Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:745 · Visa fulltext
Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Departement: Finansdepartementet S4
Förarbeten: Jfr prop. 1967:26;BeU 1967:14;Rskr 1967:105
Upphävd: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:642
Rubrik: Lag (2006:642) om upphävande av kungörelsen (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU37, rskr. 2005/06:353