Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:60 · Visa fulltext
Strafföreläggandekungörelse (1970:60)
Departement: Justitiedepartementet DÅ
Ändring, SFS 1970:899
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1971:426
Omfattning: ändr. 9 §
Ändring, SFS 1971:729
Omfattning: ändr. 9, 11, 14 §§
Ändring, SFS 1971:846
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1973:281
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1974:1077
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1975:288
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1975:291
Omfattning: ändr. övergångsbest. till 1974:1077
Ändring, SFS 1977:411
Rubrik: Förordning (1977:411) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: upph. 1 §; utgår rubr. närmast före 1 §; ändr. 7, 11 §§
Ändring, SFS 1979:203
Rubrik: Förordning (1979:203) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: upph. 11, 12 §§; ändr. 5, 14 §§
Ändring, SFS 1980:27
Rubrik: Förordning (1980:27) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1981:990
Rubrik: Förordning (1981:990) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1982:1127
Rubrik: Förordning (1982:1127) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 14 a §
Ändring, SFS 1989:880
Rubrik: Förordning (1989:880) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 1 §
Ikraft: 1990-01-01
Ändring, SFS 1991:1360
Rubrik: Förordning (1991:1360) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992-01-01
Ändring, SFS 1992:1030
Rubrik: Förordning (1992:1030) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 5, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 §§
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1065
Rubrik: Förordning (1995:1065) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1995-10-15
Ändring, SFS 1995:1164
Rubrik: Förordning (1995:1164) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 1995-12-01
Ändring, SFS 1997:905
Rubrik: Förordning (1997:905) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970;60)
Omfattning: ändr. 1-16 §§, rubr. närmast före 2, 5 §§; nya rubr. närmast före 7, 9 §§; omtryck
Ikraft: 1998-01-01
Ändring, SFS 1998:983
Rubrik: Förordning (1998:983) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 1999:477
Rubrik: Förordning (1999:477) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 7, 9, 15 §§
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:1136
Rubrik: Förordning (1999:1136) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:300
Rubrik: Förordning (2000:300) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2000:677
Rubrik: Förordning (2000:677) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 12 a §
Ikraft: 2000-10-01
Ändring, SFS 2004:1273
Rubrik: Förordning (2004:1273) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 9, 10, 12, 12 a, 15, 16 §§
Ikraft: 2005-01-01
Ändring, SFS 2006:429
Rubrik: Förordning (2006:429) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 7 §; ny 1 a §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2006:499
Rubrik: Förordning (2006:499) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: upph. 13 §; ändr. 5 §
Ikraft: 2006-07-01
Ändring, SFS 2010:582
Rubrik: Förordning (2010:582) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 12 b §
Ikraft: 2010-07-01
Ändring, SFS 2014:262
Rubrik: Förordning (2014:262) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ny 13 §
Ikraft: 2014-06-01
Förarbeten: EUTL142/2012 s1
CELEX-nr: 32012L0013
Ändring, SFS 2014:1118
Rubrik: Förordning (2014:1118) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 7, 10, 11, 15 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:576
Rubrik: Förordning (2015:576) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 9, 12 §§
Ikraft: 2016-01-01
Ändring, SFS 2017:1027
Rubrik: Förordning (2017:1027) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2018-01-01
Ändring, SFS 2019:105
Rubrik: Förordning (2019:105) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2019-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:439
Rubrik: Förordning (2019:439) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: upph. 9 §, ändr. 10 §
Ikraft: 2019-06-30
Ändring, SFS 2019:832
Rubrik: Förordning (2019:832) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2020-01-01
Ändring, SFS 2022:1504
Rubrik: Förordning (2022:1504) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: upph. 3, 4 §§; ändr. 1, 3, 6, 8 §§; ny 3 §
Ikraft: 2023-01-01
Ändring, SFS 2023:315
Rubrik: Förordning (2023:315) om ändring i strafföreläggandekungörelsen (1970:60)
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2023-07-01