Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:172 · Visa fulltext
Lag (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1970:71, BeU 41, rskr 231
Upphävd: 1992-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1974:297
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1974:117, SkU 1974:36, rskr 1974:258
Ändring, SFS 1974:772
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 4, 5, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1974:132, SkU 1974:54, rskr 1974:329
Ändring, SFS 1976:1095
Rubrik: Lag (1976:1095) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 3-5 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:41, SkU 1976/77:12, rskr 1976/77:97
Ändring, SFS 1978:427
Rubrik: Lag (1978:427) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:165, FiU 1977/78:37, rskr 1977/78:346
Ändring, SFS 1979:1163
Rubrik: Lag (1979:1163) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:58, SkU 1979/80:20, rskr 1979/80:137
Ändring, SFS 1980:1052
Rubrik: Lag (1980:1052) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:39, SkU 1980/81:12, rskr 1980/81:97
Ändring, SFS 1981:1151
Rubrik: Lag (1981:1151) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1, 3-5 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:10, 1981/82:30, SkU 1981/82:8, 1981/82:9, rskr 1981/82:51
Ändring, SFS 1982:419
Rubrik: Lag (1982:419) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 3-6 §§
Förarbeten: Prop. 1981/82:197, SkU 1981/82:60, rskr 1981/82:391
Ändring, SFS 1982:1198
Rubrik: Lag (1982:1198) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1982/83:50 bil. 2, SkU 1982/83:15, 16, rskr 1982/83:128
Ändring, SFS 1985:413
Rubrik: Lag (1985:413) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:180, SkU 1984/85:60, rskr 1984/85:375
Ändring, SFS 1986:509
Rubrik: Lag (1986:509) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:130, SkU 1985/86:40, rskr 1985/86:332
Ändring, SFS 1991:415
Rubrik: Lag (1991:415) om ändring i lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 3, 4, 5 §§
Ikraft: 1991-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:168, 1990/91:SkU31, rskr 1990/91:314
Ändring, SFS 1991:1851
Rubrik: Lag (1991:1851) om upphävande av lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 1991/92:60, 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1992:1490
Rubrik: Lag (1992:1490) om ändring i lagen (1991:1851) om upphävande av lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1991:1851
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:50 (bil.5), bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Ändring, SFS 1994:1899
Rubrik: Lag (1994:1899) om ändring i lagen (1991:1851) om upphävande av lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1991:1851
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1994/95:25, bet. 1994/95:FiU1, rskr. 1994/95:145
Ändring, SFS 1995:1542
Rubrik: Lag (1995:1542) om ändring i lagen (1991:1851) om upphävande av lagen (1970:172) om begränsning av skatt i vissa fall
Omfattning: ändr. 1991:1851
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:97, bet. 1995/96:SkU16, rskr. 1995/96:119