Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:738 · Visa fulltext
Kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Jfr prop. 1970:74, 2LU 37, rskr 234
Upphävd: 2008-09-01
Ändring, SFS 2008:733
Rubrik: Förordning (2008:733) om upphävande av Kungl. Maj:ts kungörelse (1970:738) om läkemedelsförsörjningen vid sjukvårdsinrättningarna
Omfattning: upph.