Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:293 · Visa fulltext
Efterlysningskungörelse (1969:293)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ändring, SFS 1979:420
Rubrik: Förordning (1979:420) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: upph. 4 §; ändr. 2, 9, 10, 11, 12 §§
Ikraft: 1979-07-03
Ändring, SFS 1982:227
Rubrik: Förordning (1982:227) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: upph. 8, 10, 11 §§; ändr. 2, 3, 6, 7, 9, 12 §§; ny 13 a §; omtryck
Ikraft: 1982-06-01
Ändring, SFS 1987:922
Rubrik: Förordning (1987:922) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1992:838
Rubrik: Förordning (1992:838) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1992-08-01
Ändring, SFS 1996:85
Rubrik: Förordning (1996:85) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 1996-04-01
Ändring, SFS 2005:324
Rubrik: Förordning (2005:324) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2005:989
Rubrik: Förordning (2005:989) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: ändr. 2, 6, 9 §§
Ikraft: 2006-01-01
Ändring, SFS 2011:968
Rubrik: Förordning (2011:968) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 2011-10-01
Ändring, SFS 2014:1116
Rubrik: Förordning (2014:1116) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: upph. 3 §; ändr. 2, 6, 7, 9, 12, 13, 14 §§
Ikraft: 2015-01-01
Ändring, SFS 2015:491
Rubrik: Förordning (2015:491) om ändring i efterlysningskungörelsen (1969:293)
Omfattning: ändr. 13 a §
Ikraft: 2015-08-01