Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:644 · Visa fulltext
Lag (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet IU
Förarbeten: Prop. 1969:109; 1LU 1969:49; Rskr 1969:335
Ändring, SFS 1973:131
Omfattning: ändr.; omtryck
Förarbeten: Prop. 1972:132, JuU 1973:1, rskr 1973:21
Ändring, SFS 1996:1632
Rubrik: Lag (1996:1632) om ändring i lagen (1969:644) om vissa rättigheter för statslösa personer och politiska flyktingar
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1997-12-01
Förarbeten: Prop. 1996/97:9, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55