Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:994 · Visa fulltext
Jordabalk (1970:994)
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1970:20, 142, 146 och 158, 3LU 80 och 82, rskr 443
Ändring, SFS 1971:503
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §, 7 kap 16, 17, 19 §§, 8 kap 15 §, 12 kap 29 §, 17 kap 10 §, 19 kap 21 §, 20 kap 6, 9 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §
Förarbeten: Prop. 1971:20, LU 11, rskr 126
Ändring, SFS 1971:546
Omfattning: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 71 §, 13 kap 23, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1971:106, JuU 13, rskr 204
Ändring, SFS 1971:873
Omfattning: ändr. 9 kap 8 §
Förarbeten: Prop. 1971:143, LU 25, rskr 299
Ändring, SFS 1971:1034
Omfattning: ändr. 19 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1971:180, CU 29, rskr 320
Ändring, SFS 1971:1209
Omfattning: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 18 kap 8 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1971:179, LU 27, rskr 354
Ändring, SFS 1972:252
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §, 11 kap. 6 §, 12 kap. 8, 58, 60, 63, 66, 72 §§
Förarbeten: Prop. 1972:70, LU 17, rskr 221
Ändring, SFS 1972:720
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §, 13 kap 24 §
Förarbeten: Prop. 1972:109, CU 34, rskr 346
Ändring, SFS 1973:97
Omfattning: ny 19 kap 24 §
Förarbeten: Prop. 1973:13, CU 1973:9, rskr 1973:80
Ändring, SFS 1973:187
Omfattning: ändr. 8 kap 8, 31, 33 §§, 9 kap 9, 12 §§, 11 kap 4-6 §§, 12 kap 6, 8, 34, 35, 44, 46-49, 51, 53-55, 57-59, 63, 65, 70, 72 §§, rubr. närmast efter 12 kap 19, 53 §§; nya 11 kap 6 a §, 12 kap 4 a, 19 a, 27 a, 58 a §§
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:13, rskr 1973:153
Ändring, SFS 1973:660
Omfattning: ändr. 12 kap 33, 45 §§; ny 12 kap 47 a §
Förarbeten: Prop. 1973:23, LU 1973:21, rskr 1973:257
Ändring, SFS 1973:1133
Omfattning: ändr. 17 kap 10 §, 18 kap 1 §, 20 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1973:167, LU 1973:44, rskr 1973:385
Ändring, SFS 1973:1145
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1973:157, CU 1973:34, rskr 1973:390
Ändring, SFS 1973:1163
Omfattning: ändr. 20 kap 9 §
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1974:820
Omfattning: ändr. 8 kap 29 §, 12 kap 4 a, 16, 35, 44-46, 48, 49, 54, 62, 66, 68, 70-73 §§, 13 kap 2 §, 18 kap 5, 6 §§, 19 kap 2, 23, 24 §§, rubr. närmast före 12 kap 23 §; ny 12 kap 24 a §
Förarbeten: Prop. 1974:150, CU 1974:36, rskr 1974:372
Ändring, SFS 1974:1083
Omfattning: ändr. 12 kap 51-53, 62, 70-73 §§; omtryck 12 kap
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375
Ändring, SFS 1974:1084
Omfattning: ändr. 9 p övergångsbest. till 1973:187
Förarbeten: Prop. 1974:151, LU 1974:36, rskr 1974:375
Ändring, SFS 1975:367
Omfattning: ändr. 21 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1975:65, LU 1975:27, rskr 1975:232
Ändring, SFS 1975:641
Omfattning: ändr. 4 kap 25 §, 12 kap 53, 60 §§, 13 kap 19 §
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1975:919
Omfattning: ikrafttr. av 1973:1133
Ändring, SFS 1975:1085
Omfattning: ändr. 7 kap 18, 19 §§, 20 kap 10, 12, 13 §§, 22 kap 12 §, 23 kap 6 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:21, LU 1975/76:1, rskr 1975/76:43
Ändring, SFS 1976:193
Rubrik: Lag (1976:193) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 8 kap 27 §, 12 kap 64 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:81, LU 1975/76:21, rskr 1975/76:238
Ändring, SFS 1976:588
Rubrik: Lag (1976:588) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 67 §
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 1977:160
Rubrik: Lag (1977:160) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 17 kap 8 §; ny 22 kap 8 a §
Förarbeten: Prop. 1976/77:72, LU 1976/77:23, rskr 1976/77:215
Ändring, SFS 1977:662
Rubrik: Lag (1977:662) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 11 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:1146
Rubrik: Lag (1977:1146) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 71 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:67, JuU 1977/78:15, rskr 1977/78:106
Ändring, SFS 1978:305
