Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:498 · Visa fulltext
Lag (1970:498) om skydd för vapen och vissa andra officiella beteckningar
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: Prop. 1969:168, 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1973:405
Omfattning: ändr. 1 §; ny 1 a §
Förarbeten: Prop. 1973:69, LU 1973:17, rskr 1973:186