Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:576 · Visa fulltext
Lag (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1968:153; BaU 1968:62; Rskr 1968:370
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1968:652
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1970:66
Omfattning: upph. 32, 33 §§; utgår rubr. närmast före 32, 33 §§; ändr. 4, 8, 9, 11, 16, 20 §§; nya 40-42 §§, rubr. närmast före 40 §
Förarbeten: Prop. 1969:171, BaU 1970:6, rskr 76
Ändring, SFS 1970:719
Omfattning: ändr. 13, 34 §§
Förarbeten: Prop. 1970:172, BaU 76, rskr 447
Ändring, SFS 1971:663
Omfattning: ändr. 40 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1972:307
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: Prop. 1972:72, CU 28, rskr 201
Ändring, SFS 1973:226
Omfattning: ändr. 4, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1973:26, NU 1973:25, rskr 1973:109
Ändring, SFS 1973:1162
Omfattning: ändr. 11, 19, 21, 30, 31 §§
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1974:261
Omfattning: ändr. 13, 20, 28 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1974:76, NU 1974:31, rskr 1974:223
Ändring, SFS 1974:808
Omfattning: nya 38 a §, rubr. närmast före 38 a §
Förarbeten: Prop. 1974:127, NU 1974:53, rskr 1974:350
Ändring, SFS 1975:653
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 7, 10, 18, 20, 22, 36, 38-41 §§
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:224
Rubrik: Lag (1976:224) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13, 15, 19, 31 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:158, NU 1975/76:48, rskr 1975/76:290
Ändring, SFS 1978:213
Rubrik: Lag (1978:213) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:133, NU 1977/78:52, rskr 1977/78:237
Ändring, SFS 1979:1111
Rubrik: Lag (1979:1111) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stads- hypotekskassa och om stadshypo- teksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:44, NU 1979/80:14, rskr 1979/80:84
Ändring, SFS 1982:133
Rubrik: Lag (1982:133) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföre- ningar
Omfattning: ändr. 11, 13, 19, 28, 30, 31 §§; ny 32 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:84, NU 1981/82:21, rskr 1981/82:150
Ändring, SFS 1982:724
Rubrik: Lag (1982:724) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksförening- ar
Omfattning: ändr. 40 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:180, NU 1981/82:45, rskr 1981/82:385
Ändring, SFS 1982:1151
Rubrik: Lag (1982:1151) om upphävande av lagen (1982:724) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: upph. 1982:724
Förarbeten: Prop. 1982/83:51, NU 1982/83:16, rskr 1982/83:95
Ändring, SFS 1983:578
Rubrik: Lag (1983:578) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksförening- ar
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 13, 19, 20, 28 §§; ny 30 a §; omtryck
Ikraft: 1983-06-30
Förarbeten: Prop. 1982/83:136, NU 1982/83:36, rskr 1982/83:326
Ändring, SFS 1983:958
Rubrik: Lag (1983:958) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: upph. 30 a §; utgår rubr. närmast före 34 §; nuvarande 34 § betecknas 33 §; ändr. 15, 17, 19, 28, 30, 31, nya 33, 36, 37 §§; nya 16 a, 34, 35 a §§, rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:39, NU 1983/84:5, rskr 1983/84:73
Ändring, SFS 1984:991
Rubrik: Lag (1984:991) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:74, NU 1984/85:8, rskr 1984/85:51
Ändring, SFS 1985:348
Rubrik: Lag (1985:348) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: nya 39 a §, rubr. närmast före 39 a §, rubr. närmast efter 38 a §
Ikraft: 1985-06-18
Förarbeten: Prop. 1984/85:188, NU 1984/85:31, rskr 1984/85:339
Ändring, SFS 1986:767
Rubrik: Lag (1986:767) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1986-11-28
Förarbeten: Prop. 1986/87:19, NU 1986/87:3, rskr 1986/87:11
Ändring, SFS 1987:611
Rubrik: Lag (1987:611) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 9, 11, 13, 17, 19, 31 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:145, 1986/87:12, NU 1986/87:37, rskr 1986/87:359
Ändring, SFS 1987:802
Rubrik: Lag (1987:802) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 4, 24 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1987:1256
Rubrik: Lag (1987:1256) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 2, 22 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Ändring, SFS 1988:191
Rubrik: Lag (1988:191) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:756
Rubrik: Lag (1988:756) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1988-08-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:169, NU 1987/88:36, rskr 1987/88:371
Ändring, SFS 1989:179
Rubrik: Lag (1989:179) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1989-06-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:104, 1988/89:NU17, rskr 1988/89:170
Ändring, SFS 1989:239
Rubrik: Lag (1989:239) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 2, 4, 13 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:97, 1988/89:FiU25, rskr 1988/89:191
Ändring, SFS 1989:1091
Rubrik: Lag (1989:1091) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §; nya 39 b-39 d §§, rubr. närmast före 39 b §
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:43, 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:1311
Rubrik: Lag (1990:1311) om ändring i lagen (1989:1091) om ändring i lagen (1968:576) om Konunga- riket Sveriges stadshypoteks- kassa och om stadshypoteks- föreningar
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1989:1091
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:40, 1990/91:NU16, rskr 1990/91:85
Ändring, SFS 1991:935
Rubrik: Lag (1991:935) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:177, 1990/91:NU44, rskr 1990/91:383
Ändring, SFS 1992:342
Rubrik: Lag (1992:342) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:701
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1992:833
Rubrik: Lag (1992:833) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:83, 1991/92:LU28, rskr 1991/92:319