Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:340 · Visa fulltext
Förordning (1970:340) om skolskjutsning
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring, SFS 1972:482
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1972:598
Omfattning: ändr. 4, 7 §§
Ändring, SFS 1972:605
Omfattning: ikrafttr.best.
Ändring, SFS 1975:195
Omfattning: ändr. 1, 2 §§
Ändring, SFS 1975:880
Omfattning: upph. 3 §; ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 7, 8 §§; omtryck
Ändring, SFS 1986:36
Rubrik: Förordning (1986:36) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 6-8 §§
Ikraft: 1986-07-01
Ändring, SFS 1988:68
Rubrik: Förordning (1988:68) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 5, 6, 7 §§
Ikraft: 1988-08-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:33, TU 1987/88:5, rskr 1987/88:89
Ändring, SFS 1989:943
Rubrik: Förordning (1989:943) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 7 §
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1991:1361
Rubrik: Förordning (1991:1361) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1991:1604
Rubrik: Förordning (1991:1604) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:1291
Rubrik: Förordning (1992:1291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 1993-01-01
Ändring, SFS 1996:291
Rubrik: Förordning (1996:291) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:784
Rubrik: Förordning (1998:784) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 7 §; ny 9 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1998:1277
Rubrik: Förordning (1998:1277) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 1999-10-01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:950
Rubrik: Förordning (2005:950) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2008:1117
Rubrik: Förordning (2008:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009-01-01
Ändring, SFS 2010:1580
Rubrik: Förordning (2010:1580) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011-01-01
Ändring, SFS 2011:527
Rubrik: Förordning (2011:527) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2011-07-01
Ändring, SFS 2012:239
Rubrik: Förordning (2012:239) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2012-06-01
Ändring, SFS 2014:1246
Rubrik: Förordning (2014:1246) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2017:1117
Rubrik: Förordning (2017:1117) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2018-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:933
Rubrik: Förordning (2018:933) om ändring i förordningen (1970:340) om skolskjutsning
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2018-07-01