Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Söker du efter lagar och förordningar?

Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit och läsa mer.

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:498 · Visa fulltext
Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1969:168, 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1973:405
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 a §
Förarbeten: Prop. 1973:69, LU 1973:17, rskr 1973:186