Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:300 · Visa fulltext
Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre
Departement: Näringsdepartementet RSL
Ändring, SFS 1976:738
Rubrik: Förordning (1976:738) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1977:903
Rubrik: Förordning (1977:903) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1990:844
Rubrik: Förordning (1990:844) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. författningsrubr.; ny 8 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1440
Rubrik: Förordning (1991:1440) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7, 8 §§
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1995:263
Rubrik: Förordning (1995:263) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1104
Rubrik: Förordning (1998:1104) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2005:1219
Rubrik: Förordning (2005:1219) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2011:1069
Rubrik: Förordning (2011:1069) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2011-12-01
Ändring, SFS 2018:932
Rubrik: Förordning (2018:932) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-07-01