Regeringskansliets rättsdatabaser

Regeringskansliets rättsdatabaser innehåller lagar, förordningar, kommittédirektiv och kommittéregistret.

Testa betasidan för Regeringskansliets rättsdatabaser

Söker du efter lagar och förordningar? Testa gärna betasidan för den nya webbplatsen för Regeringskansliets rättsdatabaser.

Klicka här för att komma dit

 
Post 1 av 1 träffar
Föregående
·
Nästa
SFS-nummer · 1967:837 · Visa fulltext
Patentlag (1967:837)
Departement: Justitiedepartementet L3
Förarbeten: Prop. 1966:40; 1LU 1967:53; Rskr 1967:325
Ändring, SFS 1971:626
Omfattning: ändr. 25, 72 §§
Förarbeten: Prop. 1971:30, KU 36, rskr 222
Ändring, SFS 1977:700
Rubrik: Lag (1977:700) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 5, 6, 11, 28, 38, 45, 52, 65-68, 71, 73-75 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Förarbeten: Prop. 1976/77:63, KU 1976/77:45, rskr 1976/77:336
Ändring, SFS 1977:730
Rubrik: Lag (1977:730) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 25, 69, 72 §§
Förarbeten: Prop. 1976/77:96, NU 1976/77:29, rskr 1976/77:237
Ändring, SFS 1978:149
Rubrik: Lag (1978:149) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. nuvarande 7, 28-38 §§; utgår rubr. närmast före 28 §; nuvarande 8, 9 §§ betecknas 7, 8 §§, nuvarande 72-76 §§ betecknas 75-79 §§; ändr. 1-3, 6 §§, nya 7, 8 §§, 13, 15, 19-22, 24, 40, 41, 51-53, 55, 60, 65 §§, nya 75, 77 §§, 1 p ikrafttr.- och övergångsbest.; rubr. närmast före nuvarande 8 § sätts närmast före nya 7 §; nya 9, 28-38, 72-74, 80-93 §§, rubr. närmast före nya 28 §, 80 §; omtryck
Förarbeten: Prop. 1977/78:1, LU 1977/78:10, rskr 1977/78:126
Ändring, SFS 1978:150
Rubrik: Förordning (1978:150) om ikraftträdande av lagen (1978:149) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1978:149
Ändring, SFS 1980:105
Rubrik: Lag (1980:105) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 88, 91 §§
Förarbeten: Prop. 1979/80:101 (bil. 5), LU 1979/80:19, rskr 1979/80:151
Ändring, SFS 1981:816
Rubrik: Lag (1981:816) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 54 §
Förarbeten: Prop. 1980/81:84, LU 1980/81:24, rskr 1980/81:351
Ändring, SFS 1983:433
Rubrik: Lag (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 8, 14, 15, 22, 24, 31-34, 38, 40-42, 51, 52, 56, 72, 73, 75, 76, 86 §§, rubr. närmast före 41 §; ny 8 a §; omtryck
Ikraft: 1983-10-01
Förarbeten: Prop. 1982/83:67, LU 1982/83:33, rskr 1982/83:250
Ändring, SFS 1983:434
Rubrik: Förordning (1983:434) om ikraftträdande av lagen (1983:433) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1983:433
Ikraft: 1983-10-01
Ändring, SFS 1984:937
Rubrik: Lag (1984:937) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 31, 72 §§
Ikraft: 1985-01-01
Förarbeten: Prop. 1984/85:34, LU 1984/85:9, rskr 1984/85:38
Ändring, SFS 1986:233
Rubrik: Lag (1986:233) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 25, 57, 58, 61, 66, 67, 75 §§; ny 57 a §
Ikraft: 1986-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1985/86:86, LU 1985/86:29, rskr 1985/86:177
Ändring, SFS 1986:1156
Rubrik: Lag (1986:1156) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 25, 75 §§
Ikraft: 1987-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1986/87:39, KU 1986/87:11, rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1987:1330
Rubrik: Lag (1987:1330) om ändring i patentlagen
Omfattning: ändr. 64 §; nytt 12 kap
Ikraft: 1988-04-01
Förarbeten: Prop. 1987/88:4, LU 1987/88:11, rskr 1987/88:39
Ändring, SFS 1991:296
Rubrik: Lag (1991:296) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57, 62 §§
Ikraft: 1992-01-01
Förarbeten: Prop. 1990/91:68, 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1992:1688
Rubrik: Lag (1992:1688) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1992/93:48, bet. 1992/93:LU17, rskr 1992/93:125
Ändring, SFS 1993:1406
Rubrik: Lag (1993:1406) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 84 §; ändr. 2 kap 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 40, 52, 60, 61, 72, 75 §§, rubr. till 2 kap; nytt 13 kap
Ikraft: 1994-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1993/94:22, bet. 1993/94:LU4, rskr. 1993/94:53
Ändring, SFS 1994:105
Rubrik: Förordning (1994:105) om ikraftträdande av lagen (1992:1688) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1992:1688
Ändring, SFS 1994:234
Rubrik: Lag (1994:234) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57, 57 a, 59 §§
