Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:991 · Visa fulltext
Lag (1970:991) om ändring i kommunal indelning i samband med fastighetsbildning
Departement: Justitiedepartementet L1
Förarbeten: Prop. 1970:144, KU 45, rskr 471
Ändring, SFS 1981:1220
Rubrik: Lag (1981:1220) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6 §§; ny 7 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1981/82:47, CU 1981/82:5, rskr 1981/82:63
Ändring, SFS 1988:192
Rubrik: Lag (1988:192) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1995:1400
Rubrik: Lag (1995:1400) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning
Omfattning: ändr. 2, 3, 7 §§
Ikraft: 1996-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1998:372
Rubrik: Lag (1998:372) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning
Omfattning: ny 8 §
Ikraft: 1998-10-01
Förarbeten: Prop. 1997/98:101, bet. 1997/98:JuU17, rskr. 1997/98:226
Ändring, SFS 2000:236
Rubrik: Lag (2000:236) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2000-07-01
Förarbeten: Bet. 1999/2000:BoU8, rskr. 1999/2000:185
Ändring, SFS 2001:162
Rubrik: Lag (2001:162) om ändring i lagen (1970:991) om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning i samband med fastighetsbildning
Omfattning: upph. 3, 7 §§; ändr. författningsrubr., 5, 6 §§
Ikraft: 2001-05-01
Förarbeten: Prop. 2000/01:33, bet. 2000/01:SkU20, rskr. 2000/01:176