Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:486 · Visa fulltext
Mönsterskyddsförordning (1970:486)
Departement: Klimat- och näringslivsdepartementet RSN
Ändring, SFS 1975:610
Omfattning: ändr. författningsrubr., 29, 30, 36 §§
Ändring, SFS 1975:1333
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ändring, SFS 1981:1016
Rubrik: Förordning (1981:1016) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 25 §
Ändring, SFS 1982:278
Rubrik: Förordning (1982:278) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ändring, SFS 1986:1223
Rubrik: Förordning (1986:1223) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:943
Rubrik: Förordning (1987:943) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1987-12-01
Ändring, SFS 1989:711
Rubrik: Förordning (1989:711) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1989-09-01
Ändring, SFS 1990:808
Rubrik: Förordning (1990:808) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1990-08-01
Ändring, SFS 1991:1202
Rubrik: Förordning (1991:1202) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1991-09-01
Ändring, SFS 2001:295
Rubrik: Förordning (2001:295) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:776
Rubrik: Förordning (2001:776) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 20 §; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f §§
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2002:572
Rubrik: Förordning (2002:572) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: upph. 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 35 §§, rubr. närmast före 8, 15 §§; ändr. 2, 3, 4, 6, 12, 20, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 38 §§; nya 28 a, 28 b, 28 c, 28 d, 28, e, 28 f, 28 g §§, rubr. närmast före 28 a, 28 b §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1165
Rubrik: Förordning (2004:1165) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ny 30 a §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: EGTL3/2002 s1
CELEX-nr: 32002R0006
Ändring, SFS 2009:1576
Rubrik: Förordning (2009:1576) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 30 a §; ändr. 29, 30, 30 a §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: EGTL3/2002 s1
CELEX-nr: 32002R0006
Ändring, SFS 2017:1059
Rubrik: Förordning (2017:1059) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 20 d, 29, 30 §§
Ikraft: 2018-02-14
Ändring, SFS 2018:376
Rubrik: Förordning (2018:376) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: upph. 20 e, 20 f §§; ändr. 20 b §
Ikraft: 2018-05-25