Ikraft: 1994-07-01
Förarbeten: Prop. 1993/94:122, bet. 1993/94:LU17, rskr. 1993/94:227
Ändring, SFS 1994:1511
Rubrik: Lag (1994:1511) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114 §§; ändr. 105, 106 §§
Ikraft: 1995-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 1994/95:86, bet. 1994/95:LU8, rskr. 1994/95:109
Ändring, SFS 1996:847
Rubrik: Lag (1996:847) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 a §
Ikraft: 1996-12-01
Förarbeten: Prop. 1995/96:160, bet. 1995/96:KU29, rskr. 1995/96:296
Ändring, SFS 1996:889
Rubrik: Lag (1996:889) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 40, 105 §§, rubr. till 13 kap
Ikraft: 1997-02-08
Förarbeten: Prop. 1995/96:179, bet. 1995/96:LU24, rskr. 1995/96:252 EGTL182/92 s22, EGTL198/96 s30
CELEX-nr: 392R1768 396R1610
Ändring, SFS 1996:890
Rubrik: Förordning (1996:890) om ikraftträdande av lagen (1996:889) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1996:889
Ändring, SFS 1998:1456
Rubrik: Lag (1998:1456) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 61 §; nya 59 a, 59 b, 59 c, 59 d, 59 e, 59 f, 59 g, 59 h §§
Ikraft: 1999-01-01
Förarbeten: Prop. 1998/99:11, bet. 1998/99:LU5, rskr. 1998/99:24
Ändring, SFS 2000:1158
Rubrik: Lag (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 6, 8, 12, 24, 33 §§; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g §§
Ikraft: 2001-01-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2000/01:13, bet. 2000/01:LU2, rskr. 2000/01:83
Ändring, SFS 2004:159
Rubrik: Lag (2004:159) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 1, 3, 8, 8 a, 22, 25, 45, 46, 49, 52, 56 §§; nya 1 a, 1 b, 1 c, 3 a, 3 b, 46 a §
Ikraft: 2004-05-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2003/04:55, bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181, EGTL213/1998 s13
CELEX-nr: 31998L0044
Ändring, SFS 2004:161
Rubrik: Lag (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 8 § i 2000:1158
Förarbeten: Bet. 2003/04:LU18, rskr. 2003/04:181, EGTL213/1998 s13
CELEX-nr: 31998L0044
Ändring, SFS 2005:289
Rubrik: Lag (2005:289) om ändring i patenlagen (1967:837)
Omfattning: nuvarande 57 a § betecknas 57 b §; ändr. 57, 59, 60, 61 §§; ny 57 a §
Ikraft: 2005-07-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:135, bet. 2004/05:JuU31, rskr. 2004/05:237
Ändring, SFS 2005:692
Rubrik: Lag (2005:692) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 9 kap 67 §
Ikraft: 2008-11-01
Förarbeten: Prop. 2004/05:131, bet. 2004/05:JuU29, rskr. 2004/05:307
Ändring, SFS 2006:254
Rubrik: Lag (2006:254) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:70, bet. 2005/06:SoU15, rskr. 2005/06:198, EGTL311/2001 s67, EUTL136/2004 s34, EGTL311/2001 s1, EUTL136/2004 s58
CELEX-nr: 32001L0083, 32004L0027, 32001L0082, 32004L0028
Ändring, SFS 2006:625
Rubrik: Lag (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 82, 83, 91 §§; ny 68 a §
Ikraft: 2008-05-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:189, bet. 2005/06:LU32, rskr. 2005/06:284
Ändring, SFS 2006:682
Rubrik: Lag (2006:682) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 59 g, 59 f §§
Ikraft: 2006-07-01
Förarbeten: Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356
Ändring, SFS 2007:242
Rubrik: Lag (2007:242) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 105 §
Ikraft: 2007-07-01
Förarbeten: Prop. 2006/07:78, bet. 2006/07:SoU12, rskr. 2006/07:153
Ändring, SFS 2007:516
Rubrik: Lag (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 14, 32 §§; ändr. 1, 2, 6, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 8, 13, 15, 24, 26, 29, 31, 33, 46 a, 52, 53, 54, 72, 77, 82, 85, 87, 91, 92 §§; nya 1 d, 8 b, 8 c, 40 a, 40 b, 40 c, 40 d §§, rubr. närmast före den nya 40 a §
Ikraft: 2007-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12, rskr. 2006/07:194, EUTL162/2004 s38
CELEX-nr: 32004R0873
Ändring, SFS 2007:517
Rubrik: Lag (2007:517) om ändring i lagen (2004:161) om ändring i lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 8 § i 2004:161
Förarbeten: Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12, rskr. 2006/07:194
Ändring, SFS 2007:518
Rubrik: Lag (2007:518) om ändring i lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 82, 91 §§ i 2006:625
Förarbeten: Prop. 2006/07:56, bet. 2006/07:NU12, rskr. 2006/07:194
Ändring, SFS 2007:636
