11, rskr. 2012/13:284
Ändring, SFS 2016:249
Rubrik: Lag (2016:249) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2016-05-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:62, bet. 2015/16:AU5, rskr. 2015/16:156
Ändring, SFS 2018:1719
Rubrik: Lag (2018:1719) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: ändr. 24 §; nya 11 a, 11 b §§
Ikraft: 2019-03-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:272, bet. 2018/19:AU3, rskr. 2018/19:15
Ändring, SFS 2022:449
Rubrik: Lag (2022:449) om ändring i lagen (1970:943) om arbetstid m.m. i husligt arbete
Omfattning: nuvarande 11 b § betecknas 11 c §; ändr. 11 a, den nya 11 c, 15 §§; nya 1 a, 10, 11 b, 11 d, 11 e §§
Ikraft: 2022-06-29 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:151, bet. 2021/22:AU11, rskr. 2021/22:289, direktiv (EU) 2019/1152