Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:873 · Visa fulltext
Förköpskungörelse (1967:873)
Departement: Miljödepartementet
Upphävd: 2010-05-01
Ändring, SFS 1971:707
Omfattning: ändr. 4, 5, 8, 10 §§, rubr. närmast före 4 §
Ändring, SFS 1973:545
Omfattning: ändr. 7, 13 §§, rubr. närmast före 13 §; ny 12 a §
Ändring, SFS 1974:816
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1975:1142
Omfattning: ändr. 7, 8, 11 §§, rubr. närmast före 6 §
Ändring, SFS 1979:312
Rubrik: Förordning (1979:312) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 5-8, 11 §§, rubr. närmast före 6 §
Ändring, SFS 1979:901
Rubrik: Förordning (1979:901) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: upph. 1 §; ändr. 2, 12 a, 13 §§, rubr. närmast före 2 §
Ändring, SFS 1982:846
Rubrik: Förordning (1982:846) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ändring, SFS 1984:303
Rubrik: Förordning (1984:303) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 12 a, 13 §§; nya 1 §, rubr. närmast före nya 1 §, bil.
Ikraft: 1984-07-01
Ändring, SFS 1985:4
Rubrik: Förordning (1985:4) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985-01-30
Ändring, SFS 1985:826
Rubrik: Förordning (1985:826) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1985-12-04
Ändring, SFS 1987:186
Rubrik: Förordning (1987:186) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1987-06-01
Ändring, SFS 1987:973
Rubrik: Förordning (1987:973) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1988-01-01
Ändring, SFS 1991:71
Rubrik: Förordning (1991:71) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 6, 8, 11 §§, rubr. närmast före 6 §
Ikraft: 1991-07-01
Ändring, SFS 1992:1375
Rubrik: Förordning (1992:1375) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 5, 7 §§
Ikraft: 1992-12-31
Ändring, SFS 1999:374
Rubrik: Förordning (1999:374) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 6 §, bil.
Ikraft: 1999-07-01
Ändring, SFS 1999:852
Rubrik: Förordning (1999:852) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 5, 8, 11, 12 a, 13 §§
Ikraft: 2000-01-01
Ändring, SFS 2000:312
Rubrik: Förordning (2000:312) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000-07-01
Ändring, SFS 2005:415
Rubrik: Förordning (2005:415) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2005-07-01
Ändring, SFS 2008:164
Rubrik: Förordning (2008:164) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 2008-06-01
Ändring, SFS 2010:36
Rubrik: Förordning (2010:36) om ändring i förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2010-03-01
Ändring, SFS 2010:264
Rubrik: Förordning (2010:264) om upphävande av förköpskungörelsen (1967:873)
Omfattning: upph.