Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:486 · Visa fulltext
Mönsterskyddsförordning (1970:486)
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ändring, SFS 1975:610
Omfattning: ändr. författningsrubr., 29, 30, 36 §§
Ändring, SFS 1975:1333
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ändring, SFS 1981:1016
Rubrik: Förordning (1981:1016) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 25 §
Ändring, SFS 1982:278
Rubrik: Förordning (1982:278) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ändring, SFS 1986:1223
Rubrik: Förordning (1986:1223) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1987-01-01
Ändring, SFS 1987:943
Rubrik: Förordning (1987:943) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1987-12-01
Ändring, SFS 1989:711
Rubrik: Förordning (1989:711) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1989-09-01
Ändring, SFS 1990:808
Rubrik: Förordning (1990:808) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 1990-08-01
Ändring, SFS 1991:1202
Rubrik: Förordning (1991:1202) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1991-09-01
Ändring, SFS 2001:295
Rubrik: Förordning (2001:295) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 29, 30 §§
Ikraft: 2001-07-01
Ändring, SFS 2001:776
Rubrik: Förordning (2001:776) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 20 §; nya 20 a, 20 b, 20 c, 20 d, 20 e, 20 f §§
Ikraft: 2001-12-01
Ändring, SFS 2002:572
Rubrik: Förordning (2002:572) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: upph. 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 35 §§, rubr. närmast före 8, 15 §§; ändr. 2, 3, 4, 6, 12, 20, 21, 24, 27, 29, 32, 34, 36, 37, 38 §§; nya 28 a, 28 b, 28 c, 28 d, 28, e, 28 f, 28 g §§, rubr. närmast före 28 a, 28 b §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1165
Rubrik: Förordning (2004:1165) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ny 30 a §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: EGTL3/2002 s1
CELEX-nr: 32002R0006
Ändring, SFS 2009:1576
Rubrik: Förordning (2009:1576) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 30 a §; ändr. 29, 30, 30 a §§
Ikraft: 2010-02-15
Förarbeten: EGTL3/2002 s1
CELEX-nr: 32002R0006
Ändring, SFS 2017:1059
Rubrik: Förordning (2017:1059) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: ändr. 20 d, 29, 30 §§
Ikraft: 2018-02-14
Ändring, SFS 2018:376
Rubrik: Förordning (2018:376) om ändring i mönsterskyddsförordningen (1970:486)
Omfattning: upph. 20 e, 20 f §§; ändr. 20 b §
Ikraft: 2018-05-25