Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1968:576 · Visa fulltext
Lag (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1968:153; BaU 1968:62; Rskr 1968:370
Upphävd: 1993-01-01
Ändring, SFS 1968:652
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1970:66
Omfattning: upph. 32, 33 §§; utgår rubr. närmast före 32, 33 §§; ändr. 4, 8, 9, 11, 16, 20 §§; nya 40-42 §§, rubr. närmast före 40 §
Förarbeten: Prop. 1969:171, BaU 1970:6, rskr 76
Ändring, SFS 1970:719
Omfattning: ändr. 13, 34 §§
Förarbeten: Prop. 1970:172, BaU 76, rskr 447
Ändring, SFS 1971:663
Omfattning: ändr. 40 §
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1972:307
Omfattning: ändr. 20 §
Förarbeten: Prop. 1972:72, CU 28, rskr 201
Ändring, SFS 1973:226
Omfattning: ändr. 4, 24 §§
Förarbeten: Prop. 1973:26, NU 1973:25, rskr 1973:109
Ändring, SFS 1973:1162
Omfattning: ändr. 11, 19, 21, 30, 31 §§
Förarbeten: Prop. 1973:160, CU 1973:33, rskr 1973:389
Ändring, SFS 1974:261
Omfattning: ändr. 13, 20, 28 §§; omtryck
Förarbeten: Prop. 1974:76, NU 1974:31, rskr 1974:223
Ändring, SFS 1974:808
Omfattning: nya 38 a §, rubr. närmast före 38 a §
Förarbeten: Prop. 1974:127, NU 1974:53, rskr 1974:350
Ändring, SFS 1975:653
Omfattning: ändr. författningsrubr., 2, 7, 10, 18, 20, 22, 36, 38-41 §§
Förarbeten: Prop. 1975:102, LU 1975:30, rskr 1975:234
Ändring, SFS 1976:224
Rubrik: Lag (1976:224) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13, 15, 19, 31 §§
Förarbeten: Prop. 1975/76:158, NU 1975/76:48, rskr 1975/76:290
Ändring, SFS 1978:213
Rubrik: Lag (1978:213) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: Prop. 1977/78:133, NU 1977/78:52, rskr 1977/78:237
Ändring, SFS 1979:1111
Rubrik: Lag (1979:1111) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stads- hypotekskassa och om stadshypo- teksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: Prop. 1979/80:44, NU 1979/80:14, rskr 1979/80:84
Ändring, SFS 1982:133
Rubrik: Lag (1982:133) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföre- ningar
Omfattning: ändr. 11, 13, 19, 28, 30, 31 §§; ny 32 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:84, NU 1981/82:21, rskr 1981/82:150
Ändring, SFS 1982:724
Rubrik: Lag (1982:724) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksförening- ar
Omfattning: ändr. 40 §
Förarbeten: Prop. 1981/82:180, NU 1981/82:45, rskr 1981/82:385
Ändring, SFS 1982:1151
Rubrik: Lag (1982:1151) om upphävande av lagen (1982:724) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: upph. 1982:724
Förarbeten: Prop. 1982/83:51, NU 1982/83:16, rskr 1982/83:95
Ändring, SFS 1983:578
Rubrik: Lag (1983:578) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksförening- ar
Omfattning: ändr. 2, 3, 6, 13, 19, 20, 28 §§; ny 30 a §; omtryck
Ikraft: 1983-06-30
Förarbeten: Prop. 1982/83:136, NU 1982/83:36, rskr 1982/83:326
Ändring, SFS 1983:958
Rubrik: Lag (1983:958) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: upph. 30 a §; utgår rubr. närmast före 34 §; nuvarande 34 § betecknas 33 §; ändr. 15, 17, 19, 28, 30, 31, nya 33, 36, 37 §§; nya 16 a, 34, 35 a §§, rubr. närmast före 33 §
Ikraft: 1984-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1983/84:39, NU 1983/84:5, rskr 1983/84:73
Ändring, SFS 1984:991
Rubrik: Lag (1984:991) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:74, NU 1984/85:8, rskr 1984/85:51
Ändring, SFS 1985:348
Rubrik: Lag (1985:348) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: nya 39 a §, rubr. närmast före 39 a §, rubr. närmast efter 38 a §
Ikraft: 1985-06-18
Förarbeten: Prop. 1984/85:188, NU 1984/85:31, rskr 1984/85:339
Ändring, SFS 1986:767
Rubrik: Lag (1986:767) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1986-11-28
Förarbeten: Prop. 1986/87:19, NU 1986/87:3, rskr 1986/87:11
Ändring, SFS 1987:611
Rubrik: Lag (1987:611) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 9, 11, 13, 17, 19, 31 §§
Ikraft: 1987-07-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:145, 1986/87:12, NU 1986/87:37, rskr 1986/87:359
Ändring, SFS 1987:802
Rubrik: Lag (1987:802) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 4, 24 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:86, LU 1986/87:26, rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1987:1256
Rubrik: Lag (1987:1256) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 2, 22 §§
Ikraft: 1988-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:10, AU 1987/88:10, rskr 1987/88:103
Ändring, SFS 1988:191
Rubrik: Lag (1988:191) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1989-01-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:67, KU 1987/88:30, rskr 1987/88:181
Ändring, SFS 1988:756
Rubrik: Lag (1988:756) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1988-08-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:169, NU 1987/88:36, rskr 1987/88:371
Ändring, SFS 1989:179
Rubrik: Lag (1989:179) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1989-06-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:104, 1988/89:NU17, rskr 1988/89:170
Ändring, SFS 1989:239
Rubrik: Lag (1989:239) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 2, 4, 13 §§
Ikraft: 1989-07-01
Förarbeten: Prop. 1988/89:97, 1988/89:FiU25, rskr 1988/89:191
Ändring, SFS 1989:1091
Rubrik: Lag (1989:1091) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §; nya 39 b-39 d §§, rubr. närmast före 39 b §
Ikraft: 1990-02-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:43, 1989/90:NU15, rskr 1989/90:103
Ändring, SFS 1990:1311
Rubrik: Lag (1990:1311) om ändring i lagen (1989:1091) om ändring i lagen (1968:576) om Konunga- riket Sveriges stadshypoteks- kassa och om stadshypoteks- föreningar
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1989:1091
Ikraft: 1991-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:40, 1990/91:NU16, rskr 1990/91:85
Ändring, SFS 1991:935
Rubrik: Lag (1991:935) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1991-07-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:177, 1990/91:NU44, rskr 1990/91:383
Ändring, SFS 1992:342
Rubrik: Lag (1992:342) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 31 §
Ikraft: 1993-01-01
Förarbeten: Prop. 1991/92:85, 1991/92:KU32, rskr 1991/92:222
Ändring, SFS 1992:701
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1992:833
Rubrik: Lag (1992:833) om ändring i lagen (1968:576) om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa och om stadshypoteksföreningar
Omfattning: ändr. 29 §
Ikraft: 1993-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1991/92:83, 1991/92:LU28, rskr 1991/92:319