Rubrik: Lag (1978:305) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §, 12 kap 19 a, 24 a, 35, 44, 46, 63, 65 §§; nya 12 kap 55 a, 65 a §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:175, CU 1977/78:32, rskr 1977/78:347
Ändring, SFS 1978:884
Rubrik: Lag (1978:884) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 21 §, 21 kap 5 §, 22 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:28, SkU 1978/79:13, rskr 1978/79:83
Ändring, SFS 1979:252
Rubrik: Lag (1979:252) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 3, 4, 19 a, 58, 58 a §§; ny 12 kap 57 a §; omtryck 12 kap
Förarbeten: Prop. 1978/79:89, CU 1978/79:32, rskr 1978/79:308
Ändring, SFS 1979:341
Rubrik: Lag (1979:341) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 31 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:105, LU 1978/79:19, rskr 1978/79:309
Ändring, SFS 1979:371
Rubrik: Lag (1979:371) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 28, 31, 33 §§, 9 kap 8, 9 §§, 10 kap 6 §; nya 9 kap 9 a §, 10 kap 6 a §
Förarbeten: Prop. 1978/79:183, LU 1978/79:23, rskr 1978/79:413
Ändring, SFS 1980:95
Rubrik: Lag (1980:95) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 32, 37, 39, 70 §§; ny 12 kap 34 a §
Förarbeten: Prop. 1979/80:72, CU 1979/80:12, rskr 1979/80:180
Ändring, SFS 1980:893
Rubrik: Lag (1980:893) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 42, 43 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:179, JuU 1980/81:12, rskr 1980/81:43
Ändring, SFS 1981:194
Rubrik: Lag (1981:194) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:86, LU 1980/81:10, rskr 1980/81:191
Ändring, SFS 1981:784
Rubrik: Lag (1981:784) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 3, 5 §§, 6 kap 10, 12 §§, 7 kap 16, 17, 19 §§, 8 kap 4 §, 12 kap 21, 22, 44 §§, 13 kap 26 §, 19 kap 21 §, 20 kap 6 §, 21 kap 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §; ny 12 kap 67 a §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1981:849
Rubrik: Lag (1981:849) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 32 §, 12 kap 27, 71 §§
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1982:357
Rubrik: Lag (1982:357) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr 4 kap 1 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:169, CU 1981/82:41, rskr 1981/82:364
Ändring, SFS 1983:657
Rubrik: Lag (1983:657) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 9 kap 33 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1983:899
Rubrik: Lag (1983:899) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 15 §
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:146, BoU 1983/84:5, rskr 1983/84:26
Ändring, SFS 1984:401
Rubrik: Lag (1984:401) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 42 §
Ikraft: 1984-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:105, JuU 1983/84:25, rskr 1983/84:332
Ändring, SFS 1984:651
Rubrik: Lag (1984:651) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 4 §§; nytt 24 kap
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:128, LU 1983/84:36, rskr 1983/84:413
Ändring, SFS 1984:678
Rubrik: Lag (1984:678) om ändring i jordabalken
Omfattning: utgår rubr. närmast före 9 kap 36 §; upph. 9 kap 36-39 §§; ändr. 7 kap 5 §, 8 kap 2, 8, 23, 24, 31, 33 §§, 9 kap 2, 3, 7, 8, 10-13, 17, 18, 20-22, 24, 29, 31 §§, 10 kap 3-5, 6 a §§, 11 kap 6, 6 a §§; nya 9 kap 12 a, 12 b, 17 a §§, 11 kap 5 a, 6 b §§
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1983/84:35, rskr 1983/84:394
Ändring, SFS 1984:694
Rubrik: Lag (1984:694) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §; omtryck 12 kap
Ikraft: 1985-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:137, BoU 1983/84:29, rskr 1983/84:378
Ändring, SFS 1985:172
Rubrik: Lag (1985:172) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3, 7 §§, 18 kap 8 §; ny 6 kap 7 a §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:54, LU 1984/85:20, rskr 1984/85:129
Ändring, SFS 1985:183
Rubrik: Lag (1985:183) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 65 a §
Ikraft: 1985-05-01
Förarbeten: BoU 1984/85:12, rskr 1984/85:194
Ändring, SFS 1985:278
Rubrik: Lag (1985:278) om ändring i jordabalken
Omfattning: nya 7 kap 31 §, rubr. närmast före 7 kap 31 §
Ikraft: 1985-07-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:111, LU 1984/85:25, rskr 1984/85:250
Ändring, SFS 1985:279
