Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:485 · Visa fulltext
Mönsterskyddslag (1970:485)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1969:168, 1LU 1970:44, rskr 263
Ändring, SFS 1971:627
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1977:702
Rubrik: Lag (1977:702) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 45 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:731
Rubrik: Lag (1977:731) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 7, 8, 14, 22, 31, 46, 47, 49 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:96, NU 1976/77:29, rskr 1976/77:237
Ändring, SFS 1981:817
Rubrik: Lag (1981:817) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 33 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1986:235
Rubrik: Lag (1986:235) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:86, LU 1985/86:29, rskr 1985/86:177
Ändring, SFS 1986:1159
Rubrik: Lag (1986:1159) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1992:1689
Rubrik: Lag (1992:1689) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr 1992/93:125
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1689
Ändring, SFS 1994:235
Rubrik: Lag (1994:235) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35, 36, 37 §§; ny 35 a §
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94:LU17, rskr. 1993/94:227
Ändring, SFS 1996:848
Rubrik: Lag (1996:848) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 a §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1998:1457
Rubrik: Lag (1998:1457) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 39 §; nya 37 a, 37 b, 37 c, 37 d, 37 e, 37 f, 37 g, 37 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2002:570
Rubrik: Lag (2002:570) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: upph. 6, 23, 28, 29, 30 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 20, 21, 24, 26, 27, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 42, 43, 44 §§; nya 1 a, 2 a, 3 a, 4 a, 7 a, 7 b, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d, 18 a, 31 a, 31 b §§
Ikraft: 2002-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2001/02:121, bet. 2001/02:LU22, rskr. 2001/02:276, EGTL289/1998 s28
CELEX-nr: 31998L0071
Ändring, SFS 2004:1154
Rubrik: Lag (2004:1154) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 1 §; nya 50, 51, 52 §§, rubr. närmast före 50 §
Ikraft: 2005-01-01
Förarbeten: Prop. 2003/04:177, bet. 2004/05:LU2, rskr. 2004/05:71, EGTL3/2002 s1
CELEX-nr: 32002R0006
Ändring, SFS 2005:291
Rubrik: Lag (2005:291) om ändring i mösterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: nuvarande 35 a § betecknas 35 b §; ändr. 35, 37, 38 §§; ny 35 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2006:685
Rubrik: Lag (2006:685) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 37 g, 37 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2009:112
Rubrik: Lag (2009:112) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 b, 36, 37, 37 a, 37 b §§; nya 35 c, 35 d, 35 e, 35 f, 35 g, 35 h §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0048
Ändring, SFS 2010:1397
Rubrik: Lag (2010:1397) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 22, 47 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2012:447
Rubrik: Lag (2012:447) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 2012-08-01 överg.best.
Förarbeten: Bet. 2011/12:NU25, rskr. 2011/12:262
Ändring, SFS 2016:194
Rubrik: Lag (2016:194) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: upph. 47, 52 §§; ändr. 21, 22, 31, 31 b, 35 b, 35 e, 37 b, 43 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:372
Rubrik: Lag (2016:372) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2016-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:123, bet. 2015/16:NU18, rskr. 2015/16:202
Ändring, SFS 2018:274
Rubrik: Lag (2018:274) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 d, 35 g §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2018:1656
Rubrik: Lag (2018:1656) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 4, 36 §§
Ikraft: 2019-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, rskr. 2018/19:14
Ändring, SFS 2020:542
Rubrik: Lag (2020:542) om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485)
Omfattning: ändr. 35 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312