Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1969:387 · Visa fulltext
Miljöskyddslag (1969:387)
Departement: Miljödepartementet
Förarbeten: Prop. 1969:28; 3LU 1969:37; Rskr 1969:281
Upphävd: 1999-01-01 överg.best.
Ändring, SFS 1970:1025
Omfattning: ändr. 35 §
Förarbeten: 3LU 81, rskr 444
Ändring, SFS 1971:643
Omfattning: ändr. 14, 48 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1971:853
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: Prop. 1971:137, JoU 63, rskr 283
Ändring, SFS 1971:1021
Omfattning: ikrafttr. av 1971:853
Ändring, SFS 1971:1155
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: Prop. 1971:160, JoU 68, rskr 308
Ändring, SFS 1972:782
Omfattning: ändr. 2, 6, 9, 14, 33, 35, 48, 49 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1972:111 bil. 2 och 3, CU 35, rskr 348
Ändring, SFS 1973:927
Omfattning: ändr. 42, 43, 45, 48, 49, 51 §§
Förarbeten: Prop. 1973:141, JoU 1973:50, rskr 1973:338
Ändring, SFS 1975:342
Omfattning: ändr. 47 §
Förarbeten: Prop. 1975:32, JoU 1975:10, rskr 1975:161
Ändring, SFS 1975:461
Omfattning: upph. 52 §; ändr. 2, 6-11, 14, 16, 17, 19, 20, 28, 45, 48 §§
Förarbeten: Prop. 1975:30 (bil. 2), CU 1975:28, rskr 1975:203
Ändring, SFS 1975:727
Omfattning: upph. 46 §; ändr. 45 §
Förarbeten: Prop. 1975:78, JuU 1975:22, rskr 1975:212
Ändring, SFS 1977:701
Rubrik: Lag (1977:701) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1978:161
Rubrik: Lag (1978:161) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 2, 6, 9 §§
Förarbeten: Prop. 1977/78:86, NU 1977/78:47, rskr 1977/78:210
Ändring, SFS 1979:597
Rubrik: Lag (1979:597) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 22 §
Förarbeten: Prop. 1978/79:205, JoU 1978/79:35, rskr 1978/79:423
Ändring, SFS 1980:205
Rubrik: Lag (1980:205) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 44 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:80, KU 1979/80:45, rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1981:420
Rubrik: Lag (1981:420) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 9, 10, 13, 17, 18, 22-24, 28, 29, 38-40, 45, 47-50 §§; nya 12 a, 21 a, 29 a, 44 a, 52-63 §§, rubr. närmast före nya 52 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1980/81:92, JoU 1980/81:21, rskr 1980/81:273
Ändring, SFS 1981:860
Rubrik: Lag (1981:860) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 47 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:88, LU 1980/81:25, rskr 1980/81:352
Ändring, SFS 1983:296
Rubrik: Lag (1983:296) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 2, 22, 44 a, 48, 50 §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:111, SoU 1982/83:28, rskr 1982/83:263
Ändring, SFS 1983:518
Rubrik: Lag (1983:518) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 2, 6, 9, 21 a §§
Ikraft: 1983-07-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:167, CU 1982/83:32, rskr 1982/83:359
Ändring, SFS 1983:656
Rubrik: Lag (1983:656) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 1, 2, 45 §§
Ikraft: 1984-01-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:26, JoU 1982/83:31, rskr 1982/83:370
Ändring, SFS 1984:912
Rubrik: Lag (1984:912) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 1, 45, 48 §§; nya 8 a, 43 a §§, rubr. närmast före 8 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:10, JoU 1984/85:10, rskr 1984/85:30
Ändring, SFS 1986:227
Rubrik: Lag (1986:227) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: upph. 30-33, 35 §§; ändr. 34, 37, 51 §§, rubr. närmast före 34 §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:83, LU 1985/86:25, rskr 1985/86:176
Ändring, SFS 1986:1157
Rubrik: Lag (1986:1157) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 11, 14, 15, 60, 61 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:141
Rubrik: Lag (1987:141) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 9, 14, 21 a §§; ny 4 a §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:90, BoU 1986/87:4, rskr 1986/87:126
Ändring, SFS 1987:397
Rubrik: Lag (1987:397) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 1, 8, 10, 40, 43, 44 a, 45, 52 §§; nya 39 a, 41 a, 64 §§, rubr. närmast före 64 §
Ikraft: 1987-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:135, JoU 1986/87:25, rskr 1986/87:319
Ändring, SFS 1987:760
Rubrik: Lag (1987:760) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 59 §
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:89, JuU 1986/87:31, rskr 1986/87:278
Ändring, SFS 1988:924
Rubrik: Lag (1988:924) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: upph. rubr. närmast före 8 §; ändr. 5, 8 a, 12, 13, 15, 20, 23-26, 28, 29 a, 38, 40, 43, 44 a, 45, 48, 52, 58 §§; nya 38 a, 38 b, 48 a, 48 b, 65-69 §§, rubr. före nya 65, 69 §§
Ikraft: 1989-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1987/88:85, JoU 1987/88:23, rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1989:363
Rubrik: Miljöskyddslag (1969:387) (1989:363)
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1991:648
Rubrik: Lag (1991:648) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 13, 14 §§; ny 13 a §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:90, 1990/91:JoU30, rskr 1990/91:338
Ändring, SFS 1991:863
Rubrik: Lag (1991:863) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1992-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1990/91:126, 1990/91:LU34, rskr 1990/91:332
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av 1991:863
Ändring, SFS 1991:1698
Rubrik: Lag (1991:1698) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 38, 38 b, 44 a, 48, 50 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:17, 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1992:604
Rubrik: Lag (1992:604) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 27, 38 b, 48 §§
Ikraft: 1992-07-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:137, 1991/92:JoU21, rskr 1991/92:279
Ändring, SFS 1992:1543
Rubrik: Lag (1992:1543) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 5, 22, 45 §§
Ikraft: 1994-01-01
Förarbeten: Prop. 1992/93:60, bet. 1992/93:JoU10, rskr 1992/93:139
Ändring, SFS 1993:1603
Rubrik: Lag (1993:1603) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 38, 44 a §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:33, bet. 1993/94:FöU3, rskr. 1993/94:71
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1543
Ändring, SFS 1994:1040
Rubrik: Lag (1994:1040) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: upph. 61 §; ändr. 59, 60 §§
Ikraft: 1994-10-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:190, bet. 1993/94:JuU30, rskr. 1993/94:377
Ändring, SFS 1995:825
Rubrik: Lag (1995:825) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 5, 22, 24, 43 a, 45 §§; ny 5 a §
Ikraft: 1995-07-01
Förarbeten: Jfr prop. 1994/95:181, bet. 1994/95:JoU21, rskr. 1994/95:420, EGTL20/80 s43, EGTL129/76 s23, EGTL81/82 s29, EGTL291/83 s1, EGTL74/84 s49, EGTL274/84 s11, EGTL181/86 s16
CELEX-nr: 380L0068 376L0464 382L0176 383L0513 384L0156 384L0491 386L0280
Ändring, SFS 1995:1417
Rubrik: Lag (1995:1417) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 23, 24 §§
Ikraft: 1996-01-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102, EGTL20/80 s43
CELEX-nr: 380L0068
Ändring, SFS 1995:1690
Rubrik: Lag (1995:1690) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1996-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1996:638
Rubrik: Lag (1996:638) om ändring i miljöskyddslagen (1969:387)
Omfattning: ny 39 b §
Ikraft: 1996-07-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:167, bet. 1995/96:KU34, rskr. 1995/96:242
Ändring, SFS 1998:811
Omfattning: upph.