Rubrik: Lag (1985:279) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 10 kap 1 §
Ikraft: 1985-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:111, LU 1984/85:36, rskr 1984/85:281
Ändring, SFS 1985:659
Rubrik: Lag (1985:659) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §; ny 8 kap 27 §
Ikraft: 1986-01-01
Förarbeten: Prop. 1983/84:136, LU 1984/85:35, rskr 1984/85:309
Ändring, SFS 1985:928
Rubrik: Lag (1985:928) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 23 §
Ikraft: 1986-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1984/85:197, LU 1985/86:11, rskr 1985/86:34
Ändring, SFS 1986:226
Rubrik: Lag (1986:226) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 3 kap 4, 6 §§; ändr. 3 kap 3 §
Ikraft: 1986-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:83, LU 1985/86:25, rskr 1985/86:176
Ändring, SFS 1986:1240
Rubrik: Lag (1986:1240) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 15, 71 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:6, rskr 1986/87:78
Ändring, SFS 1987:132
Rubrik: Lag (1987:132) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §, 7 kap 5 §, 9 kap 8 §, 10 kap 5 §, 13 kap 4, 22 kap 11 §
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:242
Rubrik: Lag (1987:242) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 46, 67, 71 §§
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:37, BoU 1986/87:13, rskr 1986/87:249
Ändring, SFS 1987:679
Rubrik: Lag (1987:679) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 26 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:90, LU 1986/87:32, rskr 1986/87:320
Ändring, SFS 1987:816
Rubrik: Lag (1987:816) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 12 kap 48 §; ändr. 12 kap 1, 5, 33, 45, 47, 49, 67, 70 §§, 20 kap 1, 7 §§, 22 kap 4 §
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, 1986/87:124, LU 1986/87:28, rskr 1986/87:350
Ändring, SFS 1987:1275
Rubrik: Lag (1987:1275) om ändring i lagen (1987:816) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1 § i 1987:816
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1987:1276
Rubrik: Lag (1987:1276) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 15, 16, 32, 39 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:35, BoU 1987/88:4, rskr 1987/88:93
Ändring, SFS 1988:408
Rubrik: Lag (1988:408) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 65 a, 66, 67, 70, 73 §§; nya 12 kap 55 b §, rubr. närmast före 55 b §
Ikraft: 1988-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:162, BoU 1987/88:22, rskr 1987/88:345
Ändring, SFS 1988:927
Rubrik: Lag (1988:927) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 8, 19, 23, 40, 57-60, 66, 70 §§; ny 12 kap 58 b §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:146, BoU 1987/88:21, rskr 1987/88:344
Ändring, SFS 1988:1257
Rubrik: Lag (1988:1257) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 3 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:124, bet. 1988/89:LU9, rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:722
Rubrik: Lag (1989:722) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 28, 29 §§, 8 kap 4 §, 9 kap 23 §, 20 kap 13 §; nya 23 kap 9 §, rubr. närmast före 23 kap 9 §
Ikraft: 1990-01-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:77, bet. 1988/89:BoU 11, rskr. 1988/89:255
Ändring, SFS 1990:445
Rubrik: Lag (1990:445) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 17 §
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:71, bet. 1989/90:JuU32, rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1990:936
Rubrik: Lag (1990:936) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 11-13, 15, 19, 27 §§; nya 4 kap 19 a-19 d §§
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:77, bet. 1989/90:LU36 rskr 1989/90:301
Ändring, SFS 1990:1127
Rubrik: Lag (1990:1127) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 71 §
Ikraft: 1991-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:32, bet. 1990/91:JuU7, rskr 1990/91:62
Ändring, SFS 1990:1387
Rubrik: Lag (1990:1387) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 16 §
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:47, bet. 1990/91:SkU6, rskr 1990/91:80
Ändring, SFS 1991:611
Rubrik: Lag (1991:611) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 65 a §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:109, bet. 1990/91:BoU15, rskr 1990/91:335