Rubrik: Förordning (2007:636) om ikraftträdande av lagen (2005:692) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 2005:692
Ändring, SFS 2007:751
Rubrik: Förordning (2007:751) om ikraftträdande av lagen (2007:516) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 1, 1 d, 2, 6, 82, 85, 87, 92 §§ i 2007:516
Ändring, SFS 2008:131
Rubrik: Förordning (2008:131) om ikraftträdande av lagen (2006:625) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 2006:625
Ändring, SFS 2008:367
Rubrik: Förordning (2008:367) om ikraftträdande av lagen (2000:1158) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 8 § i 2000:1158
Ikraft: 2008-08-01
Ändring, SFS 2009:111
Rubrik: Lag (2009:111) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 b, 58, 59, 59 a, 59 b, 61 §§; nya 57 c, 57 d, 57 e, 57 f, 57 g, 57 h §§
Ikraft: 2009-04-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2008/09:67, bet. 2008/09:NU11, rskr. 2008/09:176, EUTL195/2004 s16
CELEX-nr: 32004L0048
Ändring, SFS 2010:1395
Rubrik: Lag (2010:1395) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 27, 75 §§
Ikraft: 2011-01-01
Förarbeten: Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31
Ändring, SFS 2011:580
Rubrik: Lag (2011:580) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 2, 6 §§
Ikraft: 2011-07-01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:84
Rubrik: Lag (2013:84) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 68 §
Ikraft: 2013-07-01
Förarbeten: Prop. 2012/13:45, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154
Ändring, SFS 2014:289
Rubrik: Lag (2014:289) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: nuvarande 8 a, 8 b, 8 c §§ betecknas 8 b, 8 c, 8 d §§; ändr. 6, 6 a, 8 §§, de nya 8 c, 8 d §§, 15, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 31, 33, 40 a, 40 c, 52, 53, 55, 56, 60, 68 a, 93 §§; ny 8 a §
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:53, bet. 2013/14:NU15, rskr. 2013/14:207
Ändring, SFS 2014:434
Rubrik: Lag (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 91 §; ändr. 6 b, 40 a, 54, 57 e, 59 b, 64, 65, 71, 80, 81, 82, 86, 90, 94, 105 §§; nya 5 a, 65 a, 70 a, 82 a, 93 a, 93 b, 94 a §§
Ikraft: 2014-07-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2013/14:89, bet. 2013/14:NU21, rskr. 2013/14:268, EUTC175/2013 s1, EUTL361/2012 s1, EUTL152/2009 s1, EUTL198/1996 s30
CELEX-nr: 42013A0620[01], 32012R1257, 32009R0469, 31996R1610
Ändring, SFS 2015:317
Rubrik: Lag (2015:317) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr 3 §
Ikraft: 2016-01-01
Förarbeten: Prop. 2014/15:91, bet. 2014/15:SoU16, rskr. 2014/15:200
Ändring, SFS 2016:192
Rubrik: Lag (2016:192) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: upph. 27, 67, 68, 69, 75 §§; ändr. 26, 36, 57 b, 57 e, 59 b, 65, 66 §§
Ikraft: 2016-09-01 överg.best.
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:229
Rubrik: Lag (2016:229) om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 e, 59 b, 65 §§ i 2014:434
Förarbeten: Prop. 2015/16:57, bet. 2015/16:JuU10, rskr. 2015/16:159
Ändring, SFS 2016:726
Rubrik: Lag (2016:726) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 44, 61 §§; ny 82 b §
Ikraft: 2023-06-01
Förarbeten: Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264
Ändring, SFS 2016:727
Rubrik: Lag (2016:727) om ändring i lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 86 §
Förarbeten: Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264
Ändring, SFS 2018:273
Rubrik: Lag (2018:273) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 d, 57 g §§
Ikraft: 2018-05-25
Förarbeten: Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232
Ändring, SFS 2020:541
Rubrik: Lag (2020:541) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 2020-09-01
Förarbeten: Prop. 2019/20:149, bet. 2019/20:NU18, rskr. 2019/20:312
Ändring, SFS 2022:486
Rubrik: Lag (2022:486) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ändr. 57 f §
Ikraft: 2022-06-03
Förarbeten: Prop. 2021/22:136, bet. 2021/22:TU17, rskr. 2021/22:302
Ändring, SFS 2023:215
Rubrik: Förordning (2023:215) om ikraftträdande av lagen (2014:434) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 5 a, 40 a, 54, 57 e, 59 b, 64, 64 a, 65, 65 a, 70 a, 71, 80, 81, 82, 82 a, 86, 93 a, 93 b, 94, 94 a, 105 §§ i 2014:434
Ändring, SFS 2023:216
Rubrik: Förordning (2023:216) om ikraftträdande av lagen (2016:726) om ändring i patentlagen (1967:837)
Omfattning: ikrafttr. av 2016:726