Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:745 · Visa fulltext
Kungörelse (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Departement: Finansdepartementet S4
Förarbeten: Jfr prop. 1967:26;BeU 1967:14;Rskr 1967:105
Upphävd: 2007-01-01
Ändring, SFS 2006:642
Rubrik: Lag (2006:642) om upphävande av kungörelsen (1968:745) om tillämpning av avtal den 17 september 1966 mellan Sverige och Peru för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Omfattning: upph.
Förarbeten: Prop. 2005/06:125, bet. 2005/06:SkU37, rskr. 2005/06:353