Ändring, SFS 1991:617
Rubrik: Lag (1991:617) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 p övergångsbest. till 1984:694
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:92, bet. 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:850
Rubrik: Lag (1991:850) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 8, 32 §§, 12 kap 8, 26 §§, 13 kap 26 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, bet. 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:850
Ändring, SFS 1991:1548
Rubrik: Lag (1991:1548) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 3 §
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:194, bet. 1991/92:LU11, rskr 1991/92:42
Ändring, SFS 1992:126
Rubrik: Lag (1992:126) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 12 kap 72 §; ändr. 12 kap 71, 73 §§
Ikraft: 1992-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:84, bet. 1991/92:AU6, rskr 1991/92:132
Ändring, SFS 1992:448
Rubrik: Lag (1992:448) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1, 2 §§, 19 kap 13 §, 20 kap 12 §, 22 kap 12 §
Ikraft: 1992-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:110, bet. 1991/92:LU31, rskr 1991/92:235
Ändring, SFS 1992:1209
Rubrik: Lag (1992:1209) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3, 5, 7 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:6, bet. 1992/93:LU8, rskr 1992/93:46
Ändring, SFS 1992:1460
Rubrik: Lag (1992:1460) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 7 §§
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:23, bet. 1992/93:LU25, rskr 1992/93:130
Ändring, SFS 1993:400
Rubrik: Lag (1993:400) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 25, 35, 38, 42, 43, 44, 45, 55 b, 63 §§; ny 12 kap 72 §
Ikraft: 1993-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:115, bet. 1992/93:BoU24, rskr. 1992/93:350
Ändring, SFS 1993:407
Rubrik: Lag (1993:407) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 32, 39, 65 a §§
Ikraft: 1993-07-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:242, bet. 1992/93:BoU19, rskr. 1992/93:351
Ändring, SFS 1993:1418
Rubrik: Lag (1993:1418) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 20 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:19, bet. 1993/94:JuU9, rskr. 1993/94:70
Ändring, SFS 1994:445
Rubrik: Lag (1994:445) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 12 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:191, bet. 1993/94:LU30, rskr. 1993/94:350
Ändring, SFS 1994:449
Rubrik: Lag (1994:449) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 1, 2 §§, 22 kap 5, 8 a, 13 §§; nya 22 kap 5 a, 5 b §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:197, bet. 1993/94:LU33, rskr. 1993/94:349
Ändring, SFS 1994:509
Rubrik: Lag (1994:509) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 22 §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:226, bet. 1993/94:BoU25, rskr. 1993/94:334
Ändring, SFS 1994:804
Rubrik: Lag (1994:804) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraft: 1995-01-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:196, bet. 1993/94:LU32, rskr. 1993/94:422
Ändring, SFS 1994:817
Rubrik: Lag (1994:817) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 8, 42, 46, 47, 53, 55, 55 a, 55 b, 63, 66, 67, 70 §§, rubr. närmast före 55 b § sätts närmast före 55 d §; nya 12 kap 18 a, 18 b, 18 c, 54 a, 55 d §§, rubr. närmast före 18 a §
Ikraft: 1994-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373
Ändring, SFS 1994:841
Rubrik: Lag (1994:841) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 44, 71, 73 §§; ny 12 kap 55 c §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:199, bet. 1993/94:BoU21, rskr. 1993/94:373, prop. 1993/94:200, bet. 1993/94:JuU31, rskr. 1993/94:431
Ändring, SFS 1994:1036
Rubrik: Lag (1994:1036) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 14 §
Ikraft: 1994-10-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1994:1942
Rubrik: Lag (1994:1942) om ändring i lagen (1994:804) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Förarbeten: Prop. 1994/95:70, bet. 1994/95:NU13, rskr. 1994/95:142
Ändring, SFS 1995:567
Rubrik: Lag (1995:567) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 21, 31, 33 §§, 9 kap 22, 31 §§, rubr. närmast före 9 kap 31 §; nya 9 kap 21 a, 31 a, 31 b §§
