Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:123 · Visa fulltext
Kungörelse (1969:123) om äktenskapscertifikat
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1973:949
Omfattning: ändr. 2, 5 §§; ny 6 §
Ändring, SFS 1977:799
Rubrik: Förordning (1977:799) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ändring, SFS 1987:1016
Rubrik: Förordning (1987:1016) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1991:768
Rubrik: Förordning (1991:768) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1992:204
Rubrik: Förordning (1992:204) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1992-07-01
Ändring, SFS 1996:25
Rubrik: Förordning (1996:25) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1998:1033
Rubrik: Förordning (1998:1033) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1998-10-01
Ändring, SFS 2003:911
Rubrik: Förordning (2003:911) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 2, 5 §§
Ikraft: 2004-01-01
Ändring, SFS 2018:931
Rubrik: Förordning (2018:931) om ändring i kungörelsen (1969:123) om äktenskapscertifikat
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2018-07-01