Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:1029 · Visa fulltext
Lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp
Departement: Finansdepartementet B
Förarbeten: Prop. 1970:190, BaU 79, rskr 473
Ändring, SFS 1984:332
Rubrik: Lag (1984:332) om ändring i lagen (1970:1029) om avrund- ning av vissa öresbelopp
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:130, FiU 1983/84:34, rskr 1983/84:281
Ändring, SFS 1991:1191
Rubrik: Lag (1991:1191) om ändring i lagen (1970:1029) om avrund- ning av vissa öresbelopp
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1992-10-01
Förarbeten: Förs. 1990/91:14, 1990/91:FiU23, rskr 1990/91:277
Ändring, SFS 2009:283
Rubrik: Lag (2009:283) om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2010-10-01
Förarbeten: Förslag 2008/09:RB3, bet. 2008/09:FiU37, rskr. 2008/09:201