Ikraft: 1995-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:155, bet. 1994/95:LU26, rskr. 1994/95:361
Ändring, SFS 1995:1397
Rubrik: Lag (1995:1397) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 7 kap 29 §, 22 kap 5 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1474
Rubrik: Lag (1995:1474) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 19, 28, 31 §§, 10 kap 4 §; nya 8 kap 12 a, 12 b §§, 9 kap 34 a §
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:63, bet. 1995/96:LU8, rskr 1995/96:80
Ändring, SFS 1996:246
Rubrik: Lag (1996:246) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 12 a §, 12 kap 21 §
Ikraft: 1996-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1997:62
Rubrik: Lag (1997:62) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 12 kap 55 a §; ändr. 12 kap 18 a §, 53, 54 a, 55, 55 c, 63, 70, 73 §§; nya 12 kap 18 d, 18 e, 18 f, 18 g, 18 h §§ rubr. närmast före 18 d §
Ikraft: 1997-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:30, bet. 1996/97:BoU5, rskr. 1996/97:143
Ändring, SFS 1997:617
Rubrik: Lag (1997:617) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap 33 §
Ikraft: 1998-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1996/97:92, bet. 1996/97:TU8, rskr. 1996/97:202
Ändring, SFS 1998:146
Rubrik: Lag (1998:146) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 11, 40, 70, 73 §§; nya 12 kap 18 i, 28 a §§, rubr. närmast före 18 i §
Ikraft: 1998-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:46, bet. 1997/98:BoU7, rskr. 1997/98:152
Ändring, SFS 1998:861
Rubrik: Lag (1998:861) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 1 kap 6 §, 3 kap 3 §, 7 kap 3 §, 9 kap 33 §
Ikraft: 1999-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1997/98:90, bet. 1997/98:JoU25, rskr. 1997/98:279
Ändring, SFS 1998:1505
Rubrik: Lag (1998:1505) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:166, bet. 1998/99:LU4, rskr. 1998/99:23
Ändring, SFS 1999:119
Rubrik: Lag (1999:119) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap 28 §, 12 kap 66 §
Ikraft: 1999-04-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:35, bet. 1998/99:JuU12, rskr. 1998/99:142
Ändring, SFS 1999:1208
Rubrik: Lag (1999:1208) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 2 §
Ikraft: 2000-01-01
Förarbeten: Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:JuU1, rskr 1999/2000:78
Ändring, SFS 2000:182
Rubrik: Lag (2000:182) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:50, bet. 1999/2000:FiU18, rskr. 1999/2000:182
Ändring, SFS 2000:226
Rubrik: Lag (2000:226) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 19 kap; ändr. 2 kap 3 §, 6 kap 7 §, 12 kap 16 §, 13 kap 15, 16, 18, 25 §§, 18 kap 8, 10 §§, 20 kap 4, 5, 6, 7, 13, 14 §§, 21 kap 4, 6 §§, 22 kap 2, 3, 4, 12 §§, 23 kap 2 §, 24 kap 1, 2 §§; nytt 19 kap.
Ikraft: 2000-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1999/2000:39, bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2000:1384
Rubrik: Lag (2000:1384) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 35, 65 a §§
Ikraft: 2001-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:26, bet. 2000/01:BoU2, rskr. 2000/01:91
Ändring, SFS 2001:170
Rubrik: Lag (2001:170) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap 5, 7 §§; ny 18 kap 4 a §
Ikraft: 2001-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:61, bet. 2000/01:LU18, rskr. 2000/01:190
Ändring, SFS 2001:889
Rubrik: Lag (2001:889) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2002-01-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:138, bet. 2001/02:BoU2, rskr. 2001/02:37
Ändring, SFS 2002:29
Rubrik: Lag (2002:29) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 18 d, 18 e, 18 f, 18 h, 45, 50, 55, 57 a, 58 b §§; ny 12 kap 55 a §
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:41, bet. 2001/02:BoU3, rskr. 2001/02:143
Ändring, SFS 2002:94
Rubrik: Lag (2002:94) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §, 12 kap 1 §
Ikraft: 2002-04-01
Förarbeten: Prop. 2001/02:62, bet. 2001/02:BoU5, rskr. 2001/02:161
Ändring, SFS 2002:103
Rubrik: Lag (2002:103) om ändring i lagen (2002:29) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 55 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 2002:29
