Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.
 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:920 · Visa fulltext
Förordning (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: Prop. 1967:147; 2LU 1967:68; Rskr 1967:401
Ändring, SFS 1974:144
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: Prop. 1974:12, SfU 1974:11, rskr 1974:76
Ändring, SFS 2002:1084
Rubrik: Lag (2002:1084) om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2003-01-01
Förarbeten: Bet. 2002/03:SfU5, rskr. 2002/03:48
Ändring, SFS 2010:1209
Rubrik: Lag (2010:1209) om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7
Ändring, SFS 2011:1079
Rubrik: Lag (2011:1079) om ändring i förordningen (1967:920) om värdesäkring av yrkesskadelivräntor, som utgår av statsmedel, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2012-01-01
Förarbeten: Prop. 2010/11:142, bet. 2011/12:SfU3, rskr. 2011/12:13