Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:745 · Visa fulltext
Kungörelse (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet
Upphävd: 1992-07-01
Ändring, SFS 1973:619
Omfattning: ändr. 23, 24 §§
Ändring, SFS 1975:1262
Omfattning: upph. 22 §; ändr. 3, 6, 7, 10-14, 18, 21 §§
Ändring, SFS 1979:803
Rubrik: Förordning (1979:803) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ändring, SFS 1984:898
Rubrik: Förordning (1984:898) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs
Omfattning: ändr. 17, 20 §§
Ikraft: 1985-01-01
Ändring, SFS 1987:1136
Rubrik: Förordning (1987:1136) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs
Omfattning: ändr. 1-14, 16, 18, 21, 23, 24 §§, rubr. närmast före 6 §; omtryck
Ikraft: 1988-01-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:2, AU 1987/88:6, rskr 1986/87:53
Ändring, SFS 1988:421
Rubrik: Förordning (1988:421) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs
Omfattning: ändr. 2, 10, 12 §§
Ikraft: 1988-07-01
Ändring, SFS 1990:1259
Rubrik: Förordning (1990:1259) om ändring i kungörelsen (1970:745) om statlig lönegaranti vid konkurs
Omfattning: ändr. 17 §
Ikraft: 1991-01-01
Ändring, SFS 1992:501
Omfattning: upph.