Ikraft: 2002-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:58, bet. 2001/02:BoU4, rskr. 2001/02:160
Ändring, SFS 2002:351
Rubrik: Lag (2002:351) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 3 §
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:132, bet. 2001/02:LU30, rskr. 2001/02:237
Ändring, SFS 2003:378
Rubrik: Lag (2003:378) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 33 §, 20 kap 7 §, 22 kap 4 §
Ikraft: 2003-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:80, bet. 2002/03:LU19, rskr. 2002/03:211
Ändring, SFS 2003:530
Rubrik: Lag (2003:530) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 12 kap 31 §, 24 kap 2 §
Ikraft: 2004-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2002/03:49, bet. 2002/03:LU17, rskr. 2002/03:222
Ändring, SFS 2003:626
Rubrik: Lag (2003:626) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 3 kap 5 §, 3 kap 7 § betecknas 3 kap 4 §, 3 kap 11 §; ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 1, 2 §§, 3 kap 3 §, nya 3 kap 4 §, 10 kap 5 §, 11 kap 5 §, 12 kap 18 a, 18 d §§; nya 1 kap 1 §, 3 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2004-01-01
Förarbeten: Prop. 2002/03:116, bet. 2003/04:BoU2, rskr. 2003/04:1
Ändring, SFS 2004:395
Rubrik: Lag (2004:395) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 6 kap 16 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:73, bet. 2003/04:BoU11, rskr. 2003/04:238
Ändring, SFS 2004:424
Rubrik: Lag (2004:424) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 13 kap 18 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:99, bet. 2003/04:FiU27, rskr. 2003/04:243
Ändring, SFS 2004:449
Rubrik: Lag (2004:449) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 22 kap 2, 8 a §§, 24 kap 2 §
Ikraft: 2004-07-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:108, bet. 2003/04:LU27, rskr. 2003/04:248
Ändring, SFS 2004:555
Rubrik: Lag (2004:555) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap 19 d §
Ikraft: 2005-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:45, bet. 2003/04:LU25, rskr. 2003/04:240
Ändring, SFS 2005:436
Rubrik: Lag (2005:436) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:137, bet. 2004/05:LU25, rskr. 2004/05:284
Ändring, SFS 2005:686
Rubrik: Lag (2005:686) om ändring i jordabalken
Omfattning: utgår genom 2008:154
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2005:902
Rubrik: Lag (2005:902) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap 6, 7 §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:25, bet. 2005/06:LU5, rskr. 2005/06:74
Ändring, SFS 2005:947
Rubrik: Lag (2005:947) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 45, 56, 70 §§; ny 12 kap 45 a §
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:13, bet. 2005/06:BoU3, rskr. 2005/06:54
Ändring, SFS 2005:1058
Rubrik: Lag (2005:1058) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 8 kap 33 §; ändr. 8 kap 31, 32 §§, 9 kap 12, 12 a, 12 b, 13 §§, 31 b §; nya 8 kap 31 a, 31 b, 31 c, 31 d §§
Ikraft: 2006-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:10, bet. 2005/06:JuU4, rskr. 2005/06:55
Ändring, SFS 2006:42
Rubrik: Lag (2006:42) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 1 §
Ikraft: 2006-04-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:175, bet. 2004/06:TU4, rskr. 2005/06:142
Ändring, SFS 2006:142
Rubrik: Lag (2006:142) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 19 kap 15 §; ändr. 19 kap 8, 9, 10, 20, 27, 31 §§, 20 kap 6 §, 21 kap 2 §, 23 kap 2 §, rubr. närmast före 19 kap 8 §; nya 19 kap 10 a, 11 a, 39 a, 39 b, 39 c §§
Ikraft: 2006-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:28, bet. 2005/06:LU17, rskr. 2005/06:159
Ändring, SFS 2006:408
Rubrik: Lag (2006:408) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 12 kap 55 c, 55 d §§ betecknas 12 kap 55 d, 55 e §§; ändr. 12 kap 53, 55, 66, 67, 70, 73 §§, den nya 12 kap 55 e §§, rubr. närmast före nuvarande 12 kap 55 d § sätts närmast före 12 kap 55 e §; ny 12 kap 55 c §
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2005/06:80, bet. 2005/06:BoU10, rskr. 2005/06:252
Ändring, SFS 2006:928
Rubrik: Lag (2006:928) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 42, 44, 47 §§
Ikraft: 2006-07-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2005/06:BoU9, rskr. 2005/06:366
