Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1970:300 · Visa fulltext
Förordning (1970:300) om skydd mot flyghavre
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSL
Ändring, SFS 1976:738
Rubrik: Förordning (1976:738) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1977:903
Rubrik: Förordning (1977:903) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1990:844
Rubrik: Förordning (1990:844) om ändring i kungörelsen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. författningsrubr.; ny 8 §
Ikraft: 1990-08-01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1440
Rubrik: Förordning (1991:1440) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 2, 3, 4, 7, 8 §§
Ikraft: 1991-12-10
Ändring, SFS 1995:263
Rubrik: Förordning (1995:263) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 6, 8 §§
Ikraft: 1995-04-01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1104
Rubrik: Förordning (1998:1104) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2005:1219
Rubrik: Förordning (2005:1219) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 3, 6 §§
Ikraft: 2006-01-01
Förarbeten: Jfr prop. 2005/06:1, utg.omr. 23, bet. 2005/06:MJU2, rskr. 2005/06:108
Ändring, SFS 2011:1069
Rubrik: Förordning (2011:1069) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: upph. 3 §
Ikraft: 2011-12-01
Ändring, SFS 2018:932
Rubrik: Förordning (2018:932) om ändring i förordningen (1970:300) om skydd mot flyghavre
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2018-07-01