Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:93 · Visa fulltext
Lag (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1969-05-15
Förarbeten: Prop. 1969:76; 2LU 1969:49; Rskr 1969:186
Ändring, SFS 1974:381
Rubrik: Lag (1974:381) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
Omfattning: upph. 9-11 §§; ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1974-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1974:77, InU 1974:16, rskr 1974:273
Ändring, SFS 1976:585
Rubrik: Lag (1976:585) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1977-01-01
Förarbeten: Prop. 1975/76:105 (bil. 1), InU 1975/76:45, rskr 1975/76:404
Ändring, SFS 2008:303
Rubrik: Lag (2008:303) om ändring i lagen (1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid arbetskonflikt
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2007/08:72, bet. 2007/08:AU9, rskr. 2007/08:196