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:686) om ändring i jordabalken
Omfattning: utgår genom 2008:154
Ändring, SFS 2008:153
Rubrik: Lag (2008:153) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 19 kap 4, 5, 33 §§; ändr. 2 kap 4 §, 19 kap 1, 3, 7, 12, 16, 22, 26, 32, 34, 37 §§, 20 kap 10, 12 §§, 22 kap 2 §; nya 19 kap 26 a, 26 b, 26 c, 26 d §§, 20 kap 10 a, 10 b, 12 a §§
Ikraft: 2008-06-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2008:154
Rubrik: Lag (2008:154) om ändring i lagen (2005:686) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2005:686 utgår
Förarbeten: Prop. 2007/08:54, bet. 2007/08:CU16, rskr. 2007/08:148
Ändring, SFS 2008:182
Rubrik: Förordning (2008:182) om ändring i förordningen (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:683) om ändring i rättegångsbalken och viss följdlagstiftning
Omfattning: p 4 i 2007:636 utgår
Ändring, SFS 2008:377
Rubrik: Lag (2008:377) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 29 §, 21 kap 2, 5, 6 §§, 22 kap 3 §, 23 kap 2 §, 24 kap 1 §
Ikraft: 2008-07-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:68, bet. 2007/08:JuU18, rskr. 2007/08:203
Ändring, SFS 2008:541
Rubrik: Lag (2008:541) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap 3, 37 §§, 22 kap 5 a §
Ikraft: 2008-09-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:134, bet. 2007/08:CU23, rskr. 2007/08:223
Ändring, SFS 2008:989
Rubrik: Lag (2008:989) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 24 kap 2 §
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2007/08:161, bet. 2008/09:CU5, rskr. 2008/09:34
Ändring, SFS 2008:1074
Rubrik: Lag (2008:1074) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap 39, 40, 45, 55 e §§
Ikraft: 2009-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:27, bet. 2008/09:CU8, rskr. 2008/09:73
Ändring, SFS 2009:180
Rubrik: Lag (2009:180) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 3 kap. 11 § betecknas 3 kap. 12 §; ändr. 1 kap. 1 a §, 3 kap. 5 §, 12 kap. 15, 18 g, 19, 24 a, 35, 45 a, 46 §§, 13 kap. 2 §; ny 3 kap. 11 §
Ikraft: 2009-05-01
Förarbeten: Prop. 2008/09:91, bet. 2008/09:CU16, rskr. 2008/09:170
Ändring, SFS 2010:238
Rubrik: Lag (2010:238) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 18 kap. 8 §, 20 kap. 7 §, 22 kap. 3 §
Ikraft: 2010-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:82, bet. 2009/10:CU18, rskr. 2009/10:216
Ändring, SFS 2010:811
Rubrik: Lag (2010:811) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 55, 55 e §§
Ikraft: 2011-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:185, bet. 2009/10:CU24, rskr. 2009/10:374
Ändring, SFS 2010:993
Rubrik: Lag (2010:993) om ändring i jordabalken
Omfattning: upph. 8 kap. 32 §; ändr. 8 kap. 31 b §, 13 kap. 23, 24 §§, rubr. närmast före 8 kap. 29 §
Ikraft: 2011-05-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:215, bet. 2009/10:JuU27, rskr. 2009/10:364
Ändring, SFS 2010:1935
Rubrik: Lag (2010:1935) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 8 §
Ikraft: 2011-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30
Ändring, SFS 2010:2048
Rubrik: Lag (2010:2048) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 6, 7 §§
Ikraft: 2011-04-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:246, bet 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62
Ändring, SFS 2011:62
Rubrik: Förordning (2011:62) om ikraftträdande av lagen (2006:142) om ändring i jordabalken
Omfattning: ikrafttr. av 2006:142
Ändring, SFS 2011:893
Rubrik: Lag (2011:893) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 9 kap. 24 §; ny 9 kap. 24 a §
Ikraft: 2011-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2010/11:119, bet. 2010/11:JuU24, rskr. 2010/11:301
Ändring, SFS 2012:819
Rubrik: Lag (2012:819) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 55 c §
Ikraft: 2013-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU1, rskr. 2012/13:56
Ändring, SFS 2012:979
Rubrik: Lag (2012:979) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2013-02-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:1, utg.omr. 18, bet. 2012/13:CU3, rskr. 2012/13:128
Ändring, SFS 2013:426
Rubrik: Lag (2013:426) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 11 a §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:74, bet. 2012/13:JuU24, rskr. 2012/13:235
