Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:96 · Visa fulltext
Lag (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond
Departement: Finansdepartementet
Förarbeten: Prop. 1967:17; BeU 1967:3; Rskr 1967:120
Upphävd: 1990-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 1967:755
Omfattning: upph. 9 §
Ändring, SFS 1984:1074
Rubrik: Lag (1984:1074) om ändring i förordningen (1967:96) om avdrag vid inkomsttaxeringen för avsättning till särskild nyanskaffningsfond, m.m.
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3-8, 10, 11 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:70, SkU 1984/85:23, rskr 1984/85:110
Ändring, SFS 1986:1316
Rubrik: Lag (1986:1316) om ändring i lagen (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond
Omfattning: upph. 11 §; ändr. 8, 10 §§
Ikraft: 1987-01-01
Förarbeten: Prop. 1986/87:47, SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1990:354
Rubrik: Lag (1990:354) om ändring i lagen (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 10 §
Ikraft: 1990-06-30 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1989/90:74, 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:688
Rubrik: Lag (1990:688) om upphävande av lagen (1967:96) om särskild nyanskaffningsfond
Omfattning: upph.
Ikraft: 1990-07-01
Förarbeten: Prop. 1989/90:110, 1989/90:SkU30, rskr 1989/90:356