Ändring, SFS 2013:489
Rubrik: Lag (2013:489) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 26 c §, 23 kap. 6 §
Ikraft: 2013-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2012/13:76, bet. 2012/13:CU19, rskr. 2012/13:244
Ändring, SFS 2014:318
Rubrik: Lag (2014:318) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 19 §
Ikraft: 2014-07-01
Förarbeten: Prop. 2013/14:142, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:236
Ändring, SFS 2014:335
Rubrik: Lag (2014:335) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 42, 46, 63 §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:195, bet. 2013/14:CU30, rskr. 2013/14:238
Ändring, SFS 2014:337
Rubrik: Lag (2014:337) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 19 §
Ikraft: 2014-07-02 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:174, bet. 2013/14:CU29, rskr. 2013/14:237, direktiv 2012/27/EU
Ändring, SFS 2015:369
Rubrik: Lag (2015:369) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 14, 16 §§, 20 kap. 11 §
Ikraft: 2015-07-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:73, bet. 2014/15:CU14, rskr. 2014/15:213
Ändring, SFS 2015:419
Rubrik: Lag (2015:419) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 20 kap. 2, 5 §§
Ikraft: 2015-08-17
Förarbeten: Prop. 2014/15:105, bet. 2014/15:CU17, rskr. 2014/15:261
Ändring, SFS 2018:270
Rubrik: Lag (2018:270) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 22 §; ny 19 kap. 25 a §, rubr. närmast före 19 kap. 25 a §
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2018:778
Rubrik: Lag (2018:778) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 22, 26 b, 26 d §§
Ikraft: 2018-07-01
Förarbeten: Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327
Ändring, SFS 2019:244
Rubrik: Lag (2019:244) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 8 kap. 31 §, 12 kap. 52, 70 §§
Ikraft: 2019-07-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195
Ändring, SFS 2019:523
Rubrik: Lag (2019:523) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 35, 39, 40, 42, 43, 55, 55 c, 55 e, 65, 65 a §§; nya 12 kap. 65 b, 65 c §§
Ikraft: 2019-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2018/19:107, bet. 2018/19:CU17, rskr. 2018/19:264
Ändring, SFS 2019:533
Rubrik: Lag (2019:533) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 12 kap. 55 d, 55 e §§ ska betecknas 12 kap. 55 e, 55 f §§; ändr. rubr. närmast före nuvarande 12 kap. 55 e § sätts närmast före nya 12 kap. 55 f §, 12 kap. 42, 44, 47, 53, 55, 66, 67, 70, 73 §§, den nya 55 f §; ny 12 kap. 55 d §
Ikraft: 2019-10-02
Förarbeten: Prop. 2018/19:108, bet. 2018/19:CU18, rskr. 2018/19:266
Ändring, SFS 2019:840
Rubrik: Lag (2019:840) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 1 §
Ikraft: 2020-01-01
Förarbeten: Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48
Ändring, SFS 2020:362
Rubrik: Lag (2020:362) om ändring i jordabalken
Omfattning: nuvarande 10. kap. 6 a § betecknas 10 kap. 6 b §; ändr. 8 kap. 8, 28, 31 d §§, 9 kap. 3 §, 10 kap. 3 §, 19 kap. 1, 14 §§; nya 8 kap. 8 a §, 9, kap. 3 a §, 10 kap. 3 a, 6 a §§, 19 kap. 4, 5 §§, rubr. närmast före 19 kap. 4 §
Ikraft: 2020-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2019/20:125, bet. 2019/20:CU20, rskr. 2019/20:283
Ändring, SFS 2020:919
Rubrik: Lag (2020:919) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 19 kap. 26 §
Ikraft: 2021-01-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:189, bet. 2020/21:JuU4, rskr. 2020/21:30
Ändring, SFS 2021:1097
Rubrik: Lag (2021:1097) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 10, 16, 63, 70, 73 §§; nya 12 kap. 46 a, 46 b §§
Ikraft: 2022-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2020/21:201, bet. 2021/22:CU2, rskr. 2021/22:42
Ändring, SFS 2022:967
Rubrik: Lag (2022:967) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 4 kap. 26 §
Ikraft: 2022-08-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375
Ändring, SFS 2024:313
Rubrik: Lag (2024:313) om ändring i jordabalken
Omfattning: ändr. 12 kap. 20, 25, 26, 41, 42, 43, 47, 63, 72, 73 §§; nya 12 kap. 25 a, 25 b, 25 c §§
Ikraft: 2024-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2023/24:112, bet. 2023/24:CU20, rskr